Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B28: Försvarspolitik: Tvångsbaserad värnplikt och fria hemvärnsförband

På senare tid har återigen frågan om det Svenska försvaret kommit upp i den proklitiska debatten. Ropen skallar på mer skattemedel till försvaret, och nu i dagarna så tog man åter det drastiska steget att börja tvinga in folk in i försvaret under vapenhot ( värnplikt ). Samtlig så har det gång på gång visat sig att när det gäller försvar av det egna territoriet är frivillig lättrörliga förband de i särklass effektivast. Det naturliga vore att man istället för att tillgripa tvång och olika former av kollektiva lösningar istället möjliggjorde, på frivillig väg, för medborgarna att själva organisera rikets försvar.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:duke_h3

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B28-Y01 (Jämkad med yrkande B28-Y03)
Av: duke_h3
Tillbakadraget yrkande B28-Y03 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B28-Y02 (Jämkad med yrkande B28-Y04)
Av: duke_h3
Tillbakadraget yrkande B28-Y04 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Christoffer Eldengrip Inte uppkopplad
 
Christoffer Eldengrips avatar
 
Inlägg: 558
Reg.datum: Mar 2011

Länk: #297348
Standard Sv: B28: Försvarspolitik: Tvångsbaserad värnplikt och fria hemvärnsförband - 2017-04-29, 12:40

Denna motion har många brister och jag rekomendera avslag på samtliga yrkande som ligger. Dels av att det finns underliggande faktorer som motionsskrivaren inte tänkt på och dels på att terminologin är missvisande i en del avseende.

Jag vill påbörja att belysa "Samtlig så har det gång på gång visat sig att när det gäller försvar av det egna territoriet är frivillig lättrörliga förband de i särklass effektivast." Här har motionsskrivaren slagit huvet rätt på spiken. Frivilliga förband är oftast mer motiverade har högre moral och är oerhört enklare att utbilda och vidmakthålla. För att dra paraleller till skolan så i ett ämne en elev saknar intresse för och dessutom är tvingad till brukar betygen blir därefter valbara kurser utöver de obligatoriska programmet kan man tydligt se ett större engagemang i generellt sätt högre betyg det samma gäller soldater. Hög moral, disciplin och utbildningsståndpunkt gör förbanden operativa på en hög nivå med den tilldelade materielen.

I övrigt är analysen iden förklarande texten bristfällig då den på intet sätt beskriver vad det bakom liggande problemet som ska lösas är mer än att värnplikt för utbildning nyttjas.Det finns en grund för detta och det är att frivilligheten inte skapat tillräckligt stort antal sökande till utbildningsplatserna. Det är en helt annan fråga som denna motion inte på något sätt behandlar. Riksdagen har tagit till en quick fix på ett problem som man inte velat lösa och det är denna quick fix som är problemet motionsskrivaren ställer sig emot.

Jag hade hellre velat att man tagit upp vilka alternativ som hade kunnat lösa problemet istället för att ta bort den simpla lösning som riksdagen tagit till.

Exempelvis validerat de akademiska meriter genomförd utbildning hade kunnat tillgodose (Högskolepoäng för tillämpliga kurser) detta skapar meriter på den civila arbetsmarknaden.

Rekryterare på företag brukar inte vara militärer och har därmed ganska dålig koll på vilka meriter olika utbildningar ger.

Ett annat exempel är skillnaden mellan civlia "körkort" och militära "förarbevis" kör lastbil med släp i flera år i armen på allmän väg och du har fortfarande inte "kompetensen" att köra samma lastbil och släp på ett civilt företag.

Det samma gäller en del av sjukvårdsutbildningarna.

Sen så är det lönefrågan som i slutändan gjort att många inte velat söka det är oerhört dåligt betalt eftersom man använt försvarsbudgeten som budget regulator i flera år. Det amerikanska systemet är framgångsrikt främst på att de som gjort sin tid som militär får sin utbildning betald av staten. Eftersom vi i sverige inte har avgifter för högre utbildning så kan vi inte tillämpa detta då det redan är betalt för dem som vill utbilda sig.

