Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B08: Kulturpolitik: Upphovsrätt

Vi finner att dagens upphovsrätt är orimligt lång och omodern. Upphovsrätten behöver reformeras.
I och med internets intåg på världsscenen har människans kommunikationskanaler förändrats oerhört. I synnerhet har det blivit lättare att dela med sig av kultur mellan varandra. Förr lånade man ut fysiska exemplar till varandra - idag digitala. Upphovsrättsindustrin tycker dock att detta är lika med stöld och har därför, med hjälp av stark lobbyism påverkat politiker att sätta upp lagstiftning mot fildelning. Problemet med ett förbud mot fildelning är att det är i princip omöjligt att sätta dit någon om man inte också söker igenom personers privata kommunikation. Något som ju då är ett brott mot den personliga integriteten.
“Det enda sättet att en försöka begränsa fildelningen är också att avskaffa rätten till privat kommunikation”
Engström & Falkvinge, 2012, En reformerad upphovsrätt.
Märkligt nog tycks politiker har tagit detta som en god anledning att faktiskt själva stötta ett förbud mot fildelning - och en satsning på massövervakning för att sätta dit eventuella terrorister… och fildelare. Det är märkligt hur politiker anser att privata ekonomiska intressen ska väga tyngre än medborgarnas rätt till integritet och privatliv. Vi ser nu också hur upphovsrätten missbrukas även av politiker, som när Åsa Romson stämmer Aftonbladet när de uppmärksammar att hon målat sin båt med giftig bottenfärg.(8) För att motverka detta behövs ett lagligt stöd för citering och remixing av verk. Detta skulle även gynna kulturskapare och konstnärer som skulle få friare händer att inspireras av varandra.
Vi vill reformera upphovsrätten, men den ideella rätten ska fortfarande gälla. Ingen ska kunna påstå att den skapat ett verk någon annan har skapat. Detta skapar ett starkt skydd för konstnärer och kulturskapare, som då kan erkännas för sin kreativitet och konstnärlighet.
Vårt förslag är att ett kommersiellt monopol ska gälla automatiskt från det att verket publiceras. Förlängning ska sedan kunna ske i femårsintervall i upp till totalt 20 år. För att ett kommersiellt monopol ska fortsätta efter de första fem åren måste upphovsman registrera verket och sina kontaktuppgifter i en nationell, offentlig databas.
Med dagens lagstiftning skapas ett svart hål i den moderna kulturhistorien. Mycket av den kultur och konst som publicerats under 1900-talet är fortfarande upphovsrättsskyddad och är därför inte tillgänglig för medborgare att ta del av. Det finns därför upphovsrättsskyddat material idag som kanske snarare borde vara stämplat som kulturarv. Ett annat problem är att en del upphovsrättsskyddat material ägs av en upphovsman som inte går att nå. Dessa är verk som därför riskerar att helt falla i glömska. Med en reformerad upphovsrätt kan vi dokumentera vår moderna kulturhistoria mycket bättre och på så sätt förhindra att den försvinner i det svarta hål som uppstår på grund av nuvarande upphovsrätt.
Genom att reformera upphovsrätten kan även innovation och nyskapande inom makerkulturen gynnas. Myten om en ensam genialisk kreatör stämmer förstås inte. En idé inspireras av en annan och genererar en bättre lösning på ett problem. Upphovsrätt som den som finns idag kan sätta käppar i hjulet på den kreativa processen. I makervärlden genereras både kunskap och kultur, men just nu riskerar den att hämmas.

(8) https://christianengstrom.wordpress.com/2014/10/06/att-tysta-politisk-kritik-med-copyright/ (Hämtad 2017-03-11)


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Sofia Hartelius

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Sofia Hartelius Yrkande B08-Y11 (Motyrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar följande sakpolitik inom området upphovsrätt.

En av Piratpartiets kärnfrågor är den om reformering av upphovsrätten. Flera gånger i principprogrammet tar vi upp vikten av fri kunskap och kultur och möjligheterna som uppstår när detta sprids och delas fritt. Ett exempel är ur kap. 3.5, 3:e stycket:

“Piratpartiet vill reformera upphovsrätten så att den bättre tjänar både kulturskapare och kulturkonsumenter i den nya tidens kulturlandskap.”

