Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Vilket alternativ väljer du?
Erik Einarssons förslag 5 27.78%
Andreas Bjärnemalms förslag 12 66.67%
Avslag 1 5.56%
0 mötesdeltagare (0 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 18. Du får inte rösta i den här omröstningen

Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 06. Godkännande av voteringsordningen [avklarad] - 2017-04-09, 22:53

06. Godkännande av voteringsordningen

Stänger 2017-05-07 13:00

Mötet har nu kommit till punkt 6 i dagordningen, godkännande av voteringsordningen.
Voteringsordning är en lista över alla yrkanden som lagts på mötet och i vilken ordning mötet ska rösta om dem, så att yrkanden vars innebörd betyder att de inte kan genomföras samtidigt och därför behöver ställas mot varandra ställs mot varandra.

Det finns två förslag att ta ställning till. Du kan välja antingen Erik Einarssons förslag (som presidiet jämkat sig med) eller Andreas Bjärnemalms förslag, eller så kan du välja avslag. Du kan också välja "avstår".

"Avstår" är dock inte ett riktigt röstningsalternativ, utan är endast ett sätt att få fram närvaro. Det är helt enkelt ett sätt för dig som tagit del av voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen, att visa att du varit närvarande men inte röstat. "Avstår" kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.[/color]

Det enda som skiljer de två förslagen åt är hur voteringarna i motion B46 hanteras.

Erik Einarssons förslag hanterar motion B46 såhär:

B46: Drogpolitik: Evidensbaserad reglering av berusningsmedel, samt punktskatter på desamma
Kommentar:
B46-Y04 + B46-Y05 + B46-Y06 + B46-Y07 + B46-Y08 + B46-Y09 + B46-Y10 + B46-Y11 + B46-Y13 + B46-Y14 + B46-Y15 + B46-Y16 + B46-Y17 + B46-Y20 + B46-Y22 + B46-Y26 tas inte upp till votering då de ligger utanför motionens område.

Vp1
Vp1a: B46-Y02 mot avslag
Vp1b: B46-Y12 mot avslag
Vp1c: B46-Y24 mot avslag
Vp1d: B46-Y21 mot avslag
Vp1e: B46-Y27 mot avslag


Andreas Bjärnemalms förslag hanterar motion B46 såhär:

B46: Drogpolitik: Evidensbaserad reglering av berusningsmedel, samt punktskatter på desamma
Kommentar:
B46-Y14 + B46-Y17 + B46-Y22 tas inte upp till votering då de ligger utanför motionens område.
Alla yrkanden som prövas i Vp1 är motstridiga till B46-Y20. Därför kommer de yrkanden som bifalls i Vp1 att ställas mot B46-Y20 i Vp2.

Vp1
Vp1a: B46-Y02 mot avslag
Vp1b: B46-Y04 mot avslag
Vp1c: B46-Y05 mot avslag
Vp1d: B46-Y06 mot avslag
Vp1e: B46-Y07 mot avslag
Vp1f: B46-Y08 mot avslag
Vp1g: B46-Y09 mot avslag
Vp1h: B46-Y10 mot avslag
Vp1i: B46-Y11 mot avslag
Vp1j: B46-Y12 mot avslag
Vp1k: B46-Y13 mot avslag
Vp1l: B46-Y16 mot avslag
Vp1m: B46-Y26 mot avslag
Vp1n: B46-Y27 mot avslag


Du hittar de kompletta förslagen här:
Erik Einarssons förslag: https://mote.piratpartiet.se/showthr...87&postcount=5
Andreas Bjärnemalms förslag: https://mote.piratpartiet.se/showthr...86&postcount=4


Se även mötesordlistan för ordförklaringar:
https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40879

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2017-05-06 klockan 00:42. Anledning: Info för omröstningen
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #297357
Standard Sv: 06. Godkännande av voteringsordningen - 2017-05-02, 00:27

06. Godkännande av voteringsordningen

Presidiet har jämkat sitt förslag till voteringsordning med det förslag som lagts av Erik Einarsson. Det innebär att presidiets ursprungliga förslag dragits tillbaka, och detta inlägg har uppdaterats med det förslag presidiet jämkat sig med.
Presidiets bortjämkade förslag kan hittas längst ner i detta inlägg, genom att klicka på knappen 'Döljbart meddelande'.

Det går att lyfta presidiets tillbakadragna förslag. Detta kan göras fram till klockan 21.00 fredag 5 maj. Omröstning om voteringsordning sker därefter fredag 5 maj kl 23.59 till söndag 7 maj kl 13.00.

Förklaringar
Alla namn på motioner, propositioner och dagordningspunkter länkar till ärendet.
Y står för Yrkande. A01-Y01 betyder Yrkande 01 i motion A01. Om du klickar på ett yrkandenummer kan du se texten på yrkandet.
Vp står för voteringspass.

Voteringarna (omröstningarna) kommer att äga rum i olika tidsperioder under mötet. Dessa kommer att vara följande:
Voteringspass 1: måndag 8 maj kl 00.01 - onsdag 10 maj kl 20.00
Voteringspass 2: torsdag 11 maj kl 00.01 - lördag 13 maj kl 20.00
Voteringspass 3: söndag 14 maj kl 00.01 - tisdag 16 maj kl 20.00
Voteringspass 4: onsdag 17 maj kl 00.01 - fredag 19 maj kl 20.00
Voteringspass 5: lördag 20 maj kl 00.01 - söndag 21 maj kl 18.00
(voteringspass 5 är ett reservpass att ta till ifall de andra fyra voteringspasset inte skulle vara tillräckligt för att få ett beslut i alla sakfrågorna)

De separata omröstningarna i en fråga under ett voteringspass identifieras av en bokstav efter siffran, dvs Vp1a och Vp1b betyder att det handlar om två separata omröstningar som hålls parallellt under voteringspass 1.

Framvaskat innebär samtliga yrkanden som bifallits i tidigare omgångar i det ärendet.

Observera att denna lista är gjord i förhand och kan komma att förändras ifall det blir lika röstetal i någon votering. Lika röstetal innebär att voteringen behöver göras om och det kan även betyda att andra voteringar behöver "knuffas" till senare voteringspass om de beror på resultatet av denna. Är du intresserad av en viss motion/yrkande, behöver du alltså delta även i de senare voteringspassen.

Förslag till voteringsordning


7. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att verksamhetsberättelsen för 2016 läggs till handlingarna' mot avslag


8. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att den ekonomiska berättelsen för 2016 läggs till handlingarna' mot avslag


9. Revisionsberättelse för det föregående året

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att mötet bordlägger punkten om revisionsberättelse till höstmötet' mot avslag


10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse

Vp2
Vp2a: Yrkandet 'att mötet bordlägger frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse till höstmötet' mot avslag


11a Bordlagt ärende: Ekonomisk berättelse för 2014

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att mötet anser frågan behandlad' mot Yrkandet 'att mötet bordlägger punkten om 2014 års partistyrelses ekonomiska berättelse till höstmötet'

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


11b Bordlagt ärende: Revisionsberättelse för 2014

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att mötet anser ärendet behandlad' mot Yrkandet 'att mötet bordlägger punkten om revisionsberättelse för 2014 till höstmötet'

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


11c Bordlagt ärende: Ansvarsfrihet för 2014 års partistyrelse

Vp2
Vp2a: Yrkandet 'att mötet anser ärendet behandlad' mot Yrkandet 'att mötet bordlägger punkten om ansvarsfrihet för 2014 års partistyrelse till höstmötet'

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


12. PROPOSITIONER

Inga propositioner finns.


13. MOTIONER

B01: Principprogrammet: Tillägg av visionär del i principprogrammet
Kommentar:
B01-Y10 tas inte upp till votering då den strider mot partiets stadgar, §1.3.2.
B01-Y11 tas inte upp till votering då den ligger utanför motionens område.
B01-Y08 och B01-Y09 behandlas som ändringsyrkanden av B01-Y12. Skulle de bifallas kommer ändringarna att bifogas B01-Y12 innan det yrkandet går till votering i Vp2.

Vp1
Vp1a: B01-Y08 mot avslag
Vp1b: B01-Y09 mot avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a+Vinnande Vp1b+B01-Y12 mot avslag (Denna votering kräver 75% av rösterna för att gå igenom)


B02: Kulturpolitik: Utredning av Kulturskolans utformning och praktik

Vp3
Vp3a: B02-Y02 mot avslag


B03: Kulturpolitik: Finansiering av Public Service

Vp1
Vp1a: B03-Y02 mot B03-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B04: Kulturpolitik: Integritet på folkbibliotek

Vp1
Vp1a: B04-Y05 mot B04-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B04-Y07

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B05: Kulturpolitik: Digitalisering av muséer och kulturarv

Vp2
Vp2a: B05-Y02 mot avslag


B06: Kulturpolitik: E-böcker på bibliotek

Vp2
Vp2a: B06-Y05 mot avslag
Vp2b: B06-Y09 mot avslag


B07: Kulturpolitik: Uppmuntrande av makerkultur samt att Piratpartiet ska öppna konstgalleri

Vp1
Vp1a: B07-Y07 mot B07-Y09

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: B07-Y08 mot avslag
Vp2c: B07-Y12 mot avslag
Vp2d: B07-Y13 mot avslag

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a+Vp2b+Vp2c+Vp2d mot B07-Y14

Vp4
Vp4a: Vinnande Vp3a mot avslag
Vp4b: B07-Y10 mot avslag


B08: Kulturpolitik: Upphovsrätt
Kommentar:
B08-Y05, B08-Y06, B08-Y08 och B08-Y09 kan antas fristående ifall B08-Y11 avslås. Skulle istället B08-Y11 bifallas behandlas B08-Y05, B08-Y06, B08-Y08 och B08-Y09 som ändringsyrkanden till B08-Y11. Framvaskat ställs slutligen mot avslag.

