Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B50: Sakpolitik: Vårdnad av barn

Mycket omfattande statistik, http://www.chess.su.se/research/projects/elvis-projektet sammanställer studier på (min sammanräkning) 639 000 barn, och slutsatsen är glasklar, barn till separerade föräldrar mår bäst av växelvis boende, lika mycket tid hos vardera föräldern. De som bor ojämnt mår sämre och allra sämst mår de som bara bor hos en förälder. Det är olyckligt att en sämre vårdnadsform används regelmässigt för de flesta barn, de som inte föds inom ett äktenskap, och dessa inte ens har laglig möjlighet attt bo på det hälsosammaste sättet, växelvis. Om föräldrarna inte kommer överens alls, måste den andre föräldern stämma och vinna två rättsprocesser, först för "faderskap" och sedan för gemensam vårdnad. Den majoritet av fall där föräldrarna kommer överens påverkas naturligtvis i riktning mot detta ytterst ojämlika läge i konfliktfallet. Det vore därför absolut för barnens bästa att utgå från det tydligt bättre alternativet att ha gemensam vårdnad som möjliggör bästa kontakt med båda föräldrarna.
Vi vill öka möjligheterna att göra överenskommelser för andra familjekonstellationer än en kärnfamilj, men med förändringen att båda föräldrarna (Socialtjänsten är redan idag skyldig att utreda vilka det är) måste medge adoption. Likväl måste lagen främst stödja fallet där folk inte kommer överens. Då är gemensam vårdnad för de biologiska föräldrarna enligt ovan, med stöd av mycket mycket stora mängder data, den bästa lösningen för barnens hälsa och välmående. Detta är lägligt nog också är bäst förenligt med principprogrammets avsnitt 3.1.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Jan-Erik

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B50-Y01 (Jämkad med yrkande B50-Y04)
Av: Jan-Erik
Tillbakadraget yrkande B50-Y04 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B50-Y02 (Jämkad med yrkande B50-Y05)
Av: Jan-Erik
Tillbakadraget yrkande B50-Y05 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B50-Y03 (Jämkad med yrkande B50-Y06)
Av: Jan-Erik
Tillbakadraget yrkande B50-Y06 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #297174
Standard Sv: B50: Sakpolitik: Vårdnad av barn - 2017-04-23, 16:53

Det är precis den här typen av lösa yrkanden som vi försökte bli av med när vi rev upp den tidigare sakpolitiken. Målet var att istället anta längre dokument där kopplingen till vårt principprogram tydligt framgick i texten som vi antog. I den här motionen finns en del av det resonemanget visserligen i brödtexten, men det hjälper inte när ställningstagandet som finns i yrkandet inte kommer med en motiverande text som mötet kan ta ställning till.

Om det här yrkandet antas kommer det förmodligen förpassas till glömskan lika snabbt som våra sakpolitiska ställningstaganden i det förflutna gjorde. Sedan kommer det som bäst skapa förvirring när enskilda medlemmar eller företrädare hänvisar till det, men inte lyckas vara tydliga med kopplingen till partiets ideologi, så som den beskrivs i principprogrammet. Jag anser därför att motionen bör avslås.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#3) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #297277
Standard Sv: B50: Sakpolitik: Vårdnad av barn - 2017-04-23, 21:38

Faderskapet behöver slås fast juridiskt, det går liksom inte att komma ifrån. I fallet äktenskap kan sägas att den juridiska utgångspunkten är att det är mannen som är fadern, men även det kan naturligtvis ifrågasättas i de fall det inte är så. Lagstiftningen kan inte säga att fadern automatiskt får vårdnaden om det inte fastläggs vem som är fadern, liksom. Och om det blir diskussion om detta så måste det utredas och fastslås vem det är. Oundvikligen.

Lagstiftningen utgår i de här sammanhangen från barnets bästa, något som måste bedömas i fall till fall, och utgångspunkten är redan att det i de flesta fall är bäst för barnet att föräldrarna samarbetar om delad vårdnat. Allt annat är redan idag undantag då det visat sig inte fungera med delad vårdnad i det enskilda fallet.

Lagstiftningen har redan de prioriteringar man kan begära. Det som möjligen kan behövas är större kunskap hos de som utreder och de som dömer ifall nyare forskning kommit fram till nya rön.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
Svara med citat
  (#4) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #296959
Standard Sv: B50: Sakpolitik: Vårdnad av barn - 2017-04-22, 01:15

Jag förstår inte riktigt den konkreta effekten av motionen.