Vi finner att dagens upphovsrätt är orimligt lång och omodern. Upphovsrätten behöver reformeras.
I och med internets intåg på världsscenen har människans kommunikationskanaler förändrats oerhört. I synnerhet har det blivit lättare att dela med sig av kultur mellan varandra. Förr lånade man ut fysiska exemplar till varandra - idag digitala. Upphovsrättsindustrin tycker dock att detta är lika med stöld och har därför, med hjälp av stark lobbyism påverkat politiker att sätta upp lagstiftning mot fildelning. Problemet med ett förbud mot fildelning är att det är i princip omöjligt att sätta dit någon om man inte också söker igenom personers privata kommunikation. Något som ju då är ett brott mot den personliga integriteten.
Vi ser nu också hur upphovsrätten missbrukas även av makthavare som stämmer journalister när de uppmärksammar oegentligheter baserade på privata bilder
Vi vill reformera upphovsrätten, men den ideella rätten ska fortfarande gälla. Ingen ska kunna påstå att den skapat ett verk någon annan har skapat. Detta skapar ett starkt skydd för konstnärer och kulturskapare, som då kan erkännas för sin kreativitet och konstnärlighet.

Med dagens lagstiftning skapas ett svart hål i den moderna kulturhistorien. Mycket av den kultur och konst som publicerats under 1900-talet är fortfarande upphovsrättsskyddad och är därför inte tillgänglig för medborgare att ta del av. Det finns därför upphovsrättsskyddat material idag som kanske snarare borde vara stämplat som kulturarv. Ett annat problem är att en del upphovsrättsskyddat material ägs av en upphovsman som inte går att nå. Dessa är verk som därför riskerar att helt falla i glömska. Med en reformerad upphovsrätt kan vi dokumentera vår moderna kulturhistoria mycket bättre och på så sätt förhindra att den försvinner i det svarta hål som uppstår på grund av nuvarande upphovsrätt.
Genom att reformera upphovsrätten kan även innovation och nyskapande inom makerkulturen gynnas. Myten om en ensam genialisk kreatör stämmer förstås inte. En idé inspireras av en annan och genererar en bättre lösning på ett problem. Upphovsrätt som den som finns idag kan sätta käppar i hjulet på den kreativa processen. I makervärlden genereras både kunskap och kultur, men just nu riskerar den att hämmas.

En reformerad upphovsrätt
För att gynna den spridning av kultur och kunskap som är grunden för allt kulturskapande vill Piratpartiet se en kraftig begränsning av den kommersiella skyddstiden.

Fri fildelning
Fri, icke-kommersiell fildelning måste vara tillåtet.

Remix och citering
Fri sampling och remixningar av andra upphovsmäns verk måste vara tillåtet. Även i kommersiella syften. T.ex. måste rätten att göra parodier av befintligt material, men också för att få lov att citera material, t.ex. som journalist, vara absolut och alltid gälla.
Av: MattiasR Yrkande B08-Y08 (Motyrkande) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att i yrkande B08-Y11 byta ut följande:

Fri sampling och remixningar av andra upphovsmäns verk måste vara tillåtet. Även i kommersiella syften. T.ex. måste rätten att göra parodier av befintligt material, men också för att få lov att citera material, t.ex. som journalist, vara absolut och alltid gälla.

till följande:

Remixning, parodier, citat och sampling ska vara undantag från den kommersiella upphovsrättens ensamrätt.


[Yrkandets originalformulering: att mötet antar ställningstagandet "Remixning, parodier, citat och sampling ska vara undantag från den kommersiella upphovsrättens ensamrätt".]
Av: Mikael Ståldal Yrkande B08-Y09 (Motyrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att i yrkande B08-Y11 sist under rubriken "En reformerad upphovsrätt" lägga till följande:

Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten.


