Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B12: Kulturpolitik: Folkbibliotek

Folkbiblioteken är under förändring. Det har inte undgått någon. Många ställer sig frågan - varför ska man gå till ett bibliotek? All kunskap finns på internet. Pappersböckerna håller på att ersättas av e-böcker etc. Det är så lätt att glömma att bibliotek är mer än böcker...
Men i en värld av ett överflöd av information - och misinformation - tycks vi också ha glömt hur man förhåller sig källkritiskt. Internationellt har biblioteken, och i synnerhet IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), tagit upp kampen mot lögnaktiga informationskampanjer och fake news.

Lokalt har folkbiblioteken ett starkt värde för medborgarna. Biblioteken har enligt svensk bibliotekslag i uppdrag att speciellt satsa på barn och unga för att stimulera läsning och språkutveckling.(1) Barnböcker är dyrt och snabbt förbrukat. Men förutom att låna böcker till sina barn kan föräldrar även få råd och hjälp av en specialiserad barnbibliotekarie med att hitta material som bäst lämpar sig för barnets behov. Här finns också böcker och material speciellt framtaget för barn med funktionsvariationer. För barn och ungdomar med dyslexi finns många alternativ att få hjälp med läsningen.
Folkbiblioteken har också i uppdrag att bistå med material för nysvenskar. Det kan t.ex. vara lättläst material, kursmaterial, körkortsböcker på olika språk eller böcker bifogade med en inspelad inläsning.(2) Biblioteksanvändare med funktionsvariationer och i synnerhet de med synnedsättningar erbjuds specialiserad service. Här finns t.ex. talböcker för § 17-låntagare. En del bibliotek erbjuder hemleverans av § 17-material. Utöver detta erbjuds också datorer till låns, studierum och släktforskningsmaterial etc. Möjligheterna är egentligen oändliga.
Men kanske viktigast av allt är folkbibliotekets funktion som fysisk mötesplats. Här kan föreningar och läsecirklar mötas. Ofta sker även spontana möten biblioteksanvändare emellan. Ungdomar har en mötesplats där ungdomsbibliotekarier ser efter deras behov för att stimulera läsning och kulturutövande. Folkbiblioteket finns till som en mötesplats för alla. Men trots det stängs fler och fler folkbibliotek och filialer. Det motiveras med minskade besökssiffror och utlåningsstatistik. Bibliotekarierna jagar därför besöksmätare och användardata, eftersom ett biblioteks vara baseras på siffror. Men ett bibliotek är mycket mer än böcker. Dagligen utför bibliotekarier uppgifter som inte kan föras in i statistiken. T.ex. att förse studenter med studieplatser eller datorer åt hemlösa.

(1) Bibliotekslag (2013:801), Svensk författningssamling 2013:801. Folkbibliotek, 8 §
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801 (Hämtad 2017-03-12)

(2) Bibliotekslag (2013:801), Svensk författningssamling 2013:801. Prioriterade grupper, 5 § https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801 (Hämtad 2017-03-12)


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Sofia Hartelius

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B12-Y01 (Jämkad med yrkande B12-Y12)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B12-Y12 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Av: MattiasR Yrkande B12-Y13 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet "Vi vill ge Kungliga Biblioteket i uppdrag att ta fram en nationell, gemensam bibilotekskatalog som inkluderar e-bokssystemet. Möjlighet ska finnas för biblioteksanvändare att ladda upp eget material till katalogen. Dock är det viktigt att personuppgifter och sekretessbelagd info inte samkörs mellan bibliotek. Varje bibliotek måste ha egna system för lagring av personuppgifter."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B12-Y02 (Jämkad med yrkande B12-Y13)
Av: Sofia Hartelius


