Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Motion B51: Sakpolitik: Avskaffa spelmonopolet

I Sverige, liksom i många andra länder, är det strikt reglerat vem som får bedriva hasardspel (poker, bingo, kasinospel, enarmade banditer, lotterier, etc). Detta gäller såväl fysiska spel som på Internet. I Sverige får framförallt det statliga bolaget Svenska Spel bedriva hasardspel, men också en rad andra mer eller mindre godtyckligt utvalda organisationer.

Som vi alla vet så är det dock omöjligt att reglera företeelser på Internet på detta sätt. Det finns en mängd spelbolag, både svenska och utländska, som med serverar utanför Sverige (Malta är ett populärt ställe att ha dem på) som i praktiken riktar sig mot svenskar. Detta är egentligen inte förenligt med svensk lag, men svenska staten kan inte göra så mycket åt det.

Vid ett fler tal tillfällen har detta används som argument för att filtrera och censurera Internet. Den statliga utredningen SOU 2008:124 föreslog ett s.k. främjandeförbud som i praktiken skulle innebära censur av Internet.

Internetspelmonopolet är alltså ett hot mot ett fritt och öppet Internet, och vi pirater borde kräva att det avskaffas.

Monopolet på spel göder dessutom brottsligheten då illegala spel är en viktig inkomstkälla för kriminella.

Dessutom är urvalet av de organisationer som har tillstånd att bedriva spel tämligen godtyckligt och har drag av korruption och svågerpolitik. Ett avskaffande av monopol skulle rensa upp i detta träsk då alla skulle få tillstånd av konkurrera på lika villkor.

Istället bör man ha ett system där vem som helst som uppfyller vissa krav kan få tillstånd att bedriva hasardspel i Sverige och riktat till svenskar, både fysiskt och på Internet, under tillsyn av Lotteriinspektionen.

Detta skulle leda till att svenska staten förlorar lite intäkter i form av utdelningar från Svenska Spel. Detta skulle dock vägas upp av möjligheten att beskatta de icke-statliga bolag som får tillstånd i Sverige.

Dessutom sker det mycket utveckling av dataspel i Sverige, och det gäller även hasardspel för Internet (Net Entertainment, Boss Media, Ongame och flera mindre). Utvecklingen är tillåten, men dessa företag tvingas att antingen exportera sin produkt, sälja den till Svenska Spel (vilket inte alla kan göra), eller öppna ett dotterbolag på Malta och på så sätt kringgå svensk lagstiftning. Jag är övertygad om att flera av dessa svenska spelföretag skulle vara intresserade av att driva spel lagligt i Sverige. Dels så vill de flesta företag bedriva sin verksamhet lagligt om det går, dels så blir det billigare att driva sina spel på hemmaplan när man ändå har huvudkontor och utveckling här.

Att tillåta de svenska speutvecklingsföretagen att driva sina egna spel i Sverige vore en bra näringspolitik för Sverige.

Ett argument mot spelmonopolet är risken för spelberoende. Men det fungerar inte idag då svenskar i praktiken enkelt kan spela på utländska spelsajter, som inte alltid är så ansvarsfulla. Vad gäller fysiska spel finns det god tillgång till olagliga alternativ. Jag tror det blir bättre i detta avseende om det finns ett större utbud av lagliga och reglerade spel att välja mellan.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mikael Ståldal

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länkYrkanden

Tillbakadraget yrkande B51-Y01 (Jämkad med yrkande B51-Y02)
Av: Mikael Ståldal
Tillbakadraget yrkande B51-Y02 (Bortröstad)
Av: Mikael Ståldal
Tillbakadraget yrkande B51-Y04 (Bortröstad)
Av: duke_h3


Tillbakadraget yrkande B51-Y01 (Tillbakadraget)
Av: duke_h3


Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #297171
Standard Sv: B51: Sakpolitik: Avskaffa spelmonopolet - 2017-04-23, 16:43

Det är precis den här typen av lösa yrkanden som vi försökte bli av med när vi rev upp den tidigare sakpolitiken. Målet var att istället anta längre dokument där kopplingen till vårt principprogram tydligt framgick i texten som vi antog. I den här motionen finns en del av det resonemanget visserligen i brödtexten, men det hjälper inte när ställningstagandet som finns i yrkandet inte kommer med en motiverande text som mötet kan ta ställning till.

Om det här yrkandet antas kommer det förmodligen förpassas till glömskan lika snabbt som våra sakpolitiska ställningstaganden i det förflutna gjorde. Sedan kommer det som bäst skapa förvirring när enskilda medlemmar eller företrädare hänvisar till det, men inte lyckas vara tydliga med kopplingen till partiets ideologi, så som den beskrivs i principprogrammet. Jag anser därför att motionen bör avslås.


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #296678
Standard Sv: B51: Sakpolitik: Avskaffa spelmonopolet - 2017-04-10, 00:11

Denna motion behandlar samma sak som motion B52, och behandlas därför tillsammans med den.
Yrkandet från B52 (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40928) har därmed flyttats till denna motion
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2017-04-12, 20:42 #4
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B51-Y01:
att monopolet för hasardspel avskaffas, och att alla aktörer som uppfyller vissa krav ska få tillstånd att bedriva spel i Sverige
It is better to have good rules then rules which cannot be enforced. The monopoly cannot be enforced without sacrificing basic rights therefore they are not enforcable.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:38 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B51-Y01:
att monopolet för hasardspel avskaffas, och att alla aktörer som uppfyller vissa krav ska få tillstånd att bedriva spel i Sverige
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:38 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B52-Y01:
att Det statliga spelmonopolet ska avskaffas helt.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
2017-04-18, 21:51 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B51-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "monopolet för hasardspel avskaffas, och alla aktörer som uppfyller vissa krav ska få tillstånd att bedriva spel i Sverige"
2017-04-18, 21:51 #8
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B51-Y01 till fördel för B51-Y02.

Mitt bortjämkade B51-Y01:
monopolet för hasardspel avskaffas, och att alla aktörer som uppfyller vissa krav ska få tillstånd att bedriva spel i Sverige

B51-Y02, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet: "monopolet för hasardspel avskaffas, och alla aktörer som uppfyller vissa krav ska få tillstånd att bedriva spel i Sverige"


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Jan-Eriks avatar
2017-04-23, 19:35 #9
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B51-Y01:
att Det statliga spelmonopolet ska avskaffas helt.
Möjligen är detta förslag onödigt: det har nyligen redovisats en utredning från regeringen som föreslår hur utländska kasinon kan verka i Sverige (som de i praktiken gör, helt ohämmat, redan). Men tills spelmonopolet faktiskt tas bort skyndar jag gärna på processen.
2017-04-23, 21:07 #10
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B51-Y01:
Det statliga spelmonopolet ska avskaffas helt.
2017-04-23, 21:07 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B51-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "monopolet för hasardspel avskaffas"
2017-04-23, 21:07 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B51-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "monopolet för hasardspel avskaffas"


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Jan-Erik
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 03:24 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B51-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "monopolet för hasardspel avskaffas, och alla aktörer som uppfyller vissa krav ska få tillstånd att bedriva spel i Sverige"
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 03:25 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B51-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "monopolet för hasardspel avskaffas"
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com