[Yrkandets originalformulering: att mötet antar ställningstagandet: "Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten."]
Av: MattiasR Yrkande B08-Y06 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att i yrkande B08-Y11 byta ut följande:

Fri, icke-kommersiell fildelning måste vara tillåtet.

till följande:

Fri icke-kommersiell fildelning ska tillåtas.


[Yrkandets originalformulering: att mötet antar ställningstagandet "Fri icke-kommersiell fildelning ska tillåtas".]
Av: MattiasR Yrkande B08-Y05 (Motyrkande) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att i yrkande B08-Y11 under rubriken "En reformerad upphovsrätt", efter stycket om kommersiell upphovsrätt lägga till följande:

Den ideella upphovsrätten ska vara oförändrad.


[Yrkandets originalformulering: att mötet antar ställningstagandet "Den ideella upphovsrätten ska vara oförändrad."]


Yrkanden

Av: Sofia Hartelius Yrkande B08-Y11 (Motyrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar följande sakpolitik inom området upphovsrätt.

En av Piratpartiets kärnfrågor är den om reformering av upphovsrätten. Flera gånger i principprogrammet tar vi upp vikten av fri kunskap och kultur och möjligheterna som uppstår när detta sprids och delas fritt. Ett exempel är ur kap. 3.5, 3:e stycket:

“Piratpartiet vill reformera upphovsrätten så att den bättre tjänar både kulturskapare och kulturkonsumenter i den nya tidens kulturlandskap.”

Vi finner att dagens upphovsrätt är orimligt lång och omodern. Upphovsrätten behöver reformeras.
I och med internets intåg på världsscenen har människans kommunikationskanaler förändrats oerhört. I synnerhet har det blivit lättare att dela med sig av kultur mellan varandra. Förr lånade man ut fysiska exemplar till varandra - idag digitala. Upphovsrättsindustrin tycker dock att detta är lika med stöld och har därför, med hjälp av stark lobbyism påverkat politiker att sätta upp lagstiftning mot fildelning. Problemet med ett förbud mot fildelning är att det är i princip omöjligt att sätta dit någon om man inte också söker igenom personers privata kommunikation. Något som ju då är ett brott mot den personliga integriteten.
Vi ser nu också hur upphovsrätten missbrukas även av makthavare som stämmer journalister när de uppmärksammar oegentligheter baserade på privata bilder
Vi vill reformera upphovsrätten, men den ideella rätten ska fortfarande gälla. Ingen ska kunna påstå att den skapat ett verk någon annan har skapat. Detta skapar ett starkt skydd för konstnärer och kulturskapare, som då kan erkännas för sin kreativitet och konstnärlighet.

Med dagens lagstiftning skapas ett svart hål i den moderna kulturhistorien. Mycket av den kultur och konst som publicerats under 1900-talet är fortfarande upphovsrättsskyddad och är därför inte tillgänglig för medborgare att ta del av. Det finns därför upphovsrättsskyddat material idag som kanske snarare borde vara stämplat som kulturarv. Ett annat problem är att en del upphovsrättsskyddat material ägs av en upphovsman som inte går att nå. Dessa är verk som därför riskerar att helt falla i glömska. Med en reformerad upphovsrätt kan vi dokumentera vår moderna kulturhistoria mycket bättre och på så sätt förhindra att den försvinner i det svarta hål som uppstår på grund av nuvarande upphovsrätt.
Genom att reformera upphovsrätten kan även innovation och nyskapande inom makerkulturen gynnas. Myten om en ensam genialisk kreatör stämmer förstås inte. En idé inspireras av en annan och genererar en bättre lösning på ett problem. Upphovsrätt som den som finns idag kan sätta käppar i hjulet på den kreativa processen. I makervärlden genereras både kunskap och kultur, men just nu riskerar den att hämmas.

En reformerad upphovsrätt
För att gynna den spridning av kultur och kunskap som är grunden för allt kulturskapande vill Piratpartiet se en kraftig begränsning av den kommersiella skyddstiden.

Fri fildelning
Fri, icke-kommersiell fildelning måste vara tillåtet.