Av: MattiasR Yrkande B12-Y14 (Motyrkande) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet "Leverantörer till bibliotek ska ges möjlighet att öppna upp mjukvara och standarder. Biblioteken bör i största möjliga utsträckning arbeta med fri och öppen mjukvara och uppmuntra sina samarbetspartners att göra detsamma. Proprietär mjukvara ska vara utfasad till år 2025."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B12-Y03 (Jämkad med yrkande B12-Y14)
Av: Sofia Hartelius


Tillbakadraget yrkande B12-Y04 (Jämkad med yrkande B12-Y15)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B12-Y15 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B12-Y05 (Jämkad med yrkande B12-Y16)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B12-Y16 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B12-Y06 (Jämkad med yrkande B12-Y17)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B12-Y11 (Jämkad med yrkande B12-Y17)
Av: MattiasR
Tillbakadraget yrkande B12-Y17 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B12-Y07 (Jämkad med yrkande B12-Y18)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B12-Y18 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B12-Y08 (Jämkad med yrkande B12-Y19)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B12-Y19 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B12-Y09 (Jämkad med yrkande B12-Y20)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B12-Y20 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B12-Y10 (Jämkad med yrkande B12-Y22)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B12-Y21 (Tillbakadraget)
Av: MattiasR
Tillbakadraget yrkande B12-Y22 (Jämkad med yrkande B12-Y23)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B12-Y23 (Bortröstad)
Av: Sofia Hartelius


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2017-04-12, 23:25 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B12-Y11:
att Det finns fortfarande många medborgare som har svårt att tillskansa sig den information och kultur som finns tillgänglig på nätet. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Det är problematiskt att många medborgare står utanför den digitala världen, när mycket av den kultur de söker och skulle glädjas av är så lätt att få tag i. Biblioteken ska hjälpa medborgare att orientera sig bland fri kultur och information på internet.
Tog bara bort den sista meningen, som kändes irrelevant att inkludera.
2017-04-12, 23:27 #3
Inte uppkopplad
Sv: B12: Kulturpolitik: Folkbibliotek -
Vad gäller yrkande B12-Y09, så tror jag att det kan vara på sin plats att precisera vilka föreningen som ska ha denna möjlighet. Jag tänker intuitivt att det inte borde gälla alla föreningar.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:11 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B12-Y01:
att Bibliotekets unika funktion som fysisk mötesplats måste tas till vara och utnyttjas. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Människor har ett naturligt behov av att ge tillvaron djup och mening. Genom kulturen har människan sedan urminnes tider tolkat sin samtid och omgivning för att bättre förstå sin egen tillvaro och roll i samhället.”

Biblioteken fungerar som fysisk mötesplats mellan olika kulturskapare och -njutare. En huvuduppgift för biblioteken är att skapa sådana kontaktytor. Vi vill att folkbiblioteken fortsätter jobba för att skapa mötesytor.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:11 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B12-Y02:
att Folkbiblioteken är beroende av leverantörer av bibliotekskataloger. Det skapar problem. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Befintliga katalogsystem är ofta svårhanterliga och instabila. Vi vill ge Kungliga Biblioteket i uppdrag att ta fram en nationell, gemensam bibilotekskatalog som inkluderar e-bokssystemet. Möjlighet ska finnas för biblioteksanvändare att ladda upp eget material till katalogen. Dock är det viktigt att personuppgifter och sekretessbelag info inte samkörs mellan bibliotek. Varje bibliotek måste ha egna system för lagring av personuppgifter.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:11 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B12-Y03:
att Ett bibliotek ska vara tillgänglighetsanpassat i största mån. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Ett sätt att göra bibliotek mer tillgängliga är genom att få dem att övergå till fri och öppen mjukvara. Leverantörer ska ges möjlighet att öppna upp mjukvara och standarder. Biblioteken bör i största möjliga utsträckning arbeta med fri och öppen mjukvara och uppmuntra sina samarbetspartners att göra detsamma. Proprietär mjukvara ska vara utfasad till år 2025.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:12 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B12-Y04:
att Det behöver bli tydligare för medborgare på vilka grunder inköp av litteratur och media sker. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.”