Vp1
Vp1a: B08-Y11 mot avslag

Vp2
Vp2a: B08-Y08 mot avslag
Vp2b: B08-Y09 mot avslag
Vp2c: B08-Y06 mot avslag
Vp2d: B08-Y05 mot avslag

Vp3
Vp3a: Framvaskat mot avslag


B09: Kulturpolitik: Graffiti som konstform

Vp2
Vp2a: B09-Y03 mot B09-Y04
Vp2b: B09-Y05 mot avslag

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B10: Kulturpolitik: Skattefinansierad kultur

Vp3
Vp3a: B10-Y05 mot avslag
Vp3b: B10-Y03 mot avslag


B11: Kulturpolitik: Skolbibliotek

Vp1
Vp1a: B11-Y04 mot B11-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B11-Y05
Vp2b: B11-Y07 mot avslag
Vp2c: B11-Y08 mot avslag

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B12: Kulturpolitik: Folkbibliotek

Vp3
Vp3a: B12-Y12 mot avslag
Vp3b: B12-Y13 mot avslag
Vp3c: B12-Y14 mot avslag
Vp3d: B12-Y15 mot avslag
Vp3e: B12-Y16 mot avslag
Vp3f: B12-Y17 mot avslag
Vp3g: B12-Y18 mot avslag
Vp3h: B12-Y19 mot avslag
Vp3i: B12-Y20 mot avslag
Vp3j: B12-Y23 mot avslag


B13: Kulturpolitik: Förbud av DRM
Kommentar:
Behandlas under motion B30


B14: Kulturpolitik: Spelkultur

Vp3
Vp3a: B14-Y03 mot avslag
Vp3b: B14-Y04 mot avslag


B15: Ekonomipolitik: Cirkulära pengar

Vp2
Vp2a: B15-Y05 mot avslag


B16: Ekonomipolitik: Ansvar vid pantbelåning

Vp2
Vp2a: B16-Y01 mot B16-Y02

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B17: Ekonomipolitik: Valutapolitik, samt avskaffande av den statliga bankgarantin

Vp2
Vp2a: B17-Y02 mot avslag


B18: Ekonomipolitik: Införande av ett system för tiddelning

Vp2
Vp2a: B18-Y01 mot B18-Y02

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B19: Ekonomipolitik: Avbetala statsskulden, skapande av pengar, räntefria bostadslån, samt transaktionsavgifter/skatt

Vp1
Vp1a: B19-Y11 mot avslag (om B19-Y11 bifalls bordläggs motionen till höstmötet och inga fler voteringar sker)

Vp2
Om B19-Y11 faller i Vp1a:
Vp2a: B19-Y01 mot B19-Y08
Vp2b: B19-Y10 mot B19-Y06
Vp2c: B19-Y07 mot B19-Y03
Vp2d: B19-Y02 mot avslag
Vp2e: B19-Y04 mot avslag
Vp2f: B19-Y05 mot avslag

Vp3
Om B19-Y11 faller i Vp1a:
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp2b mot avslag
Vp3c: Vinnande Vp2c mot B19-Y09

Vp4
Om B19-Y11 faller i Vp1a:
Vp4a: Vinnande Vp3c mot avslag


B20: Ekonomipolitik: Piratpartiets ekonomiska politik
Kommentar:
Yrkandena B20-Y02 till B20-Y07 är endast uppstyckning av B20-Y01. Därför prövas först B20-Y01 mot avslag. Bifalls B20-Y01 i den voteringen faller de andra sex yrkandena, och inga fler voteringar sker i motionen. Avslås B20-Y01 i första voteringen ställs de andra sex yrkandena var för sig mot avslag i kommande voteringspass.

Vp1
Vp1a: B20-Y01 mot avslag (bifalls B20-Y01 sker inga fler voteringar i motionen)

Vp2
Om B20-Y01 faller i Vp1a:
Vp2a: B20-Y02 mot avslag
Vp2b: B20-Y03 mot avslag
Vp2c: B20-Y04 mot avslag
Vp2d: B20-Y05 mot avslag
Vp2e: B20-Y06 mot avslag
Vp2f: B20-Y07 mot avslag


B21: Ekonomipolitik: Försäkringskassans nedläggning, samt kommunernas socialkontors roll

Vp2
Vp2a: B21-Y02 mot B21-Y04

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3b: B21-Y01 mot avslag


B22: Ekonomipolitik: Privat finansiering av a-kassan, samt ansvaret för försörjningsstödet

Vp2
Vp2a: B22-Y01 mot B22-Y03

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B23: Arbetsmarknadspolitik: Antagande av ett arbetsmarknadspolitiskt visionsdokument

Vp3
Vp3a: B23-Y01 mot avslag


B24: Arbetsmarknadspolitik: Avskaffande av Arbetsförmedlingen

Vp1
Vp1a: B24-Y03 mot B24-Y04
Vp1b: B24-Y01 mot B24-Y05

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot vinnande Vp1b

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3b: B24-Y02 mot avslag


B25: Försvarspolitik: Antagandet av ett försvarspolitiskt visionsprogram

Vp2
Vp2a: B25-Y01 + B25-Y02 mot avslag


B26: Försvarspolitik: Avskaffandet av fortifikationsverket

Vp1
Vp1a: B26-Y01 mot B26-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B27: Försvarspolitik: Utveckling och upprustning av Sveriges försvar, samt prioritering av försvarsförmåga över vapenexport

Vp3
Vp3a: B27-Y06 mot avslag
Vp3b: B27-Y07 mot avslag
Vp3c: B27-Y08 mot avslag
Vp3d: B27-Y09 mot avslag
Vp3e: B27-Y10 mot avslag


B28: Försvarspolitik: Tvångsbaserad värnplikt och fria hemvärnsförband

Vp3
Vp3a: B28-Y03 mot avslag
Vp3b: B28-Y04 mot avslag


B29: Integritetspolitik: Patientdatahantering inom vården
Kommentar:
Det finns inga yrkanden att behandla


B30: Regnbågspolitik: Avskaffa juridiskt kön

Vp3
Vp3a: B30-Y02 mot avslag


B31: Regnbågspolitik: Sexpraktik och relationsformer som grund för diskriminering

Vp3
Vp3a: B31-Y03 mot avslag
Vp3b: B31-Y04 mot avslag


B32: Regnbågspolitik: Alternativa relationsformer

Vp3
Vp3a: B32-Y03 mot avslag
Vp3b: B32-Y04 mot avslag


B33: Integrationspolitik: SFI, anställningsformer, basinkomst, rätt till egen verksamhet, samt omvandling av tillfälligt uppehållstillstånd
Kommentar:
B33-Y07 och B33-Y15 tas inte upp till votering då de ligger utanför motionens område

Vp1
Vp1a: B33-Y11 mot B33-Y01
Vp1b: B33-Y04 mot B33-Y12
Vp1c: B33-Y13 mot B33-Y05
Vp1d: B33-Y14 mot B33-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp2d: Vinnande Vp1d mot avslag
Vp2e: B33-Y02 mot avslag
Vp2f: B33-Y08 mot avslag
Vp2g: B33-Y10 mot avslag


B34: Integrationspolitik: Religiösa friskolor, kontroll av undervisning av religion i skolan, barnäktenskap, SFI för bidragstagare, samt kontroll av föreningsbidrag
Kommentar:
B34-Y18 och B34-Y19 tas inte upp till votering då de ligger utanför motionens område

Vp1
Vp1a: B34-Y07 mot B34-Y13
Vp1b: B34-Y06 mot B34-Y17
Vp1c: B34-Y14 mot avslag
Vp1d: B34-Y15 mot avslag
Vp1e: B34-Y16 mot avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B34-Y08
Vp2b: Vinnande Vp1b mot B34-Y20

Vp3
Vinnande Vp2a mot avslag
Vinnande Vp2b mot avslag


B35: Integrationspolitik: Satsning på psykvården, socialkontorens roll samt utbildningsrådgivares tillgänglighet

Vp3
Vp3a: B35-Y04 mot avslag
Vp3b: B35-Y05 mot avslag
Vp3c: B35-Y06 mot avslag


B36: Maxtid för utredning om uppehållstillstånd utan svar

Vp1
Vp1a: B36-Y04 mot avslag (om B36-Y04 bifalls bordläggs motionen till höstmötet och inga fler voteringar sker)

Vp2
om B36-Y04 faller i Vp1a:
Vp2a: B36-Y02 mot avslag


B37: Integrationspolitik: Betydelse av "Fokus på hjälp åt flyktingar", rätten till asyl, avskaffande av arbetstillstånd, förenkling av invandring, återvändning av migranter samt förvaring av brottslingar dömda till utvisning

Vp3
Vp3a: B37-Y09 mot avslag


B38: Nätpolitik: Antagande av nätpolitik
Kommentar:
Motion B13 behandlas under denna motion.

Vp1
Vp1a: B38-Y02 mot avslag (ifall B38-Y02 bifalls så faller B13-Y02 och B13-Y03)

Vp2
om B38-Y02 faller i Vp1a:
Vp2a: B13-Y02 mot avslag
Vp2b: B13-Y03 mot avslag

Vp3
Vp3a: B38-Y01 mot avslag


B39: Rättssäkerhetspolitik: Förutsägbar rättsskipning

Vp3
Vp3a: B39-Y03 mot avslag
Vp3b: B39-Y04 mot avslag


B40: Rättssäkerhetspolitik: Prioritera brott med offer

Vp1
Vp1a: B40-Y01 mot B40-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B41: Rättsäkerhetspolitik: Hantering av anmälningar, dömande av oskyldiga, hantering av bevis i domstol, utredande av brott begångna av polis och åklagare, samt återinförande av tjänstemannaansvar
Kommentar:
B41-Y09 tas inte upp till votering då den ligger utanför motionens område

Vp3
Vp3a: B41-Y05 mot avslag
Vp3b: B41-Y07 mot avslag
Vp3c: B41-Y08 mot avslag


B42: Rättssäkerhetspolitik: Förenkla specialdomstolarna

Vp3
Vp3a: B42-Y02 mot avslag


B43: Rättssäkerhetspolitik: Ingen omvänd bevisbörda i skattemål

Vp2
Vp2a: B43-Y02 mot avslag


B44: Rättssäkerhetspolitik: Rättssäkerhet inom Socialtjänsten

Vp2
Vp2a: B44-Y02 mot avslag


B45: EU-politik: EU, frihandelsavtal, samt flyktingpolitik på EU-nivå
Kommentar:
B45-Y08 tas inte upp till votering då den ligger utanför motionens område

Vp1:
Vp1a: B45-Y09 mot B45-Y03

Vp2:
Vp2a: B45-Y01 mot avslag
Vp2b: B45-Y02 mot avslag
Vp2c: B45-Y04 mot avslag
Vp2d: B45-Y05 mot avslag
Vp2e: B45-Y06 mot avslag
Vp2f: Vinnande Vp1a mot avslag


B46: Drogpolitik: Evidensbaserad reglering av berusningsmedel, samt punktskatter på desamma
Kommentar:
B46-Y04 + B46-Y05 + B46-Y06 + B46-Y07 + B46-Y08 + B46-Y09 + B46-Y10 + B46-Y11 + B46-Y13 + B46-Y14 + B46-Y15 + B46-Y16 + B46-Y17 + B46-Y20 + B46-Y22 + B46-Y26 tas inte upp till votering då de ligger utanför motionens område.