Remix och citering
Fri sampling och remixningar av andra upphovsmäns verk måste vara tillåtet. Även i kommersiella syften. T.ex. måste rätten att göra parodier av befintligt material, men också för att få lov att citera material, t.ex. som journalist, vara absolut och alltid gälla.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B08-Y01 (Jämkad med yrkande B08-Y05)
Av: Sofia Hartelius


Tillbakadraget yrkande B08-Y02 (Jämkad med yrkande B08-Y06)
Av: Sofia Hartelius


Tillbakadraget yrkande B08-Y03 (Jämkad med yrkande B08-Y09)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B08-Y07 (Jämkad med yrkande B08-Y09)
Av: MattiasR
Tillbakadraget yrkande B08-Y10 (Tillbakadraget)
Av: Sofia Hartelius


Tillbakadraget yrkande B08-Y04 (Jämkad med yrkande B08-Y08)
Av: Sofia Hartelius


Tilläggsyrkanden

Av: MattiasR Yrkande B08-Y08 (Motyrkande) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att i yrkande B08-Y11 byta ut följande:

Fri sampling och remixningar av andra upphovsmäns verk måste vara tillåtet. Även i kommersiella syften. T.ex. måste rätten att göra parodier av befintligt material, men också för att få lov att citera material, t.ex. som journalist, vara absolut och alltid gälla.

till följande:

Remixning, parodier, citat och sampling ska vara undantag från den kommersiella upphovsrättens ensamrätt.


[Yrkandets originalformulering: att mötet antar ställningstagandet "Remixning, parodier, citat och sampling ska vara undantag från den kommersiella upphovsrättens ensamrätt".]

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Mikael Ståldal Yrkande B08-Y09 (Motyrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att i yrkande B08-Y11 sist under rubriken "En reformerad upphovsrätt" lägga till följande:

Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten.


[Yrkandets originalformulering: att mötet antar ställningstagandet: "Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten."]

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: MattiasR Yrkande B08-Y06 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att i yrkande B08-Y11 byta ut följande:

Fri, icke-kommersiell fildelning måste vara tillåtet.

till följande:

Fri icke-kommersiell fildelning ska tillåtas.


[Yrkandets originalformulering: att mötet antar ställningstagandet "Fri icke-kommersiell fildelning ska tillåtas".]

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: MattiasR Yrkande B08-Y05 (Motyrkande) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att i yrkande B08-Y11 under rubriken "En reformerad upphovsrätt", efter stycket om kommersiell upphovsrätt lägga till följande:

Den ideella upphovsrätten ska vara oförändrad.


[Yrkandets originalformulering: att mötet antar ställningstagandet "Den ideella upphovsrätten ska vara oförändrad."]

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:08 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B08-Y01:
att Den ideella rätten ska vara oförändrad. I Piratpartiets principprogram står det:

“Piratpartiet vill reformera upphovsrätten så att den bättre tjänar både kulturskapare och kulturkonsumenter i den nya tidens kulturlandskap.”

Det är en självklarhet att upphovsmannen bakom ett verk ska erkännas. Ingen ska kunna påstå att hen är skaparen av ett verk när det inte är sant. Den ideella rätten ska förbli oförändrad.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:08 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B08-Y02:
att Fri icke-kommersiell fildelning måste tillåtas. I Piratpartiets principprogram står det:

"Kulturdelning stimulerar både produktion och försäljning av kultur. Därför finns ingen anledning att genom lag eller tekniska medel begränsa människors möjlighet att dela kultur mellan sig. Piratpartiet vill reformera upphovsrätten så att den bättre tjänar både kulturskapare och kulturkonsumenter".

Det går inte att förbjuda icke-kommersiell fildelning utan att för den sakens skull också kränka medborgares rätt till integritet och privat kommunikation sinsemellan. Fri, icke-kommersiell fildelning måste vara tillåtet.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:08 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B08-Y03:
att Vi vill reformera upphovsrätten till fem års kommersiellt monopol med möjlighet till förlängning upp till 20 år. I Piratpartiets principprogram står det:

“Piratpartiet vill reformera upphovsrätten så att den bättre tjänar både kulturskapare och kulturkonsumenter i den nya tidens kulturlandskap.”