Det är viktigt att det är tydligt och finns god grund för ett inköps-beslut. Det finns mycket som kan påverka ett inköpsbeslut i allt från kostnader och extern påverkan till inköpsansvarigs egna intressen. Transparens tror vi kan vara lösningen. Alla bibliotek ska ha en transparent inköpspolicy där bibliotekarier ges stor individuell inköpsfrihet.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:12 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B12-Y05:
att Det är viktigt att folkbibliotek reflekterar sina låntagare och den närmiljö de verkar i. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Biblioteken ska i största möjliga mån aktivt bidra till att lyfta fram nya och lokala kulturskapare.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:12 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B12-Y06:
att Det finns fortfarande många medborgare som har svårt att tillskansa sig den information och kultur som finns tillgänglig på nätet. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Det är problematiskt att många medborgare står utanför den digitala världen, när mycket av den kultur de söker och skulle glädjas av är så lätt att få tag i. Biblioteken ska hjälpa medborgare att orientera sig bland fri kultur och information på internet. Den här kan vi lyfta.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:12 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B12-Y11:
att Det finns fortfarande många medborgare som har svårt att tillskansa sig den information och kultur som finns tillgänglig på nätet. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Det är problematiskt att många medborgare står utanför den digitala världen, när mycket av den kultur de söker och skulle glädjas av är så lätt att få tag i. Biblioteken ska hjälpa medborgare att orientera sig bland fri kultur och information på internet.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:13 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B12-Y07:
att Det finns en enorm kunskapsbrist bland många medborgare i hur man orienterar sig och förhåller sig till information på internet. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Människor har ett naturligt behov av att ge tillvaron djup och mening. Genom kulturen har människan sedan urminnes tider tolkat sin samtid och omgivning för att bättre förstå sin egen tillvaro och roll i samhället. Dessvärre har mycket av kulturen, precis som kunskapen, under större delen av historien varit ett privilegium för ett fåtal. De senaste årens tekniska utveckling skapar emellertid stora möjligheter för allt fler att både uppleva, utöva och försörja sig på kultur.”
Bibliotekarier är experter på informationssökning och källkritik, men detta är kompetenser som inte tas tillräckligt till vara. Vi vill att det ska göras satsningar på att hjälpa bibliotekarier att utbilda medborgare i informationssökning och källkritik.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:13 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B12-Y08:
att Vi ser en trend i minskad lånestatistik genom hela landet. De kommunala folkbiblioteken blir färre och läggs ner. I Piratpartiets principprogram står det at:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Att lägga ner kommunala bibliotek är oansvarigt och odemokratiskt. Det tar bort viktiga förutsättningar för medborgare att söka information och fortbilda sig. Man motiverar besluten med minskat lånestatistik. Men ett bibliotek kan fortfarande tjäna sitt syfte även om lånen minskar. Beslut om bibliotekens värde ska inte baseras på enbart statistik över utlånade böcker och antal besökare.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:13 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B12-Y09:
att För ett livslångt lärande behövs ett starkt föreningsliv. I Piratpartiets principprogram står det at:

“Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.”

