Piratpartiets mötesplattform


< DöljPiratpartiets vårmöte 2017
Mötesklocka   
Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B27: Försvarspolitik: Utveckling och upprustning av Sveriges försvar, samt prioritering av försvarsförmåga över vapenexport

Sverige måste ha en förmåga att försvara sitt territorium mot militära angrepp. Denna försvarsförmåga skall i första hand avskräcka en potentiell angripare, men om ett angrepp trots allt inleds skall vi kunna avvärja det på ett tidigt stadium.

Sverige har ingen landgräns mot någon fientlig, hotfull eller instabil stat. Det främsta hotet mot Sverige skulle komma till sjöss och i luften över Östersjön.

Vår målsättning skall vara att avvärja ett angrepp innan angriparen får fäste på vårt territorium. För att kunna göra det behöver vi i första hand flygvapen, luftvärn och ubåtar. Flygvapen och ubåtar för att kunna bekämpa en fientlig flotta på Östersjön, och luftvärn för att försvara vårt territorium och flygvapen från fientligt flyg. Här finns det idag stora brister i Sveriges försvar, och det är av högsta vikt att vi snarast kompletterar försvaret på detta område.

Vi behöver också kunna erbjuda motstånd mot en angripare som trots allt lyckas få fäste på svensk mark. Ett sådant territorialförsvar bör huvudsakligen bestå av decentraliserat hemvärn med god lokalkännedom.

Det är viktigt att försvaret ständigt moderniseras. Men i samband med det är också viktigt med en kontinuitet, så att inte äldre system avvecklas innan nya finns på plats. Vi får inte lämna tidsmässiga luckor på flera år i vår försvarsförmåga. Här finns det skäl till oro, inte minst hur vårt flygvapen hanteras i samband med utvecklingen av nya generationen av Gripenplanen där ivern att exportera riskerar gå ut över vår egen försvarsförmåga.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mikael Ståldal

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Mikael Ståldal Yrkande B27-Y06 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Sverige snarast rustar upp sitt luftvärn"

Gilla yrkandeOgilla yrkande

Tillbakadraget yrkande B27-Y01 (Jämkad med yrkande B27-Y06)
Av: Mikael Ståldal


Av: Mikael Ståldal Yrkande B27-Y07 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Sverige bibehåller och utvecklar sitt flygvapen"

Gilla yrkandeOgilla yrkande

Tillbakadraget yrkande B27-Y02 (Jämkad med yrkande B27-Y07)
Av: Mikael Ståldal


Av: Mikael Ståldal Yrkande B27-Y08 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Sverige utökar sin ubåtsflotta"

Gilla yrkandeOgilla yrkande

Tillbakadraget yrkande B27-Y03 (Jämkad med yrkande B27-Y08)
Av: Mikael Ståldal


Av: Mikael Ståldal Yrkande B27-Y09 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Sveriges hemvärn stärks"

Gilla yrkandeOgilla yrkande

Tillbakadraget yrkande B27-Y04 (Jämkad med yrkande B27-Y09)
Av: Mikael Ståldal


Av: Mikael Ståldal Yrkande B27-Y10 (Motyrkande) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "en god och kontinuerlig försvarsförmåga prioriteras över vapenexport"

Gilla yrkandeOgilla yrkande

Tillbakadraget yrkande B27-Y05 (Jämkad med yrkande B27-Y10)
Av: Mikael Ståldal


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 21:25 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B27-Y01:
att Sverige snarast rustar upp sitt luftvärn
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 21:25 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B27-Y02:
att Sverige bibehåller och utvecklar sitt flygvapen
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 21:25 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B27-Y03:
att Sverige utökar sin ubåtsflotta
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 21:26 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B27-Y04:
att Sveriges hemvärn stärks
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 21:26 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B27-Y05:
att en god och kontinuerlig försvarsförmåga prioriteras över vapenexport
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
2017-04-18, 20:41 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B27-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Sverige snarast rustar upp sitt luftvärn"
2017-04-18, 20:42 #8
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B27-Y01 till fördel för B27-Y06.

Mitt bortjämkade B27-Y01:
Sverige snarast rustar upp sitt luftvärn

B27-Y06, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet: &amp;quot;Sverige snarast rustar upp sitt luftvärn&amp;quot;
2017-04-18, 20:42 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B27-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Sverige bibehåller och utvecklar sitt flygvapen"
2017-04-18, 20:43 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B27-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "Sverige utökar sin ubåtsflotta"
2017-04-18, 20:44 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B27-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Sveriges hemvärn stärks"
2017-04-18, 20:44 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B27-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "en god och kontinuerlig försvarsförmåga prioriteras över vapenexport"
2017-04-18, 20:45 #13
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B27-Y02 till fördel för B27-Y07.

Mitt bortjämkade B27-Y02:
Sverige bibehåller och utvecklar sitt flygvapen

B27-Y07, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet: &amp;quot;Sverige bibehåller och utvecklar sitt flygvapen&amp;quot;
2017-04-18, 20:45 #14
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B27-Y03 till fördel för B27-Y08.

Mitt bortjämkade B27-Y03:
Sverige utökar sin ubåtsflotta

B27-Y08, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet: &amp;quot;Sverige utökar sin ubåtsflotta&amp;quot;
2017-04-18, 20:45 #15
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B27-Y04 till fördel för B27-Y09.

Mitt bortjämkade B27-Y04:
Sveriges hemvärn stärks

B27-Y09, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet: &amp;quot;Sveriges hemvärn stärks&amp;quot;
2017-04-18, 20:45 #16
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B27-Y05 till fördel för B27-Y10.

Mitt bortjämkade B27-Y05:
en god och kontinuerlig försvarsförmåga prioriteras över vapenexport

B27-Y10, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet: &amp;quot;en god och kontinuerlig försvarsförmåga prioriteras över vapenexport&amp;quot;
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com