Den nuvarande upphovsrätten är orimligt lång. Upphovsrätten behöver reformeras. Fem år kommersiellt monopol ska utgå automatiskt efter publicering av verk. Sedan finns möjlighet till förlängning i fem-årsintervaller i upp till 20 år. Vi vill att det ska upprättas en nationell, offentlig sökbar databas där uppgifter om samtliga verk samlas och där det ska vara möjligt att lätt få reda på en upphovsmans kontaktuppgifter. För att kunna ansöka om ett förlängt kommersiellt monopol krävs att upphovsman och verk är registrerat i denna databas.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:08 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B08-Y04:
att Det ska vara tillåtet att sampla och remixa verk som ett undantag i det kommersiella monopolet. I Piratpartiets principprogram står det:

“Piratpartiet anser att att samhällsnyttan ska sättas före enskilda särintressen även i frågan om ekonomisk upphovsrätt, att kulturdelning i ickekommersiellt syfte ska avkriminaliseras och remixkulturen uppmuntras. “

Det finns flera fall där det måste var möjligt att använda upphovsrättskyddat material. T.ex. för att bearbeta ett material och göra remixer. Likaså för rätten att göra parodier av befintligt material, men också för att få lov att citera material, t.ex. som journalist. Vi vill göra ett undantag i upphovsrätten. Fri sampling och remixningar av andra upphovsmäns verk måste vara tillåtet. Även i kommersiella syften.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
2017-04-22, 14:15 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B08-Y05:
att mötet antar ställningstagandet "Den ideella upphovsrätten ska vara oförändrad."
2017-04-22, 14:16 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B08-Y06:
att mötet antar ställningstagandet "Fri icke-kommersiell fildelning ska tillåtas".
2017-04-22, 14:19 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B08-Y07:
att mötet antar ställningstagandet "Den kommersiella upphovsrätten ska begränsas till fem års tid, med möjlig förlängning på upp till 15 år. Förlängning ska endast ges ifall verket upplåtes till en nationell, offentlig, sökbar databas med bl.a. rättighetshavarens kontaktuppgifter".
2017-04-22, 14:20 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B08-Y08:
att mötet antar ställningstagandet "Remixning, parodier, citat och sampling ska vara undantag från den kommersiella upphovsrättens ensamrätt".
2017-04-22, 21:30 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B08-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten."
Detta är samma ställningstagandet som vi hade tidigare (innan alla ställningstaganden rensades bort), och det är tydigare än de andra som lagts här. MattiasR:s yrkande är otydligt om maxlängden är 15 eller 20 år.
2017-04-22, 22:48 #11
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B08-Y07 till fördel för B08-Y09.

Mitt bortjämkade B08-Y07:
mötet antar ställningstagandet "Den kommersiella upphovsrätten ska begränsas till fem års tid, med möjlig förlängning på upp till 15 år. Förlängning ska endast ges ifall verket upplåtes till en nationell, offentlig, sökbar databas med bl.a. rättighetshavarens kontaktuppgifter".

B08-Y09, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet: "Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten."


Samma idé tydligare formulerad.
Jan-Eriks avatar
2017-04-23, 11:16 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B08-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten."
Kärnan i en av våra viktigaste frågor på ett tydligt sätt.
Jan-Eriks avatar
2017-04-23, 11:23 #13
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B08-Y08:
att mötet antar ställningstagandet "Remixning, parodier, citat och sampling ska vara undantag från den kommersiella upphovsrättens ensamrätt".
Vettigt, även om man kanske bör vara uttrycklig(are) om var gränserna går, en femminuters sampling är kanske en kopia? Extremism är svår att parodiera. Antar att vi har ett generellt undantaget, att icke-kommersiell fildelning ska vara tillåtet?
2017-04-23, 11:38 #14
Inte uppkopplad
Sv: B08 Kulturpolitik: Upphovsrätt -
Citat:
Ursprungligen postat av Jan-Erik Visa inlägg
Jag gillar yrkande B08-Y08:
att mötet antar ställningstagandet "Remixning, parodier, citat och sampling ska vara undantag från den kommersiella upphovsrättens ensamrätt".
Vettigt, även om man kanske bör vara uttrycklig(are) om var gränserna går, en femminuters sampling är kanske en kopia? Extremism är svår att parodiera. Antar att vi har ett generellt undantaget, att icke-kommersiell fildelning ska vara tillåtet?
Ja, i ett annat yrkande lyfts icke-kommersiell fildelning som lagligt. Vad gäller vad som räknas som sampling så får den exakta gränsen lämnas till framtida lagtextskrivare + domstolar. Jag tänker mig att man t.ex. kan bruka verkshöjdsbegreppet - en fem minuter sampling uppnår inte verkshöjd?
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:45 #15
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B08-Y01 till fördel för B08-Y05.