Vp1
Vp1a: B46-Y02 mot avslag
Vp1b: B46-Y12 mot avslag
Vp1c: B46-Y24 mot avslag
Vp1d: B46-Y21 mot avslag
Vp1e: B46-Y27 mot avslag


B47: Innovation- och utvecklingspolitik: Motverkande av patent

Vp1
Vp1a: B47-Y02 mot B47-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B47-Y01

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B48: Sakpolitik: Legalisering av vapen i syfte att försvara den egna integriteten

Vp1
Vp1a: B48-Y02 mot avslag


B49: Sakpolitik: Reglering av sex

Vp1
Vp1a: B49-Y02 mot B49-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B50: Sakpolitik: Vårdnad av barn

Vp1
Vp1a: B50-Y04 mot avslag
Vp1b: B50-Y05 mot avslag
Vp1c: B50-Y06 mot avslag


B51: Sakpolitik: Avskaffa spelmonopolet

Vp1
Vp1a: B51-Y02 mot B51-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B52: Sakpolitik: Legalisering av hasardspel
Kommentar:
Motionen har behandlats tillsammans med motion B51, ingen votering sker därför i denna motion


C01: Övrigt: Konsekvensändring av stadgeändringsparagraf för partiets lokala föreningar

Vp1
Vp1a: C01-Y03 mot avslag(om C01-Y03 får bifall så tas inte C01-Y01 samt C01-Y02 upp till votering

Vp2
om C01-Y03 faller i Vp1a:
Vp2a: C01-Y01 mot avslag
Vp2b: C01-Y02 mot avslag


C02: Övrigt: Tillsättande av arbetsgrupp för basinkomst

Vp1
Vp1a: C02-Y01 mot C02-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vpa1 mot avslag (om Vp2a resulterar i bifall så tas C02-Y02 upp i Vp3, annars så faller C02-Y02)

Vp3
om Vp2a resulterar i bifall:
Vp3a: C02-Y02 mot avslag


14a Fyllnadsval av vice partiledare
Inga kandidater finns och val kan därmed ej hållas.


14b Fyllnadsval revisor och revisorsersättare

Vp3
Vp3a: 1 st revisorsersättare åt Markus Berglund


15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
Inga kandidater finns och val kan därmed ej hållas.

Det finns inga kandidater till mötespresidiet vilket innebär att styrelsen kommer att få utse ett mötespresidium i enlighet med stadgans paragraf 4.8.6:
Citat:
Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.
---
Äldre text:
Döljbart meddelande (klicka för att visa)

06. Godkännande av voteringsordningen

Presidiet har nu gjort ett slutligt förslag till voteringsordning.
Vill du lägga ett alternativt förslag ska det ske senast fredag 5 maj kl 18.00, och det förslaget ska vara komplett, inte bara tala om vad som borde göras annorlunda än i presidiets förslag. Omröstning om voteringsordning sker därefter fredag 5 maj kl 23.59 till söndag 7 maj kl 13.00.

Förklaringar
Alla namn på motioner, propositioner och dagordningspunkter länkar till ärendet.
Y står för Yrkande. A01-Y01 betyder Yrkande 01 i motion A01. Om du klickar på ett yrkandenummer kan du se texten på yrkandet.
Vp står för voteringspass.

Voteringarna (omröstningarna) kommer att äga rum i olika tidsperioder under mötet. Dessa kommer att vara följande:
Voteringspass 1: måndag 8 maj kl 00.01 - onsdag 10 maj kl 20.00
Voteringspass 2: torsdag 11 maj kl 00.01 - lördag 13 maj kl 20.00
Voteringspass 3: söndag 14 maj kl 00.01 - tisdag 16 maj kl 20.00
Voteringspass 4: onsdag 17 maj kl 00.01 - fredag 19 maj kl 20.00
Voteringspass 5: lördag 20 maj kl 00.01 - söndag 21 maj kl 18.00
(voteringspass 5 är ett reservpass att ta till ifall de andra fyra voteringspasset inte skulle vara tillräckligt för att få ett beslut i alla sakfrågorna)

De separata omröstningarna i en fråga under ett voteringspass identifieras av en bokstav efter siffran, dvs Vp1a och Vp1b betyder att det handlar om två separata omröstningar som hålls parallellt under voteringspass 1.

Framvaskat innebär samtliga yrkanden som bifallits i tidigare omgångar i det ärendet.

Observera att denna lista är gjord i förhand och kan komma att förändras ifall det blir lika röstetal i någon votering. Lika röstetal innebär att voteringen behöver göras om och det kan även betyda att andra voteringar behöver "knuffas" till senare voteringspass om de beror på resultatet av denna. Är du intresserad av en viss motion/yrkande, behöver du alltså delta även i de senare voteringspassen.

Förslag till voteringsordning


7. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att verksamhetsberättelsen för 2016 läggs till handlingarna' mot avslag


8. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att den ekonomiska berättelsen för 2016 läggs till handlingarna' mot avslag


9. Revisionsberättelse för det föregående året

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att mötet bordlägger punkten om revisionsberättelse till höstmötet' mot avslag


10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse

Vp2
Vp2a: Yrkandet 'att mötet bordlägger frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse till höstmötet' mot avslag


11a Bordlagt ärende: Ekonomisk berättelse för 2014

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att mötet anser frågan behandlad' mot Yrkandet 'att mötet bordlägger punkten om 2014 års partistyrelses ekonomiska berättelse till höstmötet'

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


11b Bordlagt ärende: Revisionsberättelse för 2014

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att mötet anser ärendet behandlad' mot Yrkandet 'att mötet bordlägger punkten om revisionsberättelse för 2014 till höstmötet'

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


11c Bordlagt ärende: Ansvarsfrihet för 2014 års partistyrelse

Vp2
Vp2a: Yrkandet 'att mötet anser ärendet behandlad' mot Yrkandet 'att mötet inte beviljar 2014 års partistyrelse ansvarsfrihet'

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


12. PROPOSITIONER

Inga propositioner finns.


13. MOTIONER

B01:
Kommentar:
B01-Y11 tas inte upp till votering då den ligger utanför motionens område
B01-Y08 och B01-Y09 behandlas som ändringsyrkanden av B01-Y12. Skulle de bifallas kommer ändringarna att bifogas B01-Y12 innan det yrkandet går till votering i Vp2.

Vp1:
Vp1a: B01-Y08 mot avslag
Vp1b: B01-Y09 mot avslag

Vp2:
Vp2a: Vinnande Vp1a+Vinnande Vp1b+B01-Y12 mot avslag
Vp2b: B01-Y10 mot avslag


B02:
Vp3:
Vp3a: B02-Y02 mot avslag


B03:
Vp1:
Vp1a: B03-Y02 mot B03-Y03

Vp2:
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B04:
Vp1:
Vp1a: B04-Y05 mot B04-Y06

Vp2:
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B04-Y07

Vp3:
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B05:
Vp2:
Vp2a: B05-Y02 mot avslag


B06:
Vp2:
Vp2a: B06-Y05 mot avslag
Vp2b: B06-Y09 mot avslag


B07:
Vp1:
Vp1a: B07-Y07 mot B07-Y09
Vp1b: B07-Y08 mot avslag
Vp1c: B07-Y12 mot avslag
Vp1d: B07-Y13 mot avslag

Vp2:
Vp2a: Vinnande Vp1a+Vp1b+Vp1c+Vp1d mot B07-Y14

Vp3:
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3b: B07-Y10 mot avslag


B08:
Vp1:
Vp1a: B08-Y08 mot avslag
Vp1b: B08-Y09 mot avslag
Vp1c: B08-Y06 mot avslag
Vp1d: B08-Y05 mot avslag

Vp2:
Vp2a: Vinnande Vp1a+Vp1b+Vp1c+Vp1d mot B08-Y11

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B09:
Vp2:
Vp2a: B09-Y03 mot B09-Y04
Vp2b: B09-Y05 mot avslag

Vp3:
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B10:
Vp3:
Vp3a: B10-Y05 mot avslag
Vp3b: B10-Y03 mot avslag


B11:
Vp1:
Vp1a: B11-Y04 mot B11-Y06

Vp2:
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: B11-Y07 mot avslag
Vp2c: B11-Y08 mot avslag


B12:
Vp1:
Vp3a: B12-Y12 mot avslag
Vp3b: B12-Y13 mot avslag
Vp3c: B12-Y14 mot avslag
Vp3d: B12-Y15 mot avslag
Vp3e: B12-Y16 mot avslag
Vp3f: B12-Y17 mot avslag
Vp3g: B12-Y18 mot avslag
Vp3h: B12-Y19 mot avslag
Vp3i: B12-Y20 mot avslag
Vp3j: B12-Y23 mot avslag


B13:
Kommentar:
Behandlas under motion B30


B14:
Vp3:
Vp3a: B14-Y03 mot avslag
Vp3b: B14-Y04 mot avslag


B15:
Vp2:
Vp2a: B15-Y05 mot avslag


B16:
Vp2:
Vp2a: B16-Y01 mot B16-Y02

Vp3:
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B17:
Vp2:
Vp2a: B17-Y02 mot avslag


B18:
Vp2:
Vp2a: B18-Y01 mot B18-Y02

Vp3:
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B19:
Vp1:
Vp1a: B19-Y11 mot avslag (om B19-Y11 bifalls bordläggs motionen till höstmötet och inga fler voteringar sker)

Vp2:
Om B19-Y11 faller i Vp1a:
Vp2a: B19-Y01 mot B19-Y08
Vp2b: B19-Y10 mot B19-Y06
Vp2c: B19-Y07 mot B19-Y03
Vp2d: B19-Y02 mot avslag
Vp2e: B19-Y04 mot avslag
Vp2f: B19-Y05 mot avslag

Vp3:
Om B19-Y11 faller i Vp1a:
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp2b mot avslag
Vp3c: Vinnande Vp2c mot B19-Y09

Vp4:
Vp4a: Vinnande Vp3c mot avslag


B20:
Vp1:
Vp1a: B20-Y02 mot avslag
Vp1b: B20-Y03 mot avslag
Vp1c: B20-Y04 mot avslag
Vp1d: B20-Y05 mot avslag
Vp1e: B20-Y06 mot avslag
Vp1f: B20-Y07 mot avslag

Vp2:
Vp2a: Vinnande Vp1a+Vp1b+Vp1c+Vp1d+Vp1e+Vp1f+B20-Y01 mot avslag


B21:
Vp2:
Vp2a: B21-Y02 mot B21-Y04

Vp3:
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3b: B21-Y01 mot avslag


B22:
Kommentar:
B22-Y03 tas inte upp till votering då den ligger utanför motionens område