När jag var i fjortonårsåldern separerade mina föräldrar, främst på grund av min fars djupa alkoholism. Jag bodde därefter hos min mor (och senare med min nya styvfar).

Skulle jag enligt detta förslag ha tvingats bo halva tiden med min far? Eller vad skulle varit annorlunda?


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:36 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B50-Y01:
att Piratpartiet ska anta följande text: "Även för den majoritet av barn som föds utanför äktenskap, ska gemensam vårdnad för de biologiska föräldrarna vara standard."
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:37 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B50-Y02:
att Piratpartiet ska anta följande text: "Vårdnad ska kunna överlåtas till valfritt antal andra än föräldrarna genom avtal med dem båda."
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:37 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B50-Y03:
att "Slopa lagändringen 2006 som gör 'samarbetssvårigheter' tillräckligt skäl att ta vårdnaden från bra föräldrar."
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
2017-04-22, 15:46 #8
Inte uppkopplad
Sv: B50: Sakpolitik: Vårdnad av barn -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag förstår inte riktigt den konkreta effekten av motionen.

När jag var i fjortonårsåldern separerade mina föräldrar, främst på grund av min fars djupa alkoholism. Jag bodde därefter hos min mor (och senare med min nya styvfar).

Skulle jag enligt detta förslag ha tvingats bo halva tiden med min far? Eller vad skulle varit annorlunda?
Om alkoholismen hos din far var anledningen till att han inte fick vårdnad så hade väl inte din situation ändrats? Vad motionens tredje yrkande föreslår är som jag kan förstå det att beslut om vårdnad inte kan grunda sig i rapporterade samarbetssvårigheter bland föräldrarna.
2017-04-22, 15:47 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B50-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Även för den majoritet av barn som föds utanför äktenskap, ska gemensam vårdnad för de biologiska föräldrarna vara standard".
2017-04-22, 15:48 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B50-Y05:
att mötet antar ställningstagandet "Vårdnad ska kunna överlåtas till valfritt antal andra än föräldrarna genom avtal med dem båda".
2017-04-22, 15:49 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B50-Y06:
att mötet antar ställningstagandet "Lagändringen från 2006 som gör 'samarbetssvårigheter' tillräckligt skäl för att ta vårdnaden från föräldrar ska slopas".
Jan-Eriks avatar
2017-04-23, 18:22 #12
Inte uppkopplad
Sv: B50: Sakpolitik: Vårdnad av barn -
Tack Anton.

ÄNTLIGEN får jag en enda konkret kommentar på innehålllet i vad jag skrivit, och konsekvenserna.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna kommer överens i frågor om barnen och boendet, och det behöver inte vara 50%-igt umgänge. Även föräldrar som har ett barn varannan helg eller bara på skolloven etc. har ofta gemensam vårdnad. Skillnaden mot enkild vårdnad är att båda föräldrarna har rätt till information om barnet, välja skola, sjukvård, att generellt få vara med att ta beslut för barnets räkning.

Begräppet du söker efter är "växelvis boedne" som innebär ca hälften av tiden hos vardera vårdnadshavare, vilket för normalt bra föräldrar är det absolut hälsosammaste. Olyckligtvis får detta inte dömas ut i kombination med enskild vårdnad, vilket skapar onödiga jurisdiska hinder för majoriteten av barn, hinder mot deras psykiska, sociala, ekonomiska och fysiska välmående.

I ditt fall Anton, var inte båda föräldrarna bra (även om det dröjde anmärkningsvärt länge innan problemet med din pappa gav några konsekvenser). Jag skulle tro att vårdnaden ändrades från gemensam till enskild i samband med separationen, genom avtal eller dom. Jag tror också att dina föräldrar, antingen genom att vara gifta, eller genom avtal, satt vårdnaden till gemensam från början. Motionen skulle i så fall inte påverkat din situation alls. (Meddela om du vill ha en djupare analys under antagandet att dina föräldrar aldrig haft gemensam vårdnad.)

Det är alltså en viktig skillnad mellan de tre helt olika juridiska koncepten vårdnad (rätt att ta beslut om barnen), boende (barnens adress dit all officiell information skickas) och umgänge (tiden de faktiskt träffar varje förälder).