Mitt bortjämkade B08-Y01:
Den ideella rätten ska vara oförändrad. I Piratpartiets principprogram står det:

“Piratpartiet vill reformera upphovsrätten så att den bättre tjänar både kulturskapare och kulturkonsumenter i den nya tidens kulturlandskap.”

Det är en självklarhet att upphovsmannen bakom ett verk ska erkännas. Ingen ska kunna påstå att hen är skaparen av ett verk när det inte är sant. Den ideella rätten ska förbli oförändrad.

B08-Y05, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Den ideella upphovsrätten ska vara oförändrad."


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:45 #16
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B08-Y02 till fördel för B08-Y06.

Mitt bortjämkade B08-Y02:
Fri icke-kommersiell fildelning måste tillåtas. I Piratpartiets principprogram står det:

"Kulturdelning stimulerar både produktion och försäljning av kultur. Därför finns ingen anledning att genom lag eller tekniska medel begränsa människors möjlighet att dela kultur mellan sig. Piratpartiet vill reformera upphovsrätten så att den bättre tjänar både kulturskapare och kulturkonsumenter".

Det går inte att förbjuda icke-kommersiell fildelning utan att för den sakens skull också kränka medborgares rätt till integritet och privat kommunikation sinsemellan. Fri, icke-kommersiell fildelning måste vara tillåtet.

B08-Y06, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Fri icke-kommersiell fildelning ska tillåtas".


Bättre formueling
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:46 #17
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B08-Y03 till fördel för B08-Y09.

Mitt bortjämkade B08-Y03:
Vi vill reformera upphovsrätten till fem års kommersiellt monopol med möjlighet till förlängning upp till 20 år. I Piratpartiets principprogram står det:

“Piratpartiet vill reformera upphovsrätten så att den bättre tjänar både kulturskapare och kulturkonsumenter i den nya tidens kulturlandskap.”

Den nuvarande upphovsrätten är orimligt lång. Upphovsrätten behöver reformeras. Fem år kommersiellt monopol ska utgå automatiskt efter publicering av verk. Sedan finns möjlighet till förlängning i fem-årsintervaller i upp till 20 år. Vi vill att det ska upprättas en nationell, offentlig sökbar databas där uppgifter om samtliga verk samlas och där det ska vara möjligt att lätt få reda på en upphovsmans kontaktuppgifter. För att kunna ansöka om ett förlängt kommersiellt monopol krävs att upphovsman och verk är registrerat i denna databas.

B08-Y09, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet: "Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten."


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:46 #18
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B08-Y04 till fördel för B08-Y08.

Mitt bortjämkade B08-Y04:
Det ska vara tillåtet att sampla och remixa verk som ett undantag i det kommersiella monopolet. I Piratpartiets principprogram står det:

“Piratpartiet anser att att samhällsnyttan ska sättas före enskilda särintressen även i frågan om ekonomisk upphovsrätt, att kulturdelning i ickekommersiellt syfte ska avkriminaliseras och remixkulturen uppmuntras. “

Det finns flera fall där det måste var möjligt att använda upphovsrättskyddat material. T.ex. för att bearbeta ett material och göra remixer. Likaså för rätten att göra parodier av befintligt material, men också för att få lov att citera material, t.ex. som journalist. Vi vill göra ett undantag i upphovsrätten. Fri sampling och remixningar av andra upphovsmäns verk måste vara tillåtet. Även i kommersiella syften.