För att driva en förening kan det ibland behövas en möteslokal. Att hitta en möteslokal är dock inte alltid det enklaste. Biblioteken skall tillhandahålla möteslokaler för föreningar att låna.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:13 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B12-Y10:
att I takt med att fler folkbibliotek läggs ner förlorar också många medborgare i glesbygden sin rätt till biblioteksservice. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Det finns medborgare idag som inte har tillräcklig tillgång till biblioteksservice. Det är viktigt att bibliotekariernas kompetens inte går förlorade. Kommunerna måste därför försäkra om att medborgarna förutom litteratur, även får tillgång till annan biblioteksservice som hjälp vid informationssökning. Det här går att lösa med fler bokbussar och ny teknik. Vi vill att det görs en satsning på bättre täckning i glesbygden, med ny teknik och bokbussar som ska kunna erbjuda ett större urval och fler tjänster.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
anderserks avatar
2017-04-21, 22:05 #15
Inte uppkopplad
Sv: B12: Kulturpolitik: Folkbibliotek -
Bra grejer överlag, synd att formen inte är helt OK, kan inte någon göra ett utdrag av de rena förslagen med att-satser framför?
2017-04-22, 17:29 #16
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B12-Y12:
att mötet antar ställningstagandet "Biblioteken ska fungera som fysisk mötesplats mellan olika kulturskapare och -njutare. En huvuduppgift för biblioteken är att skapa sådana kontaktytor. Vi vill att folkbiblioteken fortsätter jobba för att skapa mötesytor".
2017-04-22, 17:30 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B12-Y13:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill ge Kungliga Biblioteket i uppdrag att ta fram en nationell, gemensam bibilotekskatalog som inkluderar e-bokssystemet. Möjlighet ska finnas för biblioteksanvändare att ladda upp eget material till katalogen. Dock är det viktigt att personuppgifter och sekretessbelag info inte samkörs mellan bibliotek. Varje bibliotek måste ha egna system för lagring av personuppgifter."
2017-04-22, 17:33 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B12-Y14:
att mötet antar ställningstagandet "Leverantörer till bibliotek ska ges möjlighet att öppna upp mjukvara och standarder. Biblioteken bör i största möjliga utsträckning arbeta med fri och öppen mjukvara och uppmuntra sina samarbetspartners att göra detsamma. Proprietär mjukvara ska vara utfasad till år 2025."
2017-04-22, 17:34 #19
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B12-Y15:
att mötet antar ställningstagandet "Alla bibliotek ska ha en transparent inköpspolicy där bibliotekarier ges stor individuell inköpsfrihet."
2017-04-22, 17:34 #20
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B12-Y16:
att mötet antar ställningstagandet "Biblioteken ska i största möjliga mån aktivt bidra till att lyfta fram nya och lokala kulturskapare."
2017-04-22, 17:35 #21
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B12-Y17:
att mötet antar ställningstagandet "Biblioteken ska hjälpa medborgare att orientera sig bland fri kultur och information på internet."
2017-04-22, 17:37 #22
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B12-Y11 till fördel för B12-Y17.

Mitt bortjämkade B12-Y11:
Det finns fortfarande många medborgare som har svårt att tillskansa sig den information och kultur som finns tillgänglig på nätet. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Det är problematiskt att många medborgare står utanför den digitala världen, när mycket av den kultur de söker och skulle glädjas av är så lätt att få tag i. Biblioteken ska hjälpa medborgare att orientera sig bland fri kultur och information på internet.

B12-Y17, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Biblioteken ska hjälpa medborgare att orientera sig bland fri kultur och information på internet."
2017-04-22, 17:38 #23
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B12-Y18:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill att det ska göras satsningar på att hjälpa bibliotekarier att utbilda medborgare i informationssökning och källkritik."
2017-04-22, 17:40 #24
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B12-Y19:
att mötet antar ställningstagandet "Beslut om bibliotekens värde ska inte baseras på enbart statistik över utlånade böcker och antal besökare."
2017-04-22, 17:41 #25
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B12-Y20:
att mötet antar ställningstagandet "Biblioteken skall tillhandahålla möteslokaler för ideella föreningar att låna."
2017-04-22, 17:45 #26
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B12-Y21:
att mötet antar ställningstagandet "Kommunerna måste därför försäkra om att medborgarna förutom litteratur, även får tillgång till annan biblioteksservice som hjälp vid informationssökning. Det här går att lösa med fler bokbussar och ny teknik. Vi vill att det görs en satsning på bättre täckning i glesbygden, med ny teknik och bokbussar som ska kunna erbjuda ett större urval och fler tjänster."
2017-04-22, 18:44 #27
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B12-Y20:
att mötet antar ställningstagandet "Biblioteken skall tillhandahålla möteslokaler för ideella föreningar att låna."
Varför ska just biblioteken göra det?
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:55 #28
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B12-Y01 till fördel för B12-Y12.