Vp2:
Vp2a: B22-Y01 mot avslag


B23:
Vp3:
Vp3a: B23-Y01 mot avslag


B24:
Vp1:
Vp1a: B24-Y03 mot B24-Y04
Vp1b: B24-Y01 mot B24-Y05

Vp2:
Vp2a: Vinnande Vp1a mot vinnande Vp1b

Vp3:
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag

Vp4:
Vp4a: B24-Y02 mot avslag (ifall avslag vinner i Vp3a faller B24-Y02 och ingen votering sker)


B25:
Vp2:
Vp2a: B25-Y01 + B25-Y02 mot avslag


B26:
Vp1:
Vp1a: B26-Y01 mot B26-Y02

Vp2:
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B27:
Vp3:
Vp3a: B27-Y06 mot avslag
Vp3b: B27-Y07 mot avslag
Vp3c: B27-Y08 mot avslag
Vp3d: B27-Y09 mot avslag
Vp3e: B27-Y10 mot avslag


B28:
Vp3:
Vp3a: B28-Y03 mot avslag
Vp3b: B28-Y04 mot avslag


B29:
Kommentar:
Det finns inga yrkanden att behandla


B30:
Vp3:
Vp3a: B30-Y02 mot avslag


B31:
Vp3:
Vp3a: B31-Y03 mot avslag
Vp3b: B31-Y04 mot avslag


B32:
Vp3:
Vp3a: B32-Y03 mot avslag
Vp3b: B32-Y04 mot avslag


B33:
Kommentar:
B33-Y07 och B33-Y15 tas inte upp till votering då de ligger utanför motionens område

Vp1:
Vp1a: B33-Y11 mot B33-Y01
Vp1b: B33-Y02 mot B33-Y08
Vp1c: B33-Y04 mot B33-Y12
Vp1d: B33-Y13 mot B33-Y05
Vp1e: B33-Y14 mot B33-Y05
Vp1f: B33-Y10 mot avslag

Vp2:
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp2d: Vinnande Vp1d mot avslag
Vp2e: Vinnande Vp1e mot avslag


B34:
Kommentar:
B34-Y18 och B34-Y19 tas inte upp till votering då de ligger utanför motionens område

Vp1:
Vp1a: B34-Y07 mot B34-Y13
Vp1b: B34-Y06 mot B34-Y17
Vp1c: B34-Y14 mot avslag
Vp1d: B34-Y15 mot avslag
Vp1e: B34-Y16 mot avslag

Vp2:
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B34-Y08
Vp2b: Vinnande Vp1b mot B34-Y20

Vp3:
Vinnande Vp2a mot avslag
Vinnande Vp2b mot avslag


B35:
Vp3:
Vp3a: B35-Y04 mot avslag
Vp3b: B35-Y05 mot avslag
Vp3c: B35-Y06 mot avslag


B36:
Vp1:
Vp1a: B36-Y04 mot avslag (om B36-Y04 bifalls bordläggs motionen till höstmötet och inga fler voteringar sker)

Vp2:
om B36-Y04 faller i Vp1a:
Vp2a: B36-Y02 mot avslag


B37:
Vp3:
Vp3a: B37-Y09 mot avslag


B38:
Kommentar:
Motion B13 behandlas under denna motion.

Vp1:
Vp1a: B38-Y02 mot avslag (ifall B38-Y02 bifalls så faller B13-Y02 och B13-Y03)

Vp2:
om B38-Y02 faller i Vp1a:
Vp2a: B13-Y02 mot avslag
Vp2b: B13-Y03 mot avslag

Vp3:
Vp3a: B38-Y01 mot avslag


B39:
Vp3:
Vp3a: B39-Y03 mot avslag
Vp3b: B39-Y04 mot avslag


B40:
Vp1:
Vp1a: B40-Y01 mot B40-Y02

Vp2:
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B41:
Kommentar:
B41-Y09 tas inte upp till votering då den ligger utanför motionens område

Vp3:
Vp3a: B41-Y05 mot avslag
Vp3b: B41-Y07 mot avslag
Vp3c: B41-Y08 mot avslag


B42:
Vp3:
Vp3a: B42-Y02 mot avslag


B43:
Vp2:
Vp2a: B43-Y02 mot avslag


B44:
Vp2:
Vp2a: B44-Y02 mot avslag


B45:
Kommentar:
B45-Y08 tas inte upp till votering då den ligger utanför motionens område

Vp1:
Vp1a: B45-Y09 mot B45-Y03

Vp2:
Vp2a: B45-Y01 mot avslag
Vp2b: B45-Y02 mot avslag
Vp2c: B45-Y04 mot avslag
Vp2d: B45-Y05 mot avslag
Vp2e: B45-Y06 mot avslag
Vp2f: Vinnande Vp1a mot avslag


B46:
Kommentar: B46-Y04 + B46-Y05 + B46-Y06 + B46-Y07 + B46-Y08 + B46-Y09 + B46-Y10 + B46-Y11 + B46-Y13 + B46-Y14 + B46-Y15 + B46-Y16 + B46-Y17 + B46-Y20 + B46-Y22 + B46-Y26 tas inte upp till votering då de ligger utanför motionens område
Vp1:
Vp1a: B46-Y02 mot avslag
Vp1b: B46-Y12 mot avslag
Vp1c: B46-Y24 mot avslag
Vp1d: B46-Y21 mot avslag
Vp1e: B46-Y27 mot avslag


B47:
Vp1:
Vp1a: B47-Y02 mot B47-Y03

Vp2:
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B47-Y01

Vp3:
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B48:
Vp1:
Vp1a: B48-Y02 mot avslag


B49:
Vp1:
Vp1a: B49-Y02 mot B49-Y04

Vp2:
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B50:
Vp1:
Vp1a: B50-Y04 mot avslag
Vp1b: B50-Y05 mot avslag
Vp1c: B50-Y06 mot avslag


B51:
Vp1:
Vp1a: B51-Y02 mot B51-Y04

Vp2:
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B52:
Kommentar:
Motionen har behandlats tillsammans med motion B51, ingen votering sker därför i denna motion


C01:
Vp1:
Vp1a: C01-Y03 mot avslag(Ifall C01-Y03 får bifall så tas inte C01-Y01 samt C01-Y02 upp till votering

Vp2:
Ifall C01-Y03 blir avslagen:
Vp2a: C01-Y01 mot avslag
Vp2b: C01-Y02 mot avslag


C02:
Vp1:
Vp1a: C02-Y01 mot C02-Y03

Vp2:
Vp2a: Vinnande Vpa1 mot avslag (ifall Vp2a får bifall så tas C02-Y02 upp i Vp3, annars så faller C02-Y02)

Vp3:
Ifall Vp2a resulterar i bifall:
Vp3a: C02-Y02 mot avslag


14a Fyllnadsval av vice partiledare
Inga kandidater finns och val kan därmed ej hållas.


14b Fyllnadsval revisor och revisorsersättare

Vp3
Vp3a: 1 st revisorsersättare åt Markus Berglund


15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
Inga kandidater finns och val kan därmed ej hållas.

Det finns inga kandidater till mötespresidiet vilket innebär att styrelsen kommer att få utse ett mötespresidium i enlighet med stadgans paragraf 4.8.6:
Citat:
Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.
---

Voteringsordningen är det sätt mötet röstar om olika yrkanden, och det sätt olika yrkanden ställs mot varandra. Anledningen till att ha ett sådant system istället för att rösta på varje yrkande ett och ett är att undvika att mötet fattar flera olika beslut som inte är förenliga med varandra.

Se även mötesordlistan för ordförklaringar:
https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40879

Ett första utkast till voteringsordning kommer presenteras här av presidiet måndag 1 maj och ett färdigt förslag senast onsdag 3 maj.

Vill du lägga ett eget komplett förslag har du på dig till fredag 5 maj kl 18.00 att göra det. Lyfta tillbakadragna förslag kan göras till kl 21.00 samma dag.
Omröstning om voteringsordning sker därefter lördag 6 maj kl 00.01 till söndag 7 maj kl 13.00.

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2017-05-06 klockan 00:40.
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #297383
Standard Sv: 06. Godkännande av voteringsordningen - 2017-05-04, 15:51

11c ska handla om ansvarsfrihet inte revisionsberättelse.

att mötet inte beviljar 2014 års partistyrelse ansvarsfrihet

ställs mot
att mötet bordlägger frågan om ansvarsfrihet för 2014 års styrelse till höstmötet


Antar att det felskrivna i förslaget inte betyder att jag behöver lägga ett komplett motförslag, utan det är en redigering som mötespresidiet kan och ska göra.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
 
Johan mlg Karlssons avatar
 
Inlägg: 1 426
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #297384
Standard Sv: 06. Godkännande av voteringsordningen - 2017-05-04, 16:28

Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
11c ska handla om ansvarsfrihet inte revisionsberättelse.

att mötet inte beviljar 2014 års partistyrelse ansvarsfrihet

ställs mot
att mötet bordlägger frågan om ansvarsfrihet för 2014 års styrelse till höstmötet


Antar att det felskrivna i förslaget inte betyder att jag behöver lägga ett komplett motförslag, utan det är en redigering som mötespresidiet kan och ska göra.
Detta är helt korrekt. Det är tryckfelsnisse som har varit framme. Jag har uppdaterat förslaget ovan. Tack!


Det här är min signatur. Its my sig.
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 238
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #297386
Standard Sv: 06. Godkännande av voteringsordningen - 2017-05-05, 16:41

Förslag till voteringsordning

Presidiet har gjort ett fantastiskt jobb med att sätta samman sitt förslag till voteringsordning. Stort tack till er!

Tyvärr har jag hittat några felaktigheter i presidiets förslag, och då tiden för dem att lägga ett förslag har löpt ut så lägger jag nu ett förslag. Min förhoppning är att presidiet ska kunna jämka sig med mitt förslag.