B08-Y08, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Remixning, parodier, citat och sampling ska vara undantag från den kommersiella upphovsrättens ensamrätt".


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 18:42 #19
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B08-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara begränsad. Dock ska det vara möjligt att förlänga skyddstiden i intervaller, men då måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas annars upphör möjligheten att förlänga det kommersiella monopolet. Antalet gånger ett kommersieltl monopol kan förlängas bör vara begränsat."
Utan specifierad tid
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 19:46 #20
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B08-Y11:
att mötet antar följande sakpolitik inom området upphovsrätt.

En av Piratpartiets kärnfrågor är den om reformering av upphovsrätten. Flera gånger i principprogrammet tar vi upp vikten av fri kunskap och kultur och möjligheterna som uppstår när detta sprids och delas fritt. Ett exempel är ur kap. 3.5, 3:e stycket:

“Piratpartiet vill reformera upphovsrätten så att den bättre tjänar både kulturskapare och kulturkonsumenter i den nya tidens kulturlandskap.”

Vi finner att dagens upphovsrätt är orimligt lång och omodern. Upphovsrätten behöver reformeras.
I och med internets intåg på världsscenen har människans kommunikationskanaler förändrats oerhört. I synnerhet har det blivit lättare att dela med sig av kultur mellan varandra. Förr lånade man ut fysiska exemplar till varandra - idag digitala. Upphovsrättsindustrin tycker dock att detta är lika med stöld och har därför, med hjälp av stark lobbyism påverkat politiker att sätta upp lagstiftning mot fildelning. Problemet med ett förbud mot fildelning är att det är i princip omöjligt att sätta dit någon om man inte också söker igenom personers privata kommunikation. Något som ju då är ett brott mot den personliga integriteten.
Vi ser nu också hur upphovsrätten missbrukas även av makthavare som stämmer journalister när de uppmärksammar oegentligheter baserade på privata bilder
Vi vill reformera upphovsrätten, men den ideella rätten ska fortfarande gälla. Ingen ska kunna påstå att den skapat ett verk någon annan har skapat. Detta skapar ett starkt skydd för konstnärer och kulturskapare, som då kan erkännas för sin kreativitet och konstnärlighet.

Med dagens lagstiftning skapas ett svart hål i den moderna kulturhistorien. Mycket av den kultur och konst som publicerats under 1900-talet är fortfarande upphovsrättsskyddad och är därför inte tillgänglig för medborgare att ta del av. Det finns därför upphovsrättsskyddat material idag som kanske snarare borde vara stämplat som kulturarv. Ett annat problem är att en del upphovsrättsskyddat material ägs av en upphovsman som inte går att nå. Dessa är verk som därför riskerar att helt falla i glömska. Med en reformerad upphovsrätt kan vi dokumentera vår moderna kulturhistoria mycket bättre och på så sätt förhindra att den försvinner i det svarta hål som uppstår på grund av nuvarande upphovsrätt.
Genom att reformera upphovsrätten kan även innovation och nyskapande inom makerkulturen gynnas. Myten om en ensam genialisk kreatör stämmer förstås inte. En idé inspireras av en annan och genererar en bättre lösning på ett problem. Upphovsrätt som den som finns idag kan sätta käppar i hjulet på den kreativa processen. I makervärlden genereras både kunskap och kultur, men just nu riskerar den att hämmas.

En reformerad upphovsrätt
För att gynna den spridning av kultur och kunskap som är grunden för allt kulturskapande vill Piratpartiet se en kraftig begränsning av den kommersiella skyddstiden.

Fri fildelning
Fri, icke-kommersiell fildelning måste vara tillåtet.

