Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B10: Kulturpolitik: Skattefinansierad kultur

Det är olyckligt att mycket av den kultur som finansieras med skattemedel inte kommer medborgarna till gagn i tillräckligt stor skala. Det är rimligt att sådant material dokumenteras och offentliggörs med fria licenser. Genom digitalisering tillgängliggör mer kultur åt dem som av olika skäl, t.ex. på grund av funktionsvariation, inte kan ta del av viss kultur.
Om kultur-, idrotts- och andra arrangemang bekostas med offentliga medel eller tar emot offentliga bidrag ska det vara tillåtet för allmänhet och bidragsgivare att spela in eller på annat sätt dokumentera arrangemanget och offentliggöra det med fria licenser, så att alla kan ta del av det, och förädla upplevelsen vidare.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Sofia Hartelius

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B10-Y01 (Jämkad med yrkande B10-Y05)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B10-Y04 (Jämkad med yrkande B10-Y05)
Av: Anton Nordenfur
Tillbakadraget yrkande B10-Y05 (Bortröstad)
Av: Mikael Ståldal


Av: Anton Nordenfur Yrkande B10-Y03 (Motyrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Vi vill att all skattefinansierad kultur i möjligaste mån ska digitaliseras och delas på nätet."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B10-Y02 (Jämkad med yrkande B10-Y03)
Av: Sofia Hartelius


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2017-04-16, 20:26 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B10-Y01:
att Vissa kulturinstitutioner får betydligt mer medel än andra. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Människor har ett naturligt behov av att ge tillvaron djup och mening. Genom kulturen har människan sedan urminnes tider tolkat sin samtid och omgivning för att bättre förstå sin egen tillvaro och roll i samhället. Dessvärre har mycket av kulturen, precis som kunskapen, under större delen av historien varit ett privilegium för ett fåtal.”

Det är redan orättvist att kulturutbudet varierar beroende på var man befinner sig geografiskt, men att vissa kulturinstitutioner kan få mer, i synnerhet statliga institutioner, skapar än större klyftor. Det behöver göras en utredning om ifall fördelningen av resurser mellan olika kulturinstitutioner är rimlig. Vi vill se över och reformera finansiering av statliga institutioner.
Vissa kulturformer, t.ex. teater, är av naturen bundna till geografiska platser och kräver fysiska (geografiskt bundna) mötesplatser. Tillgången till den typen av mötesplatser blir alltid större på ställen där många människor lever tätt, d.v.s. i städer. Detta är naturligt, och det är föga konstruktivt att gnälla över att det skulle vara orättvist.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:09 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B10-Y01:
att Vissa kulturinstitutioner får betydligt mer medel än andra. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Människor har ett naturligt behov av att ge tillvaron djup och mening. Genom kulturen har människan sedan urminnes tider tolkat sin samtid och omgivning för att bättre förstå sin egen tillvaro och roll i samhället. Dessvärre har mycket av kulturen, precis som kunskapen, under större delen av historien varit ett privilegium för ett fåtal.”

Det är redan orättvist att kulturutbudet varierar beroende på var man befinner sig geografiskt, men att vissa kulturinstitutioner kan få mer, i synnerhet statliga institutioner, skapar än större klyftor. Det behöver göras en utredning om ifall fördelningen av resurser mellan olika kulturinstitutioner är rimlig. Vi vill se över och reformera finansiering av statliga institutioner.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:10 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B10-Y02:
att Mycket av den kultur som finansieras med skattemedel kommer dessvärre inte medborgarna till gagn. I piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Vi vill att all skattefinansierad kultur i möjligaste mån ska digitaliseras och delas på nätet.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-22, 00:38 #5
Inte uppkopplad
Sv: B10: Kulturpolitik: Skattefinansierad kultur -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B10-Y01:
att Vissa kulturinstitutioner får betydligt mer medel än andra. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Människor har ett naturligt behov av att ge tillvaron djup och mening. Genom kulturen har människan sedan urminnes tider tolkat sin samtid och omgivning för att bättre förstå sin egen tillvaro och roll i samhället. Dessvärre har mycket av kulturen, precis som kunskapen, under större delen av historien varit ett privilegium för ett fåtal.”