Utöver att fixa till rena felaktigheter har jag på vissa håll valt att ställa upp voteringarna lite annorlunda än vad presidiet har gjort. Det som skiljer i mitt förslag från presidiets är följande:

I motion B01 så tas yrkande B01-Y10 inte upp till votering, då det yrkandet strider mot partiets stadgar, §1.3.2.
I motion B07 har jag upptäckt att det vinnande alternativet av B07-Y07 och B07-Y09 inte prövas mot avslag. Därför läggs en sådan prövning till i voteringspass 2, och alla andra voteringar i den motionen har som en konsekvens av detta flyttats fram ett voteringspass.
I motion B08 vänder jag på ordningen i hur voteringarna görs, då B08-Y05, B08-Y06, B08-Y08 samt B08-Y09 alla även kan antas fristående från B08-Y11.
I motion B11 hade Y05 missats. Detta har jag nu korrigerat, och som resultat av det behövs ytterligare ett voteringspass till den motionen.
I motion B20 är yrkandena B20-Y02 till B20-Y07 bara en uppstyckning av B20-Y01. Därför ställer jag först B20-Y01 mot avslag, och endast ifall det yrkandet avslås prövas de enskilda bitarna i B20-Y02 till B20-Y07 var för sig mot avslag.
I motion B22 har jag valt att tolka yrkandet B22-Y03 som inom motionens område. Det behövs därmed ytterligare ett voteringspass till den motionen.
I motion B24 har jag ändrat, då B24-Y02 kan antas även om vi inte bifaller att lägga ner Arbetsförmedlingen.
I motion B33 hade B33-Y06 felaktigt skrivits som B33-Y05, vilket resulterade i att det yrkandet prövades felaktigt mot yrkande B33-Y14. Det har nu rättats till. Samtidigt har jag förändrat hur B33-Y02 och B33-Y08 behandlas, då dessa två yrkandet inte strider mot varandra.
I motion B46 har jag valt att vara betydligt mer tillåtande med vilka yrkanden som ligger inom motionens område, endast yrkandena B46-Y14, B46-Y17 & B46-Y22 tas i mitt förslag inte upp till votering. Voteringsordningen i den motionen ser därför kraftigt annorlunda ut än i presidiets förslag. De flesta yrkanden är motstridiga, eller delar av, B46-Y20. Dessa prövas därför först mot avslag i voteringspass 1, och de som då bifalls prövas i voteringspass 2 mot B46-Y20. Vinnande från den voteringen prövas slutligen mot avslag i voteringspass 3.


Förklaringar
Alla namn på motioner, propositioner och dagordningspunkter länkar till ärendet.
Y står för Yrkande. A01-Y01 betyder Yrkande 01 i motion A01. Om du klickar på ett yrkandenummer kan du se texten på yrkandet.
Vp står för voteringspass.

Voteringarna (omröstningarna) kommer att äga rum i olika tidsperioder under mötet. Dessa kommer att vara följande:
Voteringspass 1: måndag 8 maj kl 00.01 - onsdag 10 maj kl 20.00
Voteringspass 2: torsdag 11 maj kl 00.01 - lördag 13 maj kl 20.00
Voteringspass 3: söndag 14 maj kl 00.01 - tisdag 16 maj kl 20.00
Voteringspass 4: onsdag 17 maj kl 00.01 - fredag 19 maj kl 20.00
Voteringspass 5: lördag 20 maj kl 00.01 - söndag 21 maj kl 18.00
(voteringspass 5 är ett reservpass att ta till ifall de andra fyra voteringspasset inte skulle vara tillräckligt för att få ett beslut i alla sakfrågorna)

De separata omröstningarna i en fråga under ett voteringspass identifieras av en bokstav efter siffran, dvs Vp1a och Vp1b betyder att det handlar om två separata omröstningar som hålls parallellt under voteringspass 1.

Framvaskat innebär samtliga yrkanden som bifallits i tidigare omgångar i det ärendet.

Observera att denna lista är gjord i förhand och kan komma att förändras ifall det blir lika röstetal i någon votering. Lika röstetal innebär att voteringen behöver göras om och det kan även betyda att andra voteringar behöver "knuffas" till senare voteringspass om de beror på resultatet av denna. Är du intresserad av en viss motion/yrkande, behöver du alltså delta även i de senare voteringspassen.


7. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att verksamhetsberättelsen för 2016 läggs till handlingarna' mot avslag


8. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att den ekonomiska berättelsen för 2016 läggs till handlingarna' mot avslag


9. Revisionsberättelse för det föregående året

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att mötet bordlägger punkten om revisionsberättelse till höstmötet' mot avslag


10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse

Vp2
Vp2a: Yrkandet 'att mötet bordlägger frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse till höstmötet' mot avslag


11a Bordlagt ärende: Ekonomisk berättelse för 2014

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att mötet anser frågan behandlad' mot Yrkandet 'att mötet bordlägger punkten om 2014 års partistyrelses ekonomiska berättelse till höstmötet'

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


11b Bordlagt ärende: Revisionsberättelse för 2014

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att mötet anser ärendet behandlad' mot Yrkandet 'att mötet bordlägger punkten om revisionsberättelse för 2014 till höstmötet'

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


11c Bordlagt ärende: Ansvarsfrihet för 2014 års partistyrelse

Vp2
Vp2a: Yrkandet 'att mötet anser ärendet behandlad' mot Yrkandet 'att mötet bordlägger punkten om ansvarsfrihet för 2014 års partistyrelse till höstmötet'

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


12. PROPOSITIONER

Inga propositioner finns.


13. MOTIONER

B01: Principprogrammet: Tillägg av visionär del i principprogrammet
Kommentar:
B01-Y10 tas inte upp till votering då den strider mot partiets stadgar, §1.3.2.
B01-Y11 tas inte upp till votering då den ligger utanför motionens område.
B01-Y08 och B01-Y09 behandlas som ändringsyrkanden av B01-Y12. Skulle de bifallas kommer ändringarna att bifogas B01-Y12 innan det yrkandet går till votering i Vp2.

Vp1
Vp1a: B01-Y08 mot avslag
Vp1b: B01-Y09 mot avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a+Vinnande Vp1b+B01-Y12 mot avslag (Denna votering kräver 75% av rösterna för att gå igenom)


B02: Kulturpolitik: Utredning av Kulturskolans utformning och praktik

Vp3
Vp3a: B02-Y02 mot avslag


B03: Kulturpolitik: Finansiering av Public Service

Vp1
Vp1a: B03-Y02 mot B03-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B04: Kulturpolitik: Integritet på folkbibliotek

Vp1
Vp1a: B04-Y05 mot B04-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B04-Y07

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B05: Kulturpolitik: Digitalisering av muséer och kulturarv

Vp2
Vp2a: B05-Y02 mot avslag


B06: Kulturpolitik: E-böcker på bibliotek

Vp2
Vp2a: B06-Y05 mot avslag
Vp2b: B06-Y09 mot avslag


B07: Kulturpolitik: Uppmuntrande av makerkultur samt att Piratpartiet ska öppna konstgalleri

Vp1
Vp1a: B07-Y07 mot B07-Y09

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: B07-Y08 mot avslag
Vp2c: B07-Y12 mot avslag
Vp2d: B07-Y13 mot avslag

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a+Vp2b+Vp2c+Vp2d mot B07-Y14

Vp4
Vp4a: Vinnande Vp3a mot avslag
Vp4b: B07-Y10 mot avslag


B08: Kulturpolitik: Upphovsrätt
Kommentar:
B08-Y05, B08-Y06, B08-Y08 och B08-Y09 kan antas fristående ifall B08-Y11 avslås. Skulle istället B08-Y11 bifallas behandlas B08-Y05, B08-Y06, B08-Y08 och B08-Y09 som ändringsyrkanden till B08-Y11. Framvaskat ställs slutligen mot avslag.

Vp1
Vp1a: B08-Y11 mot avslag

Vp2
Vp2a: B08-Y08 mot avslag
Vp2b: B08-Y09 mot avslag
Vp2c: B08-Y06 mot avslag
Vp2d: B08-Y05 mot avslag

Vp3
Vp3a: Framvaskat mot avslag


B09: Kulturpolitik: Graffiti som konstform

Vp2
Vp2a: B09-Y03 mot B09-Y04
Vp2b: B09-Y05 mot avslag

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B10: Kulturpolitik: Skattefinansierad kultur

Vp3
Vp3a: B10-Y05 mot avslag
Vp3b: B10-Y03 mot avslag


B11: Kulturpolitik: Skolbibliotek

Vp1
Vp1a: B11-Y04 mot B11-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B11-Y05
Vp2b: B11-Y07 mot avslag
Vp2c: B11-Y08 mot avslag

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B12: Kulturpolitik: Folkbibliotek

Vp3
Vp3a: B12-Y12 mot avslag
Vp3b: B12-Y13 mot avslag
Vp3c: B12-Y14 mot avslag
Vp3d: B12-Y15 mot avslag
Vp3e: B12-Y16 mot avslag
Vp3f: B12-Y17 mot avslag
Vp3g: B12-Y18 mot avslag
Vp3h: B12-Y19 mot avslag
Vp3i: B12-Y20 mot avslag
Vp3j: B12-Y23 mot avslag


B13: Kulturpolitik: Förbud av DRM
Kommentar:
Behandlas under motion B30


B14: Kulturpolitik: Spelkultur

Vp3
Vp3a: B14-Y03 mot avslag
Vp3b: B14-Y04 mot avslag


B15: Ekonomipolitik: Cirkulära pengar

Vp2
Vp2a: B15-Y05 mot avslag


B16: Ekonomipolitik: Ansvar vid pantbelåning

Vp2
Vp2a: B16-Y01 mot B16-Y02

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B17: Ekonomipolitik: Valutapolitik, samt avskaffande av den statliga bankgarantin

Vp2
Vp2a: B17-Y02 mot avslag


B18: Ekonomipolitik: Införande av ett system för tiddelning

Vp2
Vp2a: B18-Y01 mot B18-Y02

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B19: Ekonomipolitik: Avbetala statsskulden, skapande av pengar, räntefria bostadslån, samt transaktionsavgifter/skatt

Vp1
Vp1a: B19-Y11 mot avslag (om B19-Y11 bifalls bordläggs motionen till höstmötet och inga fler voteringar sker)

Vp2
Om B19-Y11 faller i Vp1a:
Vp2a: B19-Y01 mot B19-Y08
Vp2b: B19-Y10 mot B19-Y06
Vp2c: B19-Y07 mot B19-Y03
Vp2d: B19-Y02 mot avslag
Vp2e: B19-Y04 mot avslag
Vp2f: B19-Y05 mot avslag

Vp3
Om B19-Y11 faller i Vp1a:
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp2b mot avslag
Vp3c: Vinnande Vp2c mot B19-Y09

Vp4
Om B19-Y11 faller i Vp1a:
Vp4a: Vinnande Vp3c mot avslag


B20: Ekonomipolitik: Piratpartiets ekonomiska politik
Kommentar:
Yrkandena B20-Y02 till B20-Y07 är endast uppstyckning av B20-Y01. Därför prövas först B20-Y01 mot avslag. Bifalls B20-Y01 i den voteringen faller de andra sex yrkandena, och inga fler voteringar sker i motionen. Avslås B20-Y01 i första voteringen ställs de andra sex yrkandena var för sig mot avslag i kommande voteringspass.