Mitt bortjämkade B12-Y01:
Bibliotekets unika funktion som fysisk mötesplats måste tas till vara och utnyttjas. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Människor har ett naturligt behov av att ge tillvaron djup och mening. Genom kulturen har människan sedan urminnes tider tolkat sin samtid och omgivning för att bättre förstå sin egen tillvaro och roll i samhället.”

Biblioteken fungerar som fysisk mötesplats mellan olika kulturskapare och -njutare. En huvuduppgift för biblioteken är att skapa sådana kontaktytor. Vi vill att folkbiblioteken fortsätter jobba för att skapa mötesytor.

B12-Y12, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Biblioteken ska fungera som fysisk mötesplats mellan olika kulturskapare och -njutare. En huvuduppgift för biblioteken är att skapa sådana kontaktytor. Vi vill att folkbiblioteken fortsätter jobba för att skapa mötesytor".


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:56 #29
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B12-Y02 till fördel för B12-Y13.

Mitt bortjämkade B12-Y02:
Folkbiblioteken är beroende av leverantörer av bibliotekskataloger. Det skapar problem. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Befintliga katalogsystem är ofta svårhanterliga och instabila. Vi vill ge Kungliga Biblioteket i uppdrag att ta fram en nationell, gemensam bibilotekskatalog som inkluderar e-bokssystemet. Möjlighet ska finnas för biblioteksanvändare att ladda upp eget material till katalogen. Dock är det viktigt att personuppgifter och sekretessbelag info inte samkörs mellan bibliotek. Varje bibliotek måste ha egna system för lagring av personuppgifter.

B12-Y13, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Vi vill ge Kungliga Biblioteket i uppdrag att ta fram en nationell, gemensam bibilotekskatalog som inkluderar e-bokssystemet. Möjlighet ska finnas för biblioteksanvändare att ladda upp eget material till katalogen. Dock är det viktigt att personuppgifter och sekretessbelag info inte samkörs mellan bibliotek. Varje bibliotek måste ha egna system för lagring av personuppgifter."


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:56 #30
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B12-Y03 till fördel för B12-Y14.

Mitt bortjämkade B12-Y03:
Ett bibliotek ska vara tillgänglighetsanpassat i största mån. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Ett sätt att göra bibliotek mer tillgängliga är genom att få dem att övergå till fri och öppen mjukvara. Leverantörer ska ges möjlighet att öppna upp mjukvara och standarder. Biblioteken bör i största möjliga utsträckning arbeta med fri och öppen mjukvara och uppmuntra sina samarbetspartners att göra detsamma. Proprietär mjukvara ska vara utfasad till år 2025.

B12-Y14, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Leverantörer till bibliotek ska ges möjlighet att öppna upp mjukvara och standarder. Biblioteken bör i största möjliga utsträckning arbeta med fri och öppen mjukvara och uppmuntra sina samarbetspartners att göra detsamma. Proprietär mjukvara ska vara utfasad till år 2025."


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:56 #31
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B12-Y04 till fördel för B12-Y15.

Mitt bortjämkade B12-Y04:
Det behöver bli tydligare för medborgare på vilka grunder inköp av litteratur och media sker. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.”

Det är viktigt att det är tydligt och finns god grund för ett inköps-beslut. Det finns mycket som kan påverka ett inköpsbeslut i allt från kostnader och extern påverkan till inköpsansvarigs egna intressen. Transparens tror vi kan vara lösningen. Alla bibliotek ska ha en transparent inköpspolicy där bibliotekarier ges stor individuell inköpsfrihet.

B12-Y15, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Alla bibliotek ska ha en transparent inköpspolicy där bibliotekarier ges stor individuell inköpsfrihet."


