Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B41: Rättsäkerhetspolitik: Hantering av anmälningar, dömande av oskyldiga, hantering av bevis i domstol, utredande av brott begångna av polis och åklagare, samt återinförande av tjänstemannaansvar

Många upplever att polisen inte agerar för dem och det är mycket vanligt att privata polisanmälningar läggs ner, ofta enligt ganska godtyckliga grunder. Det verkar användas resonemang att det inte lönar sig att utreda brott med t.ex. lägre bötesstraff. Även om det sällan skrivs i domar finns det faktiskt en ganska finkornig bedömning av misstankegrad enligt juridikuppsatsen http://tinyurl.com/lvubevis med graderna (min numrering):23 uppenbart, 22 full och övertygande bevisning, 21 bevisat,20 visat, 19 styrkt, 18 befinnes, 17 klarlagt,16 mycket sannolikt, 15 övertygande sannolikhet,14 hög grad av sannolikhet 13, sannolika skäl, 12 sannolikt, 11 tillräcklig grad av sannolikhet, 10 skäligen, 9 klart mera sannolikt,8 skälig anledning, 7 övervägande skäl, 6 övervägande sannolikhet, 5 påtaglig risk,4 antagligt, 3 risk, 2 anledning förekommer, 1 kan antas.
Skalan används dock sällan för att verkligen ge en konkret brytpunkt i domar, och jag tror det bör formaliseras ytterligare. Jag tror vidare att det är mycket viktigt att staten reagerar på beteenden som direkt hotar andra, även om det kortsiktigt kostar. Men eftersom många småbrott är relaterade kan utredningen av ett av dem underlätta att ta hand om de övriga.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Jan-Erik

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: MattiasR Yrkande B41-Y05 (Motyrkande) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet "Polis och domstol bör bedöma rimligheten i anmälningar noggrant och inte lägga ned privata anmälningar utan goda skäl. Dit räknas inte kalkyler om lönsamhet för myndigheten."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B41-Y01 (Jämkad med yrkande B41-Y05)
Av: Jan-Erik
Tillbakadraget yrkande B41-Y04 (Tillbakadraget)
Av: MattiasR


Av: MattiasR Yrkande B41-Y07 (Motyrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet "Piratpartiet ska verka för att inrätta en myndighet för att utreda brott från polis och åklagarmyndighetens sida så att man undviker att utreda sina kollegor för misstag."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B41-Y02 (Jämkad med yrkande B41-Y07)
Av: Jan-Erik
Tillbakadraget yrkande B41-Y06 (Tillbakadraget)
Av: MattiasR


Av: MattiasR Yrkande B41-Y08 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet "Återinför lagstiftningen om tjänstefel med den mer inklusiva meningen av myndighetsutövning, dvs återupprätta tjänstemannaansvaret till 1972 års nivå."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B41-Y03 (Jämkad med yrkande B41-Y08)
Av: Jan-Erik


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B41-Y09 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Jan-Erik


