Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B31: Regnbågspolitik: Sexpraktik och relationsformer som grund för diskriminering

Piratpartiet är ett framtidsparti, som står upp för alla människors lika värde, något som vi drivit på hårt och borde fortsätta med även i framtiden. Vi har många gånger fått lov för den HBTQ-politik vi fört av etablerade organisationer som RFSL, och detta är något vi vill fortsätta jobba för.
I Sverige har vi idag en ganska bra lag mot diskriminering, som täcker upp många områden och grunder. I takt med att samhället utvecklas och dessa diskrimineringsgrunder normaliseras upptäcker vi dock fler grupper som ännu inte behandlas med värdighet i samhället på grund av fördomar kring beteende, åsikter eller utseende.

Om någon skulle ge dig sparken från ditt jobb, kasta ut dig från en restaurang, eller frånta dig vårdnaden över ditt barn på grund av att du är homosexuell skyddas du idag av diskrimineringslagen. Något som många idag anser självklart, så också vi. Men skulle du få sparken från ditt jobb på grund av att du utövar BDSMF så har du inget skydd alls i lagen.

Detsamma gäller för personer med alternativa relationsformer. En separat motion om alternativa relationsformer finns, men den behandlar inte diskriminering. Att vara polyamorös, relationsanarkist, eller på andra sätt praktisera alternativa relationsformer kan vara väldigt ansträngande idag i Sverige, inte för att det i sig är ansträngande, utan på grund av den behandling man får från samhället. Man ses som en otrogen sexmissbrukare med relationsproblem, och det kan vara svårt både att få behålla vårdnaden om sitt barn samt att skaffa gemensam bostad.

I vårat principprogram kan man läsa "Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter.", något väldigt icke-kontroversiellt, men samtidigt något som få är villiga att ställa upp på i praktiken. Att ha samma rättigheter innebär inte att alla grupper ska benämnas lika i lagen, vissa grupper av människor behöver extra skydd på grund av rådande norm i samhället för att ens nå upp till samma grundläggande rättigheter som andra grupper.

Vad du sysslar med i ditt privatliv är ingenting som angår staten, eller din arbetsgivare. Med hänvisning till "Respekt för alla människors personliga integritet är nödvändig för att människor ska vara trygga, våga ta initiativ och säga vad de tycker." i principprogrammet måste vi se till att lagen står på individens sida när det kommer till något så privat som sexpraktik eller relationsformer. Lika självklart som det är att du inte ska kunna förlora jobbet på grund av att du har en partner av samma kön borde det också vara att du inte ska kunna förlora jobbet på grund av att du gillar att bindas upp i rep på din fritid, eller har två partners.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Fabian Rosdalen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B31-Y01 (Jämkad med yrkande B31-Y03)
Av: Fabian Rosdalen
Tillbakadraget yrkande B31-Y03 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B31-Y02 (Jämkad med yrkande B31-Y04)
Av: Fabian Rosdalen
Tillbakadraget yrkande B31-Y04 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Gammal 2017-03-20, 16:51
Anton Nordenfur
Detta meddelande har raderats av Johan mlg Karlsson.

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 22:29 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B31-Y01:
att Piratpartiet ska anta följande text:
"Med anledning av vårt ställningstagande för alla människors lika värde, och för att vi ser att vissa grupper behandlas mindre värdigt i samhället vill Piratpartiet lägga till sexpraktik som grund för diskriminering."
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 22:30 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B31-Y02:
att Piratpartiet ska anta följande text:
"Med anledning av vårt ställningstagande för alla människors lika värde, och för att vi ser att vissa grupper behandlas mindre värdigt i samhället vill Piratpartiet lägga till relationsformer som grund för diskriminering."
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-21, 16:35 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B31-Y03:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Med anledning av vårt ställningstagande för alla människors lika värde, och för att vi ser att vissa grupper behandlas mindre värdigt i samhället vill Piratpartiet lägga till sexpraktik som grund för diskriminering."
Betyder samma sak som Fabians yrkande men är bättre formulerat.
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-21, 16:38 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B31-Y04:
att Piratpartiet antar ställningstagandet "Med anledning av vårt ställningstagande för alla människors lika värde, och för att vi ser att vissa grupper behandlas mindre värdigt i samhället vill Piratpartiet lägga till relationsformer som grund för diskriminering."
Säger samma sak som Fabians yrkande men bättre formulerat.
Fabian Rosdalens avatar
2017-04-21, 17:00 #6
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B31-Y01 till fördel för B31-Y03.

Mitt bortjämkade B31-Y01:
Piratpartiet ska anta följande text:
"Med anledning av vårt ställningstagande för alla människors lika värde, och för att vi ser att vissa grupper behandlas mindre värdigt i samhället vill Piratpartiet lägga till sexpraktik som grund för diskriminering."

B31-Y03, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet antar ställningstagandet: "Med anledning av vårt ställningstagande för alla människors lika värde, och för att vi ser att vissa grupper behandlas mindre värdigt i samhället vill Piratpartiet lägga till sexpraktik som grund för diskriminering."
Fabian Rosdalens avatar
2017-04-21, 17:05 #7
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B31-Y02 till fördel för B31-Y04.

Mitt bortjämkade B31-Y02:
Piratpartiet ska anta följande text:
"Med anledning av vårt ställningstagande för alla människors lika värde, och för att vi ser att vissa grupper behandlas mindre värdigt i samhället vill Piratpartiet lägga till relationsformer som grund för diskriminering."

B31-Y04, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet antar ställningstagandet "Med anledning av vårt ställningstagande för alla människors lika värde, och för att vi ser att vissa grupper behandlas mindre värdigt i samhället vill Piratpartiet lägga till relationsformer som grund för diskriminering."
JorgenLs avatar
2017-04-23, 20:56 #8
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B31-Y03:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Med anledning av vårt ställningstagande för alla människors lika värde, och för att vi ser att vissa grupper behandlas mindre värdigt i samhället vill Piratpartiet lägga till sexpraktik som grund för diskriminering."
Gillar detta, men är det verkligen nödvändigt? I diskrimineringslagen anges redan "sexuell läggning" som diskrimineringsgrund, och i det kan väl sexuella praktiker sägas ingå i begreppet?
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com