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:57 #32
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B12-Y05 till fördel för B12-Y16.

Mitt bortjämkade B12-Y05:
Det är viktigt att folkbibliotek reflekterar sina låntagare och den närmiljö de verkar i. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Biblioteken ska i största möjliga mån aktivt bidra till att lyfta fram nya och lokala kulturskapare.

B12-Y16, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Biblioteken ska i största möjliga mån aktivt bidra till att lyfta fram nya och lokala kulturskapare."


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:57 #33
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B12-Y06 till fördel för B12-Y17.

Mitt bortjämkade B12-Y06:
Det finns fortfarande många medborgare som har svårt att tillskansa sig den information och kultur som finns tillgänglig på nätet. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Det är problematiskt att många medborgare står utanför den digitala världen, när mycket av den kultur de söker och skulle glädjas av är så lätt att få tag i. Biblioteken ska hjälpa medborgare att orientera sig bland fri kultur och information på internet. Den här kan vi lyfta.

B12-Y17, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Biblioteken ska hjälpa medborgare att orientera sig bland fri kultur och information på internet."


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:58 #34
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B12-Y09 till fördel för B12-Y20.

Mitt bortjämkade B12-Y09:
För ett livslångt lärande behövs ett starkt föreningsliv. I Piratpartiets principprogram står det at:

“Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.”

För att driva en förening kan det ibland behövas en möteslokal. Att hitta en möteslokal är dock inte alltid det enklaste. Biblioteken skall tillhandahålla möteslokaler för föreningar att låna.

B12-Y20, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Biblioteken skall tillhandahålla möteslokaler för ideella föreningar att låna."


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:58 #35
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B12-Y07 till fördel för B12-Y18.

Mitt bortjämkade B12-Y07:
Det finns en enorm kunskapsbrist bland många medborgare i hur man orienterar sig och förhåller sig till information på internet. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Människor har ett naturligt behov av att ge tillvaron djup och mening. Genom kulturen har människan sedan urminnes tider tolkat sin samtid och omgivning för att bättre förstå sin egen tillvaro och roll i samhället. Dessvärre har mycket av kulturen, precis som kunskapen, under större delen av historien varit ett privilegium för ett fåtal. De senaste årens tekniska utveckling skapar emellertid stora möjligheter för allt fler att både uppleva, utöva och försörja sig på kultur.”
Bibliotekarier är experter på informationssökning och källkritik, men detta är kompetenser som inte tas tillräckligt till vara. Vi vill att det ska göras satsningar på att hjälpa bibliotekarier att utbilda medborgare i informationssökning och källkritik.

B12-Y18, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Vi vill att det ska göras satsningar på att hjälpa bibliotekarier att utbilda medborgare i informationssökning och källkritik."


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:58 #36
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B12-Y08 till fördel för B12-Y19.

Mitt bortjämkade B12-Y08:
Vi ser en trend i minskad lånestatistik genom hela landet. De kommunala folkbiblioteken blir färre och läggs ner. I Piratpartiets principprogram står det at:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Att lägga ner kommunala bibliotek är oansvarigt och odemokratiskt. Det tar bort viktiga förutsättningar för medborgare att söka information och fortbilda sig. Man motiverar besluten med minskat lånestatistik. Men ett bibliotek kan fortfarande tjäna sitt syfte även om lånen minskar. Beslut om bibliotekens värde ska inte baseras på enbart statistik över utlånade böcker och antal besökare.

B12-Y19, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Beslut om bibliotekens värde ska inte baseras på enbart statistik över utlånade böcker och antal besökare."


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 14:02 #37
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B12-Y22:
att att mötet antar ställningstagandet "Vi vill att det görs en satsning på bättre täckning i glesbygden, med ny teknik och bokbussar som ska kunna erbjuda ett större urval och fler tjänster. Medborgarna måste förutom att få tillgång till litteratur, även får tillgång till annan biblioteksservice som hjälp vid informationssökning."
Redigerade yrkandet
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 14:05 #38
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B12-Y10 till fördel för B12-Y22.

