Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B39: Rättssäkerhetspolitik: Förutsägbar rättsskipning

Grundläggande för att kunna garantera lika rättigheter som anges i principprogrammet avsnitt 3.1 är att myndigheter skall ha en begränsad möjlighet att favorisera och inte ska kunna kan bestraffa människor utan stöd i lag. Se avsnitt 3.2 andra stycket. Det är lagen, som är demokratiskt beslutad, som faktiskt måste ligga till grund för hur myndighaterna agerar. Bakgrund till förslaget är också att rättssytemet idag är långsamt på ett sätt som minskar effektiviteten. Fördröjningar ges både av att polisen inte hinner utreda och domstolarna har långa köer av ärenden.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Jan-Erik

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: MattiasR Yrkande B39-Y03 (Motyrkande) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet "Rättsskipning måste ske på ett förutsägbart och snabbt sätt. Det är viktigt att polisen kan vara närvarande där det begås mycket brott, som också rättsväsendet kan utreda inom rimlig tid. Förutom att man prioriterar brott med offer, behövs troligen fler poliser såväl som mer civil personal inom myndigheten. Målsättningen måste vara snabbare utredningar och mer förutsägbara straff som svarar mot kriminellas generella oförmåga att tänka långsiktigt. Detta är oavsett hur hårda och vilken typ av straff som bör förordas för varje brottstyp."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B39-Y01 (Jämkad med yrkande B39-Y03)
Av: Jan-Erik


Tillbakadraget yrkande B39-Y02 (Jämkad med yrkande B39-Y04)
Av: Jan-Erik
Tillbakadraget yrkande B39-Y04 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 22:18 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B39-Y01:
att Piratpartiet ska anta följande text: "Rättsskipning måste ske på ett förutsägbart och snabbt sätt. Det är viktigt att polisen kan vara närvarande där det begås mycket brott, som också rättsväsendet kan utreda inom rimlig tid. Förutom att man prioriterar brott med offer, behövs troligen fler poliser såväl som mer civil personal inom myndigheten. Målsättningen måste vara snabbare utredningar och mer förutsägbara straff som svarar mot kriminellas generella oförmåga att tänka långsiktigt. Detta är oavsett hur hårda och vilken typ av straff som bör förordas för varje brottstyp.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 22:18 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B39-Y02:
att Piratpartiet ska anta följande text::"Preskriptionstid för vardagsbrott bör ses över och sänkas i vissa fall, för att sätta någon form av övre tidsram för staten att agera mot brott."
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
2017-04-22, 14:01 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B39-Y03:
att mötet antar ställningstagandet "Rättsskipning måste ske på ett förutsägbart och snabbt sätt. Det är viktigt att polisen kan vara närvarande där det begås mycket brott, som också rättsväsendet kan utreda inom rimlig tid. Förutom att man prioriterar brott med offer, behövs troligen fler poliser såväl som mer civil personal inom myndigheten. Målsättningen måste vara snabbare utredningar och mer förutsägbara straff som svarar mot kriminellas generella oförmåga att tänka långsiktigt. Detta är oavsett hur hårda och vilken typ av straff som bör förordas för varje brottstyp."
2017-04-22, 14:02 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B39-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Preskriptionstid för vardagsbrott bör ses över och sänkas i vissa fall, för att sätta någon form av övre tidsram för staten att agera mot brott."
Jan-Eriks avatar
2017-04-23, 20:52 #6
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B39-Y01 till fördel för B39-Y03.

Mitt bortjämkade B39-Y01:
Piratpartiet ska anta följande text: "Rättsskipning måste ske på ett förutsägbart och snabbt sätt. Det är viktigt att polisen kan vara närvarande där det begås mycket brott, som också rättsväsendet kan utreda inom rimlig tid. Förutom att man prioriterar brott med offer, behövs troligen fler poliser såväl som mer civil personal inom myndigheten. Målsättningen måste vara snabbare utredningar och mer förutsägbara straff som svarar mot kriminellas generella oförmåga att tänka långsiktigt. Detta är oavsett hur hårda och vilken typ av straff som bör förordas för varje brottstyp.

B39-Y03, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Rättsskipning måste ske på ett förutsägbart och snabbt sätt. Det är viktigt att polisen kan vara närvarande där det begås mycket brott, som också rättsväsendet kan utreda inom rimlig tid. Förutom att man prioriterar brott med offer, behövs troligen fler poliser såväl som mer civil personal inom myndigheten. Målsättningen måste vara snabbare utredningar och mer förutsägbara straff som svarar mot kriminellas generella oförmåga att tänka långsiktigt. Detta är oavsett hur hårda och vilken typ av straff som bör förordas för varje brottstyp."


Indentisk ställningstagandetext.
Jan-Eriks avatar
2017-04-24, 02:39 #7
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B39-Y02 till fördel för B39-Y04.

Mitt bortjämkade B39-Y02:
Piratpartiet ska anta följande text::"Preskriptionstid för vardagsbrott bör ses över och sänkas i vissa fall, för att sätta någon form av övre tidsram för staten att agera mot brott."

B39-Y04, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Preskriptionstid för vardagsbrott bör ses över och sänkas i vissa fall, för att sätta någon form av övre tidsram för staten att agera mot brott."


Samma ställningstagandetext.
Jan-Eriks avatar
2017-05-14, 15:23 #8
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B39-Y03:
att mötet antar ställningstagandet "Rättsskipning måste ske på ett förutsägbart och snabbt sätt. Det är viktigt att polisen kan vara närvarande där det begås mycket brott, som också rättsväsendet kan utreda inom rimlig tid. Förutom att man prioriterar brott med offer, behövs troligen fler poliser såväl som mer civil personal inom myndigheten. Målsättningen måste vara snabbare utredningar och mer förutsägbara straff som svarar mot kriminellas generella oförmåga att tänka långsiktigt. Detta är oavsett hur hårda och vilken typ av straff som bör förordas för varje brottstyp."
Jag tror tidsaspekten på brottsutredning är viktig och vädjar oss att gå vidare med detta förslag, som faktiskt ingen öppet har ogillat. Det är också en motreaktion mot generellt krav på "Hårdare straff" som är ett vanligt men troligen ineffektivare förslag. Närvarande poliser och snabb reaktion från samhället är mycket mer avgörande.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com