@MAB Principprogrammet säger ganska lite (=inget specifikt) om barnfrågor, däremot är PP starkt för mänskliga rättigheter och för en generellt vetenskapligt baserad politik, vilket är relevant i det här förslaget.

Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag förstår inte riktigt den konkreta effekten av motionen.

När jag var i fjortonårsåldern separerade mina föräldrar, främst på grund av min fars djupa alkoholism. Jag bodde därefter hos min mor (och senare med min nya styvfar).

Skulle jag enligt detta förslag ha tvingats bo halva tiden med min far? Eller vad skulle varit annorlunda?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Sebastian Bernhardtz
Jan-Eriks avatar
2017-04-23, 19:38 #13
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B50-Y02 till fördel för B50-Y05.

Mitt bortjämkade B50-Y02:
Piratpartiet ska anta följande text: "Vårdnad ska kunna överlåtas till valfritt antal andra än föräldrarna genom avtal med dem båda."

B50-Y05, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Vårdnad ska kunna överlåtas till valfritt antal andra än föräldrarna genom avtal med dem båda".


Identiskt ställningstagande
Jan-Eriks avatar
2017-04-23, 19:39 #14
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B50-Y03 till fördel för B50-Y06.

Mitt bortjämkade B50-Y03:
"Slopa lagändringen 2006 som gör 'samarbetssvårigheter' tillräckligt skäl att ta vårdnaden från bra föräldrar."

B50-Y06, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Lagändringen från 2006 som gör 'samarbetssvårigheter' tillräckligt skäl för att ta vårdnaden från föräldrar ska slopas".


Liktydigt ställningstagande.
Jan-Eriks avatar
2017-04-23, 19:41 #15
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B50-Y01 till fördel för B50-Y04.

Mitt bortjämkade B50-Y01:
Piratpartiet ska anta följande text: "Även för den majoritet av barn som föds utanför äktenskap, ska gemensam vårdnad för de biologiska föräldrarna vara standard."

B50-Y04, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Även för den majoritet av barn som föds utanför äktenskap, ska gemensam vårdnad för de biologiska föräldrarna vara standard".


Identiskt ställningstagande.
Jan-Eriks avatar
2017-04-26, 00:15 #16
Inte uppkopplad
Sv: B50: Sakpolitik: Vårdnad av barn -
Lagstiftningen anger "barnens bästa" men är likväl i strid med vad som är barnens bästa, genom att växelvis boende, att vårdnadshavarna delar på tiden, vilket är beroende av gemensam vårdnad, vilket är beroende av att mamman frivilligt avsäger sig enskild vårdnad, om hon får enskild vårdnad från början, vilket enligt lagen gäller för majoriteten av barn dvs. där föräldrarna inte är gifta. Med varandra. Din tolkning av lagen är inte rätt, även de flesta föräldrar är storsinta nog att komma överens om gemensam vårdnad och låta båda träffa sina barn mycket.

Socialtjänsten är skyldig att fastställa faderskapet redan idag, det har jag inte föreslagit någon ändring på. Även om man ska vara medveten om att det i praktisken oftast inte testas utan också avtalas, i praktiken i blindo.

Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Lagstiftningen kan inte säga att fadern automatiskt får vårdnaden om det inte fastläggs vem som är fadern, liksom. ... utgångspunkten är redan att det i de flesta fall är bäst för barnet att föräldrarna samarbetar om delad vårdnat. Allt annat är redan idag undantag
Det är inte så lagen är skriven idag (gäller t.ex. ogifta sambos).

Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Det som möjligen kan behövas är större kunskap hos de som utreder och de som dömer ifall nyare forskning kommit fram till nya rön.
Word!
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 03:23 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B50-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Även för den majoritet av barn som föds utanför äktenskap, ska gemensam vårdnad för de biologiska föräldrarna vara standard".
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 03:23 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B50-Y05:
att mötet antar ställningstagandet "Vårdnad ska kunna överlåtas till valfritt antal andra än föräldrarna genom avtal med dem båda".
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Mab
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 03:23 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B50-Y06:
att mötet antar ställningstagandet "Lagändringen från 2006 som gör 'samarbetssvårigheter' tillräckligt skäl för att ta vårdnaden från föräldrar ska slopas".
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Mab
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com