Det är redan orättvist att kulturutbudet varierar beroende på var man befinner sig geografiskt, men att vissa kulturinstitutioner kan få mer, i synnerhet statliga institutioner, skapar än större klyftor. Det behöver göras en utredning om ifall fördelningen av resurser mellan olika kulturinstitutioner är rimlig. Vi vill se över och reformera finansiering av statliga institutioner.
Vissa kulturformer, t.ex. teater, är av naturen bundna till geografiska platser och kräver fysiska (geografiskt bundna) mötesplatser. Tillgången till den typen av mötesplatser blir alltid större på ställen där många människor lever tätt, d.v.s. i städer. Detta är naturligt, och det är föga konstruktivt att gnälla över att det skulle vara orättvist.
Självklart finns fall där det är rimligt att det är dåligt fördelat. Men i andra fall verkar det mindre rimligt. Med detta yrkande kan vi kolla på de fall där det verkar mindre rimligt och se om vi kan lösa de problemen.
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-22, 00:39 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B10-Y03:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Vi vill att all skattefinansierad kultur i möjligaste mån ska digitaliseras och delas på nätet."
Betyder samma sak som OPs yrkande, men bättre formulerat.
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-22, 00:42 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B10-Y04:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Det är redan orättvist att kulturutbudet varierar beroende på var man befinner sig geografiskt, men att vissa kulturinstitutioner kan få mer, i synnerhet statliga institutioner, skapar än större klyftor. Det behöver göras en utredning om ifall fördelningen av resurser mellan olika kulturinstitutioner är rimlig. Vi vill se över och reformera finansiering av statliga institutioner."
Betyder samma sak som OPs yrkande men bättre formulerat.
2017-04-22, 11:37 #8
Inte uppkopplad
Sv: B10: Kulturpolitik: Skattefinansierad kultur -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Självklart finns fall där det är rimligt att det är dåligt fördelat. Men i andra fall verkar det mindre rimligt. Med detta yrkande kan vi kolla på de fall där det verkar mindre rimligt och se om vi kan lösa de problemen.
Att antyda att fullständigt jämn fördelning av geografiskt bundna kulturformer (och annat också för den delen) alltid bör vara helt jämt fördelat över landets yta är verklighetsfrämmande.
2017-04-22, 11:44 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B10-Y05:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Kulturutbudet varierar beroende på var man befinner sig geografiskt. Ibland förstärker statligt stöd till kulturinstitutioner dessa skillnader. Det behöver göras en utredning om ifall fördelningen av resurser mellan olika kulturinstitutioner är rimlig. Vi vill se över och reformera finansiering av statliga institutioner."
Säger ungefär samma sak, men i en mer realistisk ton.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Sofia Hartelius
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-22, 11:47 #10
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B10-Y04 till fördel för B10-Y05.

Mitt bortjämkade B10-Y04:
Piratpartiet antar ställningstagandet: "Det är redan orättvist att kulturutbudet varierar beroende på var man befinner sig geografiskt, men att vissa kulturinstitutioner kan få mer, i synnerhet statliga institutioner, skapar än större klyftor. Det behöver göras en utredning om ifall fördelningen av resurser mellan olika kulturinstitutioner är rimlig. Vi vill se över och reformera finansiering av statliga institutioner."

B10-Y05, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet antar ställningstagandet: "Kulturutbudet varierar beroende på var man befinner sig geografiskt. Ibland förstärker statligt stöd till kulturinstitutioner dessa skillnader. Det behöver göras en utredning om ifall fördelningen av resurser mellan olika kulturinstitutioner är rimlig. Vi vill se över och reformera finansiering av statliga institutioner."
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:50 #11
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B10-Y02 till fördel för B10-Y03.

Mitt bortjämkade B10-Y02:
Mycket av den kultur som finansieras med skattemedel kommer dessvärre inte medborgarna till gagn. I piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Vi vill att all skattefinansierad kultur i möjligaste mån ska digitaliseras och delas på nätet.

B10-Y03, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet antar ställningstagandet: "Vi vill att all skattefinansierad kultur i möjligaste mån ska digitaliseras och delas på nätet."


Detta är en bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:52 #12
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B10-Y01 till fördel för B10-Y05.

Mitt bortjämkade B10-Y01:
Vissa kulturinstitutioner får betydligt mer medel än andra. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Människor har ett naturligt behov av att ge tillvaron djup och mening. Genom kulturen har människan sedan urminnes tider tolkat sin samtid och omgivning för att bättre förstå sin egen tillvaro och roll i samhället. Dessvärre har mycket av kulturen, precis som kunskapen, under större delen av historien varit ett privilegium för ett fåtal.”

Det är redan orättvist att kulturutbudet varierar beroende på var man befinner sig geografiskt, men att vissa kulturinstitutioner kan få mer, i synnerhet statliga institutioner, skapar än större klyftor. Det behöver göras en utredning om ifall fördelningen av resurser mellan olika kulturinstitutioner är rimlig. Vi vill se över och reformera finansiering av statliga institutioner.

B10-Y05, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet antar ställningstagandet: "Kulturutbudet varierar beroende på var man befinner sig geografiskt. Ibland förstärker statligt stöd till kulturinstitutioner dessa skillnader. Det behöver göras en utredning om ifall fördelningen av resurser mellan olika kulturinstitutioner är rimlig. Vi vill se över och reformera finansiering av statliga institutioner."


Detta är en betydligt bättre formulering.
Jan-Eriks avatar
2017-05-02, 22:35 #13
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B10-Y03:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Vi vill att all skattefinansierad kultur i möjligaste mån ska digitaliseras och delas på nätet."
Skatt är invånarnas pengar...
Jan-Eriks avatar
2017-05-14, 14:29 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B10-Y05:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Kulturutbudet varierar beroende på var man befinner sig geografiskt. Ibland förstärker statligt stöd till kulturinstitutioner dessa skillnader. Det behöver göras en utredning om ifall fördelningen av resurser mellan olika kulturinstitutioner är rimlig. Vi vill se över och reformera finansiering av statliga institutioner."
Jag tror aldrig man kan komma i närheten av att undvika geografiska skillnader i kulturutbud. Detta förslag skulle därigenom bli svårt att genomföra. Jag har också en stark tro att det är fel att utöka (eller ens behålla dagens nivå i) skattefinansieringen av kultur, utan jag vill i främsta hand minska regelbördan iom. bland mycket annat dagens upphovsrätt.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com