Vp1
Vp1a: B20-Y01 mot avslag (bifalls B20-Y01 sker inga fler voteringar i motionen)

Vp2
Om B20-Y01 faller i Vp1a:
Vp2a: B20-Y02 mot avslag
Vp2b: B20-Y03 mot avslag
Vp2c: B20-Y04 mot avslag
Vp2d: B20-Y05 mot avslag
Vp2e: B20-Y06 mot avslag
Vp2f: B20-Y07 mot avslag


B21: Ekonomipolitik: Försäkringskassans nedläggning, samt kommunernas socialkontors roll

Vp2
Vp2a: B21-Y02 mot B21-Y04

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3b: B21-Y01 mot avslag


B22: Ekonomipolitik: Privat finansiering av a-kassan, samt ansvaret för försörjningsstödet

Vp2
Vp2a: B22-Y01 mot B22-Y03

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B23: Arbetsmarknadspolitik: Antagande av ett arbetsmarknadspolitiskt visionsdokument

Vp3
Vp3a: B23-Y01 mot avslag


B24: Arbetsmarknadspolitik: Avskaffande av Arbetsförmedlingen

Vp1
Vp1a: B24-Y03 mot B24-Y04
Vp1b: B24-Y01 mot B24-Y05

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot vinnande Vp1b

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3b: B24-Y02 mot avslag


B25: Försvarspolitik: Antagandet av ett försvarspolitiskt visionsprogram

Vp2
Vp2a: B25-Y01 + B25-Y02 mot avslag


B26: Försvarspolitik: Avskaffandet av fortifikationsverket

Vp1
Vp1a: B26-Y01 mot B26-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B27: Försvarspolitik: Utveckling och upprustning av Sveriges försvar, samt prioritering av försvarsförmåga över vapenexport

Vp3
Vp3a: B27-Y06 mot avslag
Vp3b: B27-Y07 mot avslag
Vp3c: B27-Y08 mot avslag
Vp3d: B27-Y09 mot avslag
Vp3e: B27-Y10 mot avslag


B28: Försvarspolitik: Tvångsbaserad värnplikt och fria hemvärnsförband

Vp3
Vp3a: B28-Y03 mot avslag
Vp3b: B28-Y04 mot avslag


B29: Integritetspolitik: Patientdatahantering inom vården
Kommentar:
Det finns inga yrkanden att behandla


B30: Regnbågspolitik: Avskaffa juridiskt kön

Vp3
Vp3a: B30-Y02 mot avslag


B31: Regnbågspolitik: Sexpraktik och relationsformer som grund för diskriminering

Vp3
Vp3a: B31-Y03 mot avslag
Vp3b: B31-Y04 mot avslag


B32: Regnbågspolitik: Alternativa relationsformer

Vp3
Vp3a: B32-Y03 mot avslag
Vp3b: B32-Y04 mot avslag


B33: Integrationspolitik: SFI, anställningsformer, basinkomst, rätt till egen verksamhet, samt omvandling av tillfälligt uppehållstillstånd
Kommentar:
B33-Y07 och B33-Y15 tas inte upp till votering då de ligger utanför motionens område

Vp1
Vp1a: B33-Y11 mot B33-Y01
Vp1b: B33-Y04 mot B33-Y12
Vp1c: B33-Y13 mot B33-Y05
Vp1d: B33-Y14 mot B33-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp2d: Vinnande Vp1d mot avslag
Vp2e: B33-Y02 mot avslag
Vp2f: B33-Y08 mot avslag
Vp2g: B33-Y10 mot avslag


B34: Integrationspolitik: Religiösa friskolor, kontroll av undervisning av religion i skolan, barnäktenskap, SFI för bidragstagare, samt kontroll av föreningsbidrag
Kommentar:
B34-Y18 och B34-Y19 tas inte upp till votering då de ligger utanför motionens område

Vp1
Vp1a: B34-Y07 mot B34-Y13
Vp1b: B34-Y06 mot B34-Y17
Vp1c: B34-Y14 mot avslag
Vp1d: B34-Y15 mot avslag
Vp1e: B34-Y16 mot avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B34-Y08
Vp2b: Vinnande Vp1b mot B34-Y20

Vp3
Vinnande Vp2a mot avslag
Vinnande Vp2b mot avslag


B35: Integrationspolitik: Satsning på psykvården, socialkontorens roll samt utbildningsrådgivares tillgänglighet

Vp3
Vp3a: B35-Y04 mot avslag
Vp3b: B35-Y05 mot avslag
Vp3c: B35-Y06 mot avslag


B36: Maxtid för utredning om uppehållstillstånd utan svar

Vp1
Vp1a: B36-Y04 mot avslag (om B36-Y04 bifalls bordläggs motionen till höstmötet och inga fler voteringar sker)

Vp2
om B36-Y04 faller i Vp1a:
Vp2a: B36-Y02 mot avslag


B37: Integrationspolitik: Betydelse av "Fokus på hjälp åt flyktingar", rätten till asyl, avskaffande av arbetstillstånd, förenkling av invandring, återvändning av migranter samt förvaring av brottslingar dömda till utvisning

Vp3
Vp3a: B37-Y09 mot avslag


B38: Nätpolitik: Antagande av nätpolitik
Kommentar:
Motion B13 behandlas under denna motion.

Vp1
Vp1a: B38-Y02 mot avslag (ifall B38-Y02 bifalls så faller B13-Y02 och B13-Y03)

Vp2
om B38-Y02 faller i Vp1a:
Vp2a: B13-Y02 mot avslag
Vp2b: B13-Y03 mot avslag

Vp3
Vp3a: B38-Y01 mot avslag


B39: Rättssäkerhetspolitik: Förutsägbar rättsskipning

Vp3
Vp3a: B39-Y03 mot avslag
Vp3b: B39-Y04 mot avslag


B40: Rättssäkerhetspolitik: Prioritera brott med offer

Vp1
Vp1a: B40-Y01 mot B40-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B41: Rättsäkerhetspolitik: Hantering av anmälningar, dömande av oskyldiga, hantering av bevis i domstol, utredande av brott begångna av polis och åklagare, samt återinförande av tjänstemannaansvar
Kommentar:
B41-Y09 tas inte upp till votering då den ligger utanför motionens område

Vp3
Vp3a: B41-Y05 mot avslag
Vp3b: B41-Y07 mot avslag
Vp3c: B41-Y08 mot avslag


B42: Rättssäkerhetspolitik: Förenkla specialdomstolarna

Vp3
Vp3a: B42-Y02 mot avslag


B43: Rättssäkerhetspolitik: Ingen omvänd bevisbörda i skattemål

Vp2
Vp2a: B43-Y02 mot avslag


B44: Rättssäkerhetspolitik: Rättssäkerhet inom Socialtjänsten

Vp2
Vp2a: B44-Y02 mot avslag


B45: EU-politik: EU, frihandelsavtal, samt flyktingpolitik på EU-nivå
Kommentar:
B45-Y08 tas inte upp till votering då den ligger utanför motionens område

Vp1:
Vp1a: B45-Y09 mot B45-Y03

Vp2:
Vp2a: B45-Y01 mot avslag
Vp2b: B45-Y02 mot avslag
Vp2c: B45-Y04 mot avslag
Vp2d: B45-Y05 mot avslag
Vp2e: B45-Y06 mot avslag
Vp2f: Vinnande Vp1a mot avslag


B46: Drogpolitik: Evidensbaserad reglering av berusningsmedel, samt punktskatter på desamma
Kommentar:
B46-Y14 + B46-Y17 + B46-Y22 tas inte upp till votering då de ligger utanför motionens område.
Alla yrkanden som prövas i Vp1 är motstridiga till B46-Y20. Därför kommer de yrkanden som bifalls i Vp1 att ställas mot B46-Y20 i Vp2.

Vp1
Vp1a: B46-Y02 mot avslag
Vp1b: B46-Y04 mot avslag
Vp1c: B46-Y05 mot avslag
Vp1d: B46-Y06 mot avslag
Vp1e: B46-Y07 mot avslag
Vp1f: B46-Y08 mot avslag
Vp1g: B46-Y09 mot avslag
Vp1h: B46-Y10 mot avslag
Vp1i: B46-Y11 mot avslag
Vp1j: B46-Y12 mot avslag
Vp1k: B46-Y13 mot avslag
Vp1l: B46-Y16 mot avslag
Vp1m: B46-Y26 mot avslag
Vp1n: B46-Y27 mot avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a-n mot B46-Y20
Vp2b: B46-Y15 mot B46-Y24

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp2b mot avslag


B47: Innovation- och utvecklingspolitik: Motverkande av patent

Vp1
Vp1a: B47-Y02 mot B47-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B47-Y01

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B48: Sakpolitik: Legalisering av vapen i syfte att försvara den egna integriteten

Vp1
Vp1a: B48-Y02 mot avslag


B49: Sakpolitik: Reglering av sex

Vp1
Vp1a: B49-Y02 mot B49-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B50: Sakpolitik: Vårdnad av barn

Vp1
Vp1a: B50-Y04 mot avslag
Vp1b: B50-Y05 mot avslag
Vp1c: B50-Y06 mot avslag


B51: Sakpolitik: Avskaffa spelmonopolet

Vp1
Vp1a: B51-Y02 mot B51-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B52: Sakpolitik: Legalisering av hasardspel
Kommentar:
Motionen har behandlats tillsammans med motion B51, ingen votering sker därför i denna motion


C01: Övrigt: Konsekvensändring av stadgeändringsparagraf för partiets lokala föreningar

Vp1
Vp1a: C01-Y03 mot avslag(om C01-Y03 får bifall så tas inte C01-Y01 samt C01-Y02 upp till votering

Vp2
om C01-Y03 faller i Vp1a:
Vp2a: C01-Y01 mot avslag
Vp2b: C01-Y02 mot avslag


C02: Övrigt: Tillsättande av arbetsgrupp för basinkomst

Vp1
Vp1a: C02-Y01 mot C02-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vpa1 mot avslag (om Vp2a resulterar i bifall så tas C02-Y02 upp i Vp3, annars så faller C02-Y02)

Vp3
om Vp2a resulterar i bifall:
Vp3a: C02-Y02 mot avslag


14a Fyllnadsval av vice partiledare
Inga kandidater finns och val kan därmed ej hållas.


14b Fyllnadsval revisor och revisorsersättare

Vp3
Vp3a: 1 st revisorsersättare åt Markus Berglund


15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
Inga kandidater finns och val kan därmed ej hållas.