Remix och citering
Fri sampling och remixningar av andra upphovsmäns verk måste vara tillåtet. Även i kommersiella syften. T.ex. måste rätten att göra parodier av befintligt material, men också för att få lov att citera material, t.ex. som journalist, vara absolut och alltid gälla.
Nytt försök. Hoppas att formen blir godkänd och att budskapet är tydligt.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 19:47 #21
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B08-Y10:
mötet antar ställningstagandet: "Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara begränsad. Dock ska det vara möjligt att förlänga skyddstiden i intervaller, men då måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas annars upphör möjligheten att förlänga det kommersiella monopolet. Antalet gånger ett kommersieltl monopol kan förlängas bör vara begränsat."
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:41 #22
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B08-Y11:
att mötet antar följande sakpolitik inom området upphovsrätt.

En av Piratpartiets kärnfrågor är den om reformering av upphovsrätten. Flera gånger i principprogrammet tar vi upp vikten av fri kunskap och kultur och möjligheterna som uppstår när detta sprids och delas fritt. Ett exempel är ur kap. 3.5, 3:e stycket:

“Piratpartiet vill reformera upphovsrätten så att den bättre tjänar både kulturskapare och kulturkonsumenter i den nya tidens kulturlandskap.”

Vi finner att dagens upphovsrätt är orimligt lång och omodern. Upphovsrätten behöver reformeras.
I och med internets intåg på världsscenen har människans kommunikationskanaler förändrats oerhört. I synnerhet har det blivit lättare att dela med sig av kultur mellan varandra. Förr lånade man ut fysiska exemplar till varandra - idag digitala. Upphovsrättsindustrin tycker dock att detta är lika med stöld och har därför, med hjälp av stark lobbyism påverkat politiker att sätta upp lagstiftning mot fildelning. Problemet med ett förbud mot fildelning är att det är i princip omöjligt att sätta dit någon om man inte också söker igenom personers privata kommunikation. Något som ju då är ett brott mot den personliga integriteten.
Vi ser nu också hur upphovsrätten missbrukas även av makthavare som stämmer journalister när de uppmärksammar oegentligheter baserade på privata bilder
Vi vill reformera upphovsrätten, men den ideella rätten ska fortfarande gälla. Ingen ska kunna påstå att den skapat ett verk någon annan har skapat. Detta skapar ett starkt skydd för konstnärer och kulturskapare, som då kan erkännas för sin kreativitet och konstnärlighet.

Med dagens lagstiftning skapas ett svart hål i den moderna kulturhistorien. Mycket av den kultur och konst som publicerats under 1900-talet är fortfarande upphovsrättsskyddad och är därför inte tillgänglig för medborgare att ta del av. Det finns därför upphovsrättsskyddat material idag som kanske snarare borde vara stämplat som kulturarv. Ett annat problem är att en del upphovsrättsskyddat material ägs av en upphovsman som inte går att nå. Dessa är verk som därför riskerar att helt falla i glömska. Med en reformerad upphovsrätt kan vi dokumentera vår moderna kulturhistoria mycket bättre och på så sätt förhindra att den försvinner i det svarta hål som uppstår på grund av nuvarande upphovsrätt.
Genom att reformera upphovsrätten kan även innovation och nyskapande inom makerkulturen gynnas. Myten om en ensam genialisk kreatör stämmer förstås inte. En idé inspireras av en annan och genererar en bättre lösning på ett problem. Upphovsrätt som den som finns idag kan sätta käppar i hjulet på den kreativa processen. I makervärlden genereras både kunskap och kultur, men just nu riskerar den att hämmas.

En reformerad upphovsrätt
För att gynna den spridning av kultur och kunskap som är grunden för allt kulturskapande vill Piratpartiet se en kraftig begränsning av den kommersiella skyddstiden.

Fri fildelning
Fri, icke-kommersiell fildelning måste vara tillåtet.

Remix och citering
Fri sampling och remixningar av andra upphovsmäns verk måste vara tillåtet. Även i kommersiella syften. T.ex. måste rätten att göra parodier av befintligt material, men också för att få lov att citera material, t.ex. som journalist, vara absolut och alltid gälla.
Det här är den sortens yrkanden jag vill att vi antar. Det är ett lättläst sammanhängande stycke som tydligt talar om vad vi vill och tycker, utan att gräva ner sig för mycket i detaljer.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Sofia Hartelius
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com