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2017-04-13, 17:34 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y01:
att Piratpartiet ska anta följande text: "Polis och domstol bör bedöma rimligheten i anmälningar noggrant och inte lägga ner privata anmälningar regelmässigt, och besluten måste ske utifrån vedertagna statisktiska metoder. Sannolikheten för att en person är oskyldig måste bedömas vara under en viss specificerad nivå för att kunna döma personen. Sätt denna gräns utifrån att hellre fria tio skyldiga än att döma en oskyldig, dvs. högst 9%. De existerande direktiven att domstolar inte ska söka sannningen, samt att bevisen inte kan läggas samman (vilket skulle kunna vara oerhört klargörande) är kontraproduktiva och bör tas bort."
Jag tycker att vi har för dåligt underlag för att anta ett så långtgående förslag.
2017-04-14, 02:55 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B41-Y04:
att Piratpartiet ska anta följande text: "Polis och domstol bör bedöma rimligheten i anmälningar noggrant och inte lägga ned privata anmälningar utan goda skäl. Dit räknas inte kalkyler om lönsamhet för myndigheten."
Vill separarera punkten om Polisens prioriteringar kring anmälningar. Håller med Mikael Ståldal om efterkommande punkter saknar gedigen motivering i nuläget.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:19 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y01:
att Piratpartiet ska anta följande text: "Polis och domstol bör bedöma rimligheten i anmälningar noggrant och inte lägga ner privata anmälningar regelmässigt, och besluten måste ske utifrån vedertagna statisktiska metoder. Sannolikheten för att en person är oskyldig måste bedömas vara under en viss specificerad nivå för att kunna döma personen. Sätt denna gräns utifrån att hellre fria tio skyldiga än att döma en oskyldig, dvs. högst 9%. De existerande direktiven att domstolar inte ska söka sannningen, samt att bevisen inte kan läggas samman (vilket skulle kunna vara oerhört klargörande) är kontraproduktiva och bör tas bort."
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:19 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y04:
att Piratpartiet ska anta följande text: "Polis och domstol bör bedöma rimligheten i anmälningar noggrant och inte lägga ned privata anmälningar utan goda skäl. Dit räknas inte kalkyler om lönsamhet för myndigheten."
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:20 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y02:
att Piratpartiet ska anta följande text: "Inrätta en myndighet för att utreda brott från polis och åklagarmyndighetens sida så att man undviker att utreda sina kollegor för misstag."
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:20 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y03:
att Piratpartiet ska anta följande text: "Återinför lagstiftningen om tjänstefel med den mer inklusiva meningen av myndighetsutövning, dvs återupprätta tjänstemannaansvaret till 1972 års nivå."
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
2017-04-22, 14:57 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B41-Y05:
att mötet antar ställningstagandet "Polis och domstol bör bedöma rimligheten i anmälningar noggrant och inte lägga ned privata anmälningar utan goda skäl. Dit räknas inte kalkyler om lönsamhet för myndigheten."
2017-04-22, 14:57 #9
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B41-Y04:
Piratpartiet ska anta följande text: "Polis och domstol bör bedöma rimligheten i anmälningar noggrant och inte lägga ned privata anmälningar utan goda skäl. Dit räknas inte kalkyler om lönsamhet för myndigheten."
2017-04-22, 14:58 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B41-Y06:
att mötet antar ställningstagandet "Piratpartiet ska värka för att inrätta en myndighet för att utreda brott från polis och åklagarmyndighetens sida så att man undviker att utreda sina kollegor för misstag."
2017-04-22, 14:58 #11
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B41-Y06:
mötet antar ställningstagandet "Piratpartiet ska värka för att inrätta en myndighet för att utreda brott från polis och åklagarmyndighetens sida så att man undviker att utreda sina kollegor för misstag."
2017-04-22, 14:59 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B41-Y07:
att mötet antar ställningstagandet "Piratpartiet ska verka för att inrätta en myndighet för att utreda brott från polis och åklagarmyndighetens sida så att man undviker att utreda sina kollegor för misstag."
2017-04-22, 15:00 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B41-Y08:
att mötet antar ställningstagandet "Återinför lagstiftningen om tjänstefel med den mer inklusiva meningen av myndighetsutövning, dvs återupprätta tjänstemannaansvaret till 1972 års nivå."
Jan-Eriks avatar
2017-04-23, 21:59 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B41-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Rättsväsendets beslut och rimlighetsbedömningar måste ske utifrån vedertagna statisktiska metoder. Dagens praxis att för det första domstolar inte har som uppgift att söka sannningen (utan bara värdera vad parterna hävdar) och för det andra att flera bevis för samma sak inte kan läggas samman (vilket skulle kunna vara oerhört klargörande) är kontraproduktiva och bör tas bort."
http://www.dagensjuridik.se/2013/09/det-mest-betydelsefulla-verktyget-vid-bevisvardering "
Jan-Eriks avatar
2017-04-23, 22:10 #15
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B41-Y03 till fördel för B41-Y08.

Mitt bortjämkade B41-Y03:
Piratpartiet ska anta följande text: "Återinför lagstiftningen om tjänstefel med den mer inklusiva meningen av myndighetsutövning, dvs återupprätta tjänstemannaansvaret till 1972 års nivå."

B41-Y08, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Återinför lagstiftningen om tjänstefel med den mer inklusiva meningen av myndighetsutövning, dvs återupprätta tjänstemannaansvaret till 1972 års nivå."


Samma ställningstagandetext.
Jan-Eriks avatar
2017-04-24, 23:10 #16
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B41-Y02 till fördel för B41-Y07.

Mitt bortjämkade B41-Y02:
Piratpartiet ska anta följande text: "Inrätta en myndighet för att utreda brott från polis och åklagarmyndighetens sida så att man undviker att utreda sina kollegor för misstag."

B41-Y07, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Piratpartiet ska verka för att inrätta en myndighet för att utreda brott från polis och åklagarmyndighetens sida så att man undviker att utreda sina kollegor för misstag."


Samma ställningstagandetext.
Jan-Eriks avatar
2017-04-24, 23:12 #17
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B41-Y01 till fördel för B41-Y05.

Mitt bortjämkade B41-Y01:
Piratpartiet ska anta följande text: "Polis och domstol bör bedöma rimligheten i anmälningar noggrant och inte lägga ner privata anmälningar regelmässigt, och besluten måste ske utifrån vedertagna statisktiska metoder. Sannolikheten för att en person är oskyldig måste bedömas vara under en viss specificerad nivå för att kunna döma personen. Sätt denna gräns utifrån att hellre fria tio skyldiga än att döma en oskyldig, dvs. högst 9%. De existerande direktiven att domstolar inte ska söka sannningen, samt att bevisen inte kan läggas samman (vilket skulle kunna vara oerhört klargörande) är kontraproduktiva och bör tas bort."

B41-Y05, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Polis och domstol bör bedöma rimligheten i anmälningar noggrant och inte lägga ned privata anmälningar utan goda skäl. Dit räknas inte kalkyler om lönsamhet för myndigheten."


Denna motion har kapats något och huvudpoängens delar som inte tas upp här finns i tilläggsmotion B41-Y09.
Jan-Eriks avatar
2017-05-14, 16:25 #18
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B41-Y07:
att mötet antar ställningstagandet "Piratpartiet ska verka för att inrätta en myndighet för att utreda brott från polis och åklagarmyndighetens sida så att man undviker att utreda sina kollegor för misstag."
För att ett system (t.ex. polismyndigheten) ska vara effektivt måste det finnas mekanismer för att specifikt åtgärda de delar som inte fungerar.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com