Mitt bortjämkade B12-Y10:
I takt med att fler folkbibliotek läggs ner förlorar också många medborgare i glesbygden sin rätt till biblioteksservice. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Det finns medborgare idag som inte har tillräcklig tillgång till biblioteksservice. Det är viktigt att bibliotekariernas kompetens inte går förlorade. Kommunerna måste därför försäkra om att medborgarna förutom litteratur, även får tillgång till annan biblioteksservice som hjälp vid informationssökning. Det här går att lösa med fler bokbussar och ny teknik. Vi vill att det görs en satsning på bättre täckning i glesbygden, med ny teknik och bokbussar som ska kunna erbjuda ett större urval och fler tjänster.

B12-Y22, som jag tycker bättre om:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill att det görs en satsning på bättre täckning i glesbygden, med ny teknik och bokbussar som ska kunna erbjuda ett större urval och fler tjänster. Medborgarna måste förutom att få tillgång till litteratur, även får tillgång till annan biblioteksservice som hjälp vid informationssökning."


Bättre formuelrat än mitt första förslag
2017-04-23, 14:09 #39
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B12-Y21:
mötet antar ställningstagandet "Kommunerna måste därför försäkra om att medborgarna förutom litteratur, även får tillgång till annan biblioteksservice som hjälp vid informationssökning. Det här går att lösa med fler bokbussar och ny teknik. Vi vill att det görs en satsning på bättre täckning i glesbygden, med ny teknik och bokbussar som ska kunna erbjuda ett större urval och fler tjänster."
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 14:53 #40
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B12-Y23:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill att det görs en satsning på bättre täckning i glesbygden, med ny teknik och bokbussar som ska kunna erbjuda ett större utbud och fler tjänster. Medborgarna måste förutom att få tillgång till en större mängd litteratur, även få tillgång till annan biblioteksservice såsom hjälp vid informationssökning."
Omformulerat. Tagit bort typos.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 14:54 #41
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B12-Y22 till fördel för B12-Y23.

Mitt bortjämkade B12-Y22:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill att det görs en satsning på bättre täckning i glesbygden, med ny teknik och bokbussar som ska kunna erbjuda ett större urval och fler tjänster. Medborgarna måste förutom att få tillgång till litteratur, även får tillgång till annan biblioteksservice som hjälp vid informationssökning."

B12-Y23, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Vi vill att det görs en satsning på bättre täckning i glesbygden, med ny teknik och bokbussar som ska kunna erbjuda ett större utbud och fler tjänster. Medborgarna måste förutom att få tillgång till en större mängd litteratur, även få tillgång till annan biblioteksservice såsom hjälp vid informationssökning."


Bättre formulering
anderserks avatar
2017-04-24, 14:42 #42
Inte uppkopplad
Sv: B12: Kulturpolitik: Folkbibliotek -
ett skäl skulle kunna vara att det faktiskt finns folk på plats som kan sköta administrationen, med förbilligande och möjliga synergieffekter - ett möte kan komma på att dom behöver en bok, eller kolla i en tidskrift.
Jan-Eriks avatar
2017-05-14, 14:42 #43
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B12-Y14:
att mötet antar ställningstagandet "Leverantörer till bibliotek ska ges möjlighet att öppna upp mjukvara och standarder. Biblioteken bör i största möjliga utsträckning arbeta med fri och öppen mjukvara och uppmuntra sina samarbetspartners att göra detsamma. Proprietär mjukvara ska vara utfasad till år 2025."
Det är ganska många yrkanden i motionen, men jag kommer att stödja de två förslagen att skapa mötesytor, samt detta: Proprietär mjukvara går inte att kontrollera ur ett integritetsperspektiv, och det är eftersträvansvärt att myndigheter därför väljer fria alternativ och fasar ut det så snart funktionen så medger.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com