Det finns inga kandidater till mötespresidiet vilket innebär att styrelsen kommer att få utse ett mötespresidium i enlighet med stadgans paragraf 4.8.6:
Citat:
Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
EnRIz Inte uppkopplad
Erik Einarsson
 
EnRIzs avatar
 
Inlägg: 31
Reg.datum: Mar 2011

Länk: #297387
Standard Sv: 06. Godkännande av voteringsordningen - 2017-05-05, 16:46

Förslag till voteringsordning

Efter att ha pratat med mötespresidiet så vet jag att de är tveksamma till att jämka sig med det förslag till voteringsordning som Andreas Bjärnemalm lagt på grund av de förändringar i behandlandet av motion B46 som han föreslår.

Därför lägger jag detta förslag som inte innehåller de förändringarna i behandlingen av motion B46, men alla övriga ändringar som finns i förslaget från Andreas Bjärnemalm, så att mötespresidiet kan jämka sig med detta istället. Så att de felaktigheter som finns i deras ursprungliga förslag, och som rättats till av Andreas Bjärnemalms förslag, inte faller bort.


Förklaringar
Alla namn på motioner, propositioner och dagordningspunkter länkar till ärendet.
Y står för Yrkande. A01-Y01 betyder Yrkande 01 i motion A01. Om du klickar på ett yrkandenummer kan du se texten på yrkandet.
Vp står för voteringspass.

Voteringarna (omröstningarna) kommer att äga rum i olika tidsperioder under mötet. Dessa kommer att vara följande:
Voteringspass 1: måndag 8 maj kl 00.01 - onsdag 10 maj kl 20.00
Voteringspass 2: torsdag 11 maj kl 00.01 - lördag 13 maj kl 20.00
Voteringspass 3: söndag 14 maj kl 00.01 - tisdag 16 maj kl 20.00
Voteringspass 4: onsdag 17 maj kl 00.01 - fredag 19 maj kl 20.00
Voteringspass 5: lördag 20 maj kl 00.01 - söndag 21 maj kl 18.00
(voteringspass 5 är ett reservpass att ta till ifall de andra fyra voteringspasset inte skulle vara tillräckligt för att få ett beslut i alla sakfrågorna)

De separata omröstningarna i en fråga under ett voteringspass identifieras av en bokstav efter siffran, dvs Vp1a och Vp1b betyder att det handlar om två separata omröstningar som hålls parallellt under voteringspass 1.

Framvaskat innebär samtliga yrkanden som bifallits i tidigare omgångar i det ärendet.

Observera att denna lista är gjord i förhand och kan komma att förändras ifall det blir lika röstetal i någon votering. Lika röstetal innebär att voteringen behöver göras om och det kan även betyda att andra voteringar behöver "knuffas" till senare voteringspass om de beror på resultatet av denna. Är du intresserad av en viss motion/yrkande, behöver du alltså delta även i de senare voteringspassen.


7. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att verksamhetsberättelsen för 2016 läggs till handlingarna' mot avslag


8. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att den ekonomiska berättelsen för 2016 läggs till handlingarna' mot avslag


9. Revisionsberättelse för det föregående året

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att mötet bordlägger punkten om revisionsberättelse till höstmötet' mot avslag


10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse

Vp2
Vp2a: Yrkandet 'att mötet bordlägger frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse till höstmötet' mot avslag


11a Bordlagt ärende: Ekonomisk berättelse för 2014

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att mötet anser frågan behandlad' mot Yrkandet 'att mötet bordlägger punkten om 2014 års partistyrelses ekonomiska berättelse till höstmötet'

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


11b Bordlagt ärende: Revisionsberättelse för 2014

Vp1
Vp1a: Yrkandet 'att mötet anser ärendet behandlad' mot Yrkandet 'att mötet bordlägger punkten om revisionsberättelse för 2014 till höstmötet'

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


11c Bordlagt ärende: Ansvarsfrihet för 2014 års partistyrelse

Vp2
Vp2a: Yrkandet 'att mötet anser ärendet behandlad' mot Yrkandet 'att mötet bordlägger punkten om ansvarsfrihet för 2014 års partistyrelse till höstmötet'

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


12. PROPOSITIONER

Inga propositioner finns.


13. MOTIONER

B01: Principprogrammet: Tillägg av visionär del i principprogrammet
Kommentar:
B01-Y10 tas inte upp till votering då den strider mot partiets stadgar, §1.3.2.
B01-Y11 tas inte upp till votering då den ligger utanför motionens område.
B01-Y08 och B01-Y09 behandlas som ändringsyrkanden av B01-Y12. Skulle de bifallas kommer ändringarna att bifogas B01-Y12 innan det yrkandet går till votering i Vp2.

Vp1
Vp1a: B01-Y08 mot avslag
Vp1b: B01-Y09 mot avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a+Vinnande Vp1b+B01-Y12 mot avslag (Denna votering kräver 75% av rösterna för att gå igenom)


B02: Kulturpolitik: Utredning av Kulturskolans utformning och praktik

Vp3
Vp3a: B02-Y02 mot avslag


B03: Kulturpolitik: Finansiering av Public Service

Vp1
Vp1a: B03-Y02 mot B03-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B04: Kulturpolitik: Integritet på folkbibliotek

Vp1
Vp1a: B04-Y05 mot B04-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B04-Y07

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B05: Kulturpolitik: Digitalisering av muséer och kulturarv

Vp2
Vp2a: B05-Y02 mot avslag


B06: Kulturpolitik: E-böcker på bibliotek

Vp2
Vp2a: B06-Y05 mot avslag
Vp2b: B06-Y09 mot avslag


B07: Kulturpolitik: Uppmuntrande av makerkultur samt att Piratpartiet ska öppna konstgalleri

Vp1
Vp1a: B07-Y07 mot B07-Y09

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: B07-Y08 mot avslag
Vp2c: B07-Y12 mot avslag
Vp2d: B07-Y13 mot avslag

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a+Vp2b+Vp2c+Vp2d mot B07-Y14

Vp4
Vp4a: Vinnande Vp3a mot avslag
Vp4b: B07-Y10 mot avslag


B08: Kulturpolitik: Upphovsrätt
Kommentar:
B08-Y05, B08-Y06, B08-Y08 och B08-Y09 kan antas fristående ifall B08-Y11 avslås. Skulle istället B08-Y11 bifallas behandlas B08-Y05, B08-Y06, B08-Y08 och B08-Y09 som ändringsyrkanden till B08-Y11. Framvaskat ställs slutligen mot avslag.

Vp1
Vp1a: B08-Y11 mot avslag

Vp2
Vp2a: B08-Y08 mot avslag
Vp2b: B08-Y09 mot avslag
Vp2c: B08-Y06 mot avslag
Vp2d: B08-Y05 mot avslag

Vp3
Vp3a: Framvaskat mot avslag


B09: Kulturpolitik: Graffiti som konstform

Vp2
Vp2a: B09-Y03 mot B09-Y04
Vp2b: B09-Y05 mot avslag

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B10: Kulturpolitik: Skattefinansierad kultur

Vp3
Vp3a: B10-Y05 mot avslag
Vp3b: B10-Y03 mot avslag


B11: Kulturpolitik: Skolbibliotek

Vp1
Vp1a: B11-Y04 mot B11-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B11-Y05
Vp2b: B11-Y07 mot avslag
Vp2c: B11-Y08 mot avslag

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B12: Kulturpolitik: Folkbibliotek

Vp3
Vp3a: B12-Y12 mot avslag
Vp3b: B12-Y13 mot avslag
Vp3c: B12-Y14 mot avslag
Vp3d: B12-Y15 mot avslag
Vp3e: B12-Y16 mot avslag
Vp3f: B12-Y17 mot avslag
Vp3g: B12-Y18 mot avslag
Vp3h: B12-Y19 mot avslag
Vp3i: B12-Y20 mot avslag
Vp3j: B12-Y23 mot avslag


B13: Kulturpolitik: Förbud av DRM
Kommentar:
Behandlas under motion B30


B14: Kulturpolitik: Spelkultur

Vp3
Vp3a: B14-Y03 mot avslag
Vp3b: B14-Y04 mot avslag


B15: Ekonomipolitik: Cirkulära pengar

Vp2
Vp2a: B15-Y05 mot avslag


B16: Ekonomipolitik: Ansvar vid pantbelåning

Vp2
Vp2a: B16-Y01 mot B16-Y02

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B17: Ekonomipolitik: Valutapolitik, samt avskaffande av den statliga bankgarantin

Vp2
Vp2a: B17-Y02 mot avslag


B18: Ekonomipolitik: Införande av ett system för tiddelning

Vp2
Vp2a: B18-Y01 mot B18-Y02

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B19: Ekonomipolitik: Avbetala statsskulden, skapande av pengar, räntefria bostadslån, samt transaktionsavgifter/skatt

Vp1
Vp1a: B19-Y11 mot avslag (om B19-Y11 bifalls bordläggs motionen till höstmötet och inga fler voteringar sker)

Vp2
Om B19-Y11 faller i Vp1a:
Vp2a: B19-Y01 mot B19-Y08
Vp2b: B19-Y10 mot B19-Y06
Vp2c: B19-Y07 mot B19-Y03
Vp2d: B19-Y02 mot avslag
Vp2e: B19-Y04 mot avslag
Vp2f: B19-Y05 mot avslag

Vp3
Om B19-Y11 faller i Vp1a:
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp2b mot avslag
Vp3c: Vinnande Vp2c mot B19-Y09

Vp4
Om B19-Y11 faller i Vp1a:
Vp4a: Vinnande Vp3c mot avslag


B20: Ekonomipolitik: Piratpartiets ekonomiska politik
Kommentar:
Yrkandena B20-Y02 till B20-Y07 är endast uppstyckning av B20-Y01. Därför prövas först B20-Y01 mot avslag. Bifalls B20-Y01 i den voteringen faller de andra sex yrkandena, och inga fler voteringar sker i motionen. Avslås B20-Y01 i första voteringen ställs de andra sex yrkandena var för sig mot avslag i kommande voteringspass.