Yrkandenas utformning löser på inga plan det underliggande problemet och har i sin nuvarande utformning sido effekter som inte överhuvudtaget behandlas i motionen.

att mötet antar ställningstagandet "Sverige ska göra det möjligt för medborgare att bilda fria allmännyttiga hemvärnsförband".

vad som avses i andemeningen är frikårer inte hemvärnsförband. Oavsett vad man tycker i sakfrågan så bör samliga rösta emot detta då formuleringen är missvisande. Vilket jag har påpekat tidigare angående detta förslag till motionsskrivaren.

att mötet antar ställningstagandet "Sverige ska göra det möjligt för medborgare att bilda fria allmännyttiga frikårer". Så skulle yrkandet varit formulerat.

Jag stödjer i dagsläget inte heller möjligheten att sätta upp privata frikårer med mandat att agera för "statens" intressen utom statlig kontroll. Förslaget handlar inte ens om att lägga ut vissa uppgifter på entreprenad utan är helt fristående. vilkas intresse företräder dem?


Det första yrkandet har dock en viss relevans i politisk och praktisk betydelse däremot finns det faktorer den inte tar i beaktande.

att mötet antar ställningstagandet "Värnplikten eller annat liknande system som baseras på tvång ska avskaffas".

Borde formulerats till

att mötet antar ställningstagandet "Värnplikten eller annat liknande system som bygger på tvång skall inte nyttjas för att fylla försvarsmakten eller totalförsvarets behov av personal då höjd beredskap ej föreligger". (Det hade uppnått vad jag tror är motionärens andemening utan att skapa massa andra problem som inte beaktas i dess ursprungliga utforming.)En formulering som ovanstående hade jag kunnat stödja då det "frivilliga" systemet bygger på kontraktsuppfyllnad och i händelse av höjd beredskap plikt.

Det är bara olyckligt att den okunskap om systemen och dess uppbyggnad ligger bakom formuleringen. Hela frågan hade varit ett icke problem om man tagit itu med problemet med de dåliga löner och förmåner som ges för tjänstgöring.

Jag uppmanar därför samtliga att rösta emot de två lagda yrkandena och att motionären eller någon annan om intresse finns inkommer med en ny motion till nästa möte. Likaså engagera sig i den försvarspolitiska arbetsgruppen.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Christoffer Eldengrip  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 22:27 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y01:
att Värnplikten, eller annat liknade system som är baserat på tvång ska avskaffas
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 22:27 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y02:
att Sverige gör det möjligt för medborgare att bilda fria allmännyttiga hemvärnsförband.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
2017-04-22, 15:10 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y03:
att mötet antar ställningstagandet "Värnplikten eller annat liknande system som baseras på tvång ska avskaffas".
2017-04-22, 15:11 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Sverige ska göra det möjligt för medborgare att bilda fria allmännyttiga hemvärnsförband".
JorgenLs avatar
2017-04-23, 20:50 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Sverige ska göra det möjligt för medborgare att bilda fria allmännyttiga hemvärnsförband".
Hemvärnet finns väl redan? Vad ska vi med separata organisationer till?
Staten ska ha våldsmonopolet, vi vill inte ha privatarmeer eller paramilitära styrkor utanför försvaret.
2017-04-23, 22:00 #8
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y01 till fördel för B28-Y03.

Mitt bortjämkade B28-Y01:
Värnplikten, eller annat liknade system som är baserat på tvång ska avskaffas

B28-Y03, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Värnplikten eller annat liknande system som baseras på tvång ska avskaffas".
2017-04-23, 22:04 #9
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y02 till fördel för B28-Y04.

Mitt bortjämkade B28-Y02:
Sverige gör det möjligt för medborgare att bilda fria allmännyttiga hemvärnsförband.

B28-Y04, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Sverige ska göra det möjligt för medborgare att bilda fria allmännyttiga hemvärnsförband".
Christoffer Eldengrips avatar
2017-04-29, 12:45 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Sverige ska göra det möjligt för medborgare att bilda fria allmännyttiga hemvärnsförband".
Felaktigt formulerad! Frikårer skall det stå inte hemvärnsförband.
Jan-Eriks avatar
2017-05-03, 00:48 #11
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B28-Y03:
att mötet antar ställningstagandet "Värnplikten eller annat liknande system som baseras på tvång ska avskaffas".
Det är mycket vunnet, principiellt och praktisk, om man inte behöver tvinga folk att delta i krig. De flesta kan göra större nytta i tjänster de själva väljer. Jag önskar att försvaret får erforderliga resurser att rekrytera personal på vanligt sätt.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com