Vp1
Vp1a: B20-Y01 mot avslag (bifalls B20-Y01 sker inga fler voteringar i motionen)

Vp2
Om B20-Y01 faller i Vp1a:
Vp2a: B20-Y02 mot avslag
Vp2b: B20-Y03 mot avslag
Vp2c: B20-Y04 mot avslag
Vp2d: B20-Y05 mot avslag
Vp2e: B20-Y06 mot avslag
Vp2f: B20-Y07 mot avslag


B21: Ekonomipolitik: Försäkringskassans nedläggning, samt kommunernas socialkontors roll

Vp2
Vp2a: B21-Y02 mot B21-Y04

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3b: B21-Y01 mot avslag


B22: Ekonomipolitik: Privat finansiering av a-kassan, samt ansvaret för försörjningsstödet

Vp2
Vp2a: B22-Y01 mot B22-Y03

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B23: Arbetsmarknadspolitik: Antagande av ett arbetsmarknadspolitiskt visionsdokument

Vp3
Vp3a: B23-Y01 mot avslag


B24: Arbetsmarknadspolitik: Avskaffande av Arbetsförmedlingen

Vp1
Vp1a: B24-Y03 mot B24-Y04
Vp1b: B24-Y01 mot B24-Y05

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot vinnande Vp1b

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3b: B24-Y02 mot avslag


B25: Försvarspolitik: Antagandet av ett försvarspolitiskt visionsprogram

Vp2
Vp2a: B25-Y01 + B25-Y02 mot avslag


B26: Försvarspolitik: Avskaffandet av fortifikationsverket

Vp1
Vp1a: B26-Y01 mot B26-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B27: Försvarspolitik: Utveckling och upprustning av Sveriges försvar, samt prioritering av försvarsförmåga över vapenexport

Vp3
Vp3a: B27-Y06 mot avslag
Vp3b: B27-Y07 mot avslag
Vp3c: B27-Y08 mot avslag
Vp3d: B27-Y09 mot avslag
Vp3e: B27-Y10 mot avslag


B28: Försvarspolitik: Tvångsbaserad värnplikt och fria hemvärnsförband

Vp3
Vp3a: B28-Y03 mot avslag
Vp3b: B28-Y04 mot avslag


B29: Integritetspolitik: Patientdatahantering inom vården
Kommentar:
Det finns inga yrkanden att behandla


B30: Regnbågspolitik: Avskaffa juridiskt kön

Vp3
Vp3a: B30-Y02 mot avslag


B31: Regnbågspolitik: Sexpraktik och relationsformer som grund för diskriminering

Vp3
Vp3a: B31-Y03 mot avslag
Vp3b: B31-Y04 mot avslag


B32: Regnbågspolitik: Alternativa relationsformer

Vp3
Vp3a: B32-Y03 mot avslag
Vp3b: B32-Y04 mot avslag


B33: Integrationspolitik: SFI, anställningsformer, basinkomst, rätt till egen verksamhet, samt omvandling av tillfälligt uppehållstillstånd
Kommentar:
B33-Y07 och B33-Y15 tas inte upp till votering då de ligger utanför motionens område

Vp1
Vp1a: B33-Y11 mot B33-Y01
Vp1b: B33-Y04 mot B33-Y12
Vp1c: B33-Y13 mot B33-Y05
Vp1d: B33-Y14 mot B33-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp2d: Vinnande Vp1d mot avslag
Vp2e: B33-Y02 mot avslag
Vp2f: B33-Y08 mot avslag
Vp2g: B33-Y10 mot avslag


B34: Integrationspolitik: Religiösa friskolor, kontroll av undervisning av religion i skolan, barnäktenskap, SFI för bidragstagare, samt kontroll av föreningsbidrag
Kommentar:
B34-Y18 och B34-Y19 tas inte upp till votering då de ligger utanför motionens område

Vp1
Vp1a: B34-Y07 mot B34-Y13
Vp1b: B34-Y06 mot B34-Y17
Vp1c: B34-Y14 mot avslag
Vp1d: B34-Y15 mot avslag
Vp1e: B34-Y16 mot avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B34-Y08
Vp2b: Vinnande Vp1b mot B34-Y20

Vp3
Vinnande Vp2a mot avslag
Vinnande Vp2b mot avslag


B35: Integrationspolitik: Satsning på psykvården, socialkontorens roll samt utbildningsrådgivares tillgänglighet

Vp3
Vp3a: B35-Y04 mot avslag
Vp3b: B35-Y05 mot avslag
Vp3c: B35-Y06 mot avslag


B36: Maxtid för utredning om uppehållstillstånd utan svar

Vp1
Vp1a: B36-Y04 mot avslag (om B36-Y04 bifalls bordläggs motionen till höstmötet och inga fler voteringar sker)

Vp2
om B36-Y04 faller i Vp1a:
Vp2a: B36-Y02 mot avslag


B37: Integrationspolitik: Betydelse av "Fokus på hjälp åt flyktingar", rätten till asyl, avskaffande av arbetstillstånd, förenkling av invandring, återvändning av migranter samt förvaring av brottslingar dömda till utvisning

Vp3
Vp3a: B37-Y09 mot avslag


B38: Nätpolitik: Antagande av nätpolitik
Kommentar:
Motion B13 behandlas under denna motion.

Vp1
Vp1a: B38-Y02 mot avslag (ifall B38-Y02 bifalls så faller B13-Y02 och B13-Y03)

Vp2
om B38-Y02 faller i Vp1a:
Vp2a: B13-Y02 mot avslag
Vp2b: B13-Y03 mot avslag

Vp3
Vp3a: B38-Y01 mot avslag


B39: Rättssäkerhetspolitik: Förutsägbar rättsskipning

Vp3
Vp3a: B39-Y03 mot avslag
Vp3b: B39-Y04 mot avslag


B40: Rättssäkerhetspolitik: Prioritera brott med offer

Vp1
Vp1a: B40-Y01 mot B40-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B41: Rättsäkerhetspolitik: Hantering av anmälningar, dömande av oskyldiga, hantering av bevis i domstol, utredande av brott begångna av polis och åklagare, samt återinförande av tjänstemannaansvar
Kommentar:
B41-Y09 tas inte upp till votering då den ligger utanför motionens område

Vp3
Vp3a: B41-Y05 mot avslag
Vp3b: B41-Y07 mot avslag
Vp3c: B41-Y08 mot avslag


B42: Rättssäkerhetspolitik: Förenkla specialdomstolarna

Vp3
Vp3a: B42-Y02 mot avslag


B43: Rättssäkerhetspolitik: Ingen omvänd bevisbörda i skattemål

Vp2
Vp2a: B43-Y02 mot avslag


B44: Rättssäkerhetspolitik: Rättssäkerhet inom Socialtjänsten

Vp2
Vp2a: B44-Y02 mot avslag


B45: EU-politik: EU, frihandelsavtal, samt flyktingpolitik på EU-nivå
Kommentar:
B45-Y08 tas inte upp till votering då den ligger utanför motionens område

Vp1:
Vp1a: B45-Y09 mot B45-Y03

Vp2:
Vp2a: B45-Y01 mot avslag
Vp2b: B45-Y02 mot avslag
Vp2c: B45-Y04 mot avslag
Vp2d: B45-Y05 mot avslag
Vp2e: B45-Y06 mot avslag
Vp2f: Vinnande Vp1a mot avslag


B46: Drogpolitik: Evidensbaserad reglering av berusningsmedel, samt punktskatter på desamma
Kommentar:
B46-Y04 + B46-Y05 + B46-Y06 + B46-Y07 + B46-Y08 + B46-Y09 + B46-Y10 + B46-Y11 + B46-Y13 + B46-Y14 + B46-Y15 + B46-Y16 + B46-Y17 + B46-Y20 + B46-Y22 + B46-Y26 tas inte upp till votering då de ligger utanför motionens område.

Vp1
Vp1a: B46-Y02 mot avslag
Vp1b: B46-Y12 mot avslag
Vp1c: B46-Y24 mot avslag
Vp1d: B46-Y21 mot avslag
Vp1e: B46-Y27 mot avslag


B47: Innovation- och utvecklingspolitik: Motverkande av patent

Vp1
Vp1a: B47-Y02 mot B47-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B47-Y01

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag


B48: Sakpolitik: Legalisering av vapen i syfte att försvara den egna integriteten

Vp1
Vp1a: B48-Y02 mot avslag


B49: Sakpolitik: Reglering av sex

Vp1
Vp1a: B49-Y02 mot B49-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B50: Sakpolitik: Vårdnad av barn

Vp1
Vp1a: B50-Y04 mot avslag
Vp1b: B50-Y05 mot avslag
Vp1c: B50-Y06 mot avslag


B51: Sakpolitik: Avskaffa spelmonopolet

Vp1
Vp1a: B51-Y02 mot B51-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag


B52: Sakpolitik: Legalisering av hasardspel
Kommentar:
Motionen har behandlats tillsammans med motion B51, ingen votering sker därför i denna motion


C01: Övrigt: Konsekvensändring av stadgeändringsparagraf för partiets lokala föreningar

Vp1
Vp1a: C01-Y03 mot avslag(om C01-Y03 får bifall så tas inte C01-Y01 samt C01-Y02 upp till votering

Vp2
om C01-Y03 faller i Vp1a:
Vp2a: C01-Y01 mot avslag
Vp2b: C01-Y02 mot avslag


C02: Övrigt: Tillsättande av arbetsgrupp för basinkomst

Vp1
Vp1a: C02-Y01 mot C02-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vpa1 mot avslag (om Vp2a resulterar i bifall så tas C02-Y02 upp i Vp3, annars så faller C02-Y02)

Vp3
om Vp2a resulterar i bifall:
Vp3a: C02-Y02 mot avslag


14a Fyllnadsval av vice partiledare
Inga kandidater finns och val kan därmed ej hållas.


14b Fyllnadsval revisor och revisorsersättare

Vp3
Vp3a: 1 st revisorsersättare åt Markus Berglund


15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
Inga kandidater finns och val kan därmed ej hållas.

Det finns inga kandidater till mötespresidiet vilket innebär att styrelsen kommer att få utse ett mötespresidium i enlighet med stadgans paragraf 4.8.6:
Citat:
Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.


Erik Einarsson

erik.einarsson@piratpartiet.se
Ge mig kakor och bärs så ska du få se på en kontrapropositionsvoteringsordning du inte trodde fanns.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till EnRIz  
Svara med citat
  (#7) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #297388
Standard Sv: 06. Godkännande av voteringsordningen - 2017-05-05, 16:57

Mötespresidiet har efter noga övervägande valt att jämka sig med det förslag till voteringsordning som Erik Einarsson har lagt fram. Det innebär att presidiet drar tillbaka sitt ursprungliga förslag. Vill någon lyfta det går det att göra fram till klockan 21.00 ikväll.
Vi kommer att uppdatera det översta inlägget med detta jämkade förslag.

Votering gällande voteringsordningen kommer sedan att starta vid midnatt.
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #297390
Standard Sv: 06. Godkännande av voteringsordningen - 2017-05-06, 00:50

Omröstningen gällande voteringsordningen har nu startat. Du hittar den genom att scrolla längst upp i denna tråden, eller via vänstermenyn.
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #297396
Standard Sv: 06. Godkännande av voteringsordningen - 2017-05-07, 14:15

Andreas Bjärnemalms förslag till voteringsordning har valts. Presidiet kommer därför under dagen idag att förbereda inför voteringspass 1, som inleds